De geopolitiek van energie (1)

de-geopolitiek-van-energie-(1)

23-06-22 12: 00,

Het wereldwijde verbruik van olie, gas en steenkool zal blijven stijgen ondanks de expansie van hernieuwbare energiebronnen indien de vraag naar energie in Azië, Afrika en Midden- en Zuid-Amerika blijft toenemen zoals de afgelopen jaren het geval was. Hoge prijzen maken de exploitatie mogelijk van voordien onrendabele ertslagen. Fracking heeft geleid tot nieuwe leveringsrelaties. In twee delen van het artikel worden de wereldwijde productie en consumptie van energie, het verband tussen de olieprijzen en fracking, de veranderingen in de aanbodverhoudingen in de afgelopen 20 jaren, en de bewezen reserves van olie en gas toegelicht.

KARSTEN MONTAG, 23. Juni 2022, 0 reacties, PDF

Sinds het midden van de 20. Sinds het midden van de twintigste eeuw is het energieverbruik van de mens snel gestegen als gevolg van de bevolkingsgroei en de bijna exponentiële groei van de wereldeconomie. Terwijl het gemiddelde jaarlijkse verbruik per hoofd van de bevolking in het jaar 1990 nog 64 gigajoules bedroeg, was dit in het jaar 2019 gestegen tot 75 gigajoules. Tegelijkertijd groeide de wereldbevolking met bijna 50 procent.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: