Crises verergerd door het Westen hebben geleid tot een toename van drugsproductie en -gebruik

crises-verergerd-door-het-westen-hebben-geleid-tot-een-toename-van-drugsproductie-en-gebruik

22-06-22 08: 25: 00,

Drugs en terrorisme zijn een instrument van de internationale politiek geworden. Drugs worden door bepaalde actoren in het internationale leven, met name de Verenigde Staten en hun westerse bondgenoten, steeds vaker gebruikt om hun hegemonie te versterken. Dergelijke acties vernietigen niet alleen de jeugd en hele naties, maar creëren ook ketens van corruptie in landen die vervolgens worden gebruikt voor politieke coups,

” Lees verder bij de bron: New Eastern Outlook

%d bloggers liken dit: