RubiconNews:Medisch verraad

rubiconnews:medisch-verraad

22-06-22 02: 00,

De basis van een analyse zijn geldige cijfers die de ziektelast en de ernst van de ziekte als gevolg van covid-19 voor kinderen van deze leeftijd aangeven en solide inzichten verschaffen in de doeltreffendheid en het potentiële gevaar van de “vaccinatie”.

Aangezien de gentherapiebehandeling met mRNA-stoffen, geen klassieke vaccinatie is, d.w.z. de confrontatie van het immuunsysteem met een van buitenaf toegediend antigeen of toxine, staat het woord in de tekst tussen aanhalingstekens.

Zoals in het hele Corona-verhaal stuiten we bij de beoordeling van de feiten op de moeilijkheid dat zowel de incidentiecijfers als de cijfers over de ziekenhuisopnames niet veelzeggend zijn. Het RKI is zich hiervan bewust en stelt ten aanzien van de zogenaamde zaaknummers het volgende:

“Bij de interpretatie van de zaaknummers dient men rekening te houden met

” Lees verder op Rubikon Nieuws

%d bloggers liken dit: