Uw regering probeert u te doden en de planeet te ontvolken: Officiële regeringsrapporten, vertrouwelijke Pfizer documenten en de kosten van levensonderhoud crisis bewijzen het

uw-regering-probeert-u-te-doden-en-de-planeet-te-ontvolken:-officiele-regeringsrapporten,-vertrouwelijke-pfizer-documenten-en-de-kosten-van-levensonderhoud-crisis-bewijzen-het

22-06-22 05:58:00,

In 1993 werd een boek gepubliceerd door een voormalig spion van MI6, genaamd Dr. John Coleman. In dat boek, schreef Dr. Coleman het volgende –

“Ten minste 4 miljard “nutteloze eters” zullen tegen het jaar 2050 worden geëlimineerd door middel van beperkte oorlogen, georganiseerde epidemieën van dodelijke snelwerkende ziekten en uithongering. Energie, voedsel en water zullen op een zelfvoorzienend niveau worden gehouden voor de niet-elite, te beginnen met de blanke bevolkingen van West-Europa en Noord-Amerika en zich daarna verspreidend naar andere rassen.

De bevolking van Canada, West-Europa en de Verenigde Staten zal sneller worden gedecimeerd dan op andere continenten, totdat de wereldbevolking een beheersbaar niveau van 1 miljard heeft bereikt, waarvan 500 miljoen zal bestaan uit Chinese en Japanse rassen, geselecteerd omdat zij mensen zijn die eeuwenlang zijn gedisciplineerd en die gewend zijn het gezag zonder vragen te gehoorzamen.”

Veel mensen zouden de bovenstaande beweringen waarschijnlijk afdoen als “aluminiumfolie hoedjes onzin”, schrijft Expose-news.com.

Maar helaas suggereren officiële regeringsgegevens, vertrouwelijke Pfizer documenten, en gebeurtenissen in de echte wereld, zoals de huidige crisis rond de kosten van levensonderhoud, de vermeende dreigende klimaatveranderingsramp, de Covid-19 pandemie, en de voortdurende ontwikkeling van Kunstmatige Intelligentie, sterk dat er een agenda bestaat om de wereld te ontvolken, en dat uw regering, in essentie, probeert om u te vermoorden.

We leven nu in een wereld waarin regeringen en instellingen ons vertellen dat we in een race verwikkeld zijn om een “rampzalige” stijging van de temperatuur op aarde als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen te voorkomen.

Het overgrote deel van die broeikasgassen bestaat uit kooldioxide (CO2). Een gas dat ieder mens op de planeet produceert, iedere keer dat hij uitademt.

In één dag ademt de gemiddelde mens ongeveer 500 liter van het broeikasgas CO2 uit – wat neerkomt op ongeveer 1 kg in massa.

Dat klinkt niet veel, maar als je bedenkt dat de wereldbevolking ongeveer 6,8 miljard mensen telt, die samen elk jaar ongeveer 2500 miljoen ton van dat spul uitademen – dat is ongeveer 7% van het jaarlijkse CO2-tonnage dat door de verbranding van fossiele brandstoffen over de hele wereld wordt uitgestoten.

Als we het strak gecontroleerde en gecensureerde narratief over klimaatverandering moeten geloven, levert de mens dus een van de grootste bijdragen aan de klimaatverandering door gewoon in leven te zijn.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: