NachDenkSeiten:ㅤ100 miljard euro voor het leger en de bewapening. Meer bekrompen politiek is niet mogelijk – genoeg is genoeg!

nachdenkseiten:ㅤ100-miljard-euro-voor-het-leger-en-de-bewapening.-meer-bekrompen-politiek-is-niet-mogelijk-–-genoeg-is-genoeg!

22-06-22 06: 30: 00,

Bundestag en Bundesrat besluiten tot massale herbewapening. Het is moeilijk te geloven, maar het is de bittere waarheid. Tot grondwettelijk gewaarborgde en massaal verhoogde wapenuitgaven werd in een sociaal verscheurd Duitsland met een armoedecijfer van ongeveer 16 procent, waar elk 5de kind in armoede moet opgroeien, op 3 juni 2022 in de Bondsdag en op 10 besloten. Juni in de Bundesrat. En dit tegen de achtergrond van aanhoudende chronische werkloosheid en een gigantische lagelonensector met miljoenen onzekere werknemers, alsmede een noodlijdende openbare infrastructuur en zwaar ondergefinancierd onderwijs en gezondheidszorg. Bovendien staat het land voor gigantische uitdagingen om de klimaatcrisis het hoofd te bieden. Hier zijn hoge jaarlijkse investeringen en sociale waarborgen nodig. Door Heinz-J. Bontrup.
volksvertegenwoordigers en hun partijen, die al meer dan 40 jaar een onuitsprekelijk radicaal markt- (neoliberaal) beleid voeren tegen de meerderheid van de bevolking en tegen de natuur, zijn er nu ook in geslaagd om met een grondwetswijziging een herbewapeningsprogramma van 100 miljard euro in de basiswet te schrijven – genoeg is genoeg! Van de 735 volksvertegenwoordigers stemden 568 voor, 96 tegen, 20 onthielden zich van stemming en 51 brachten helemaal geen stem uit. Van de 39 linkse parlementsleden waren er op 5 na 34 die hun stem niet uitbrachten, allemaal tegen de grondwetswijziging. Slechts enkele prominente leden van de Bondsdag, zoals Frank Bsirske, voormalig voorzitter van Ver.di en parlementsfractielid voor Bündnis90/Die Grünen, stemden ook tegen hun partij.

Het 100-miljard euro kostende herbewapeningsprogramma was niet genoeg voor de volksvertegenwoordigers. Bovendien moet in de toekomst (als trend) jaarlijks 2 procent van het nominale bruto binnenlands product (BBP) alleen aan het leger en de bewapening worden besteed.

” Lees verder op NachDenkSeiten

%d bloggers liken dit: