De Pruisen deel 1/2 – commonsensetv.nl

de-pruisen-deel-1/2-–-commonsensetv.nl

23-06-22 12:20:00,

                                         

                               Bismarck and Realpolitik

 

Otto von Bismarck was de premier van Pruisen en de eerste kanselier van het verenigde Duitsland. Hij bekleedde belangrijke functies in het Duitse Rijk tot aan zijn dood in 1890. Bismarck is een van de meest invloedrijke mannen in de Pruisische geschiedenis. Zijn filosofie geeft ons een onschatbaar inzicht in het gedrag van de “Vreselijke en Onzichtbare Vijand” waarmee we vandaag te maken hebben.

Sommige uitspraken van Bismarck zijn moeilijk te weerleggen. Hij had een flagrante minachting voor politiek, vooral politici.

Om diegenen niet teleur te stellen die geloven dat de Royals vormveranderende reptielen zijn; dit idee werd voor het eerst bedacht door Bismarck, die figuurlijk verwees naar koning George V – koning van Hannover en de hertog van Cumberland. In de aanloop naar de Oostenrijks-Pruisische oorlog van 1866 had Bismarck gevraagd dat Hannover tijdens de affaire neutraal zou blijven. Koning George weigerde, en in plaats daarvan koos hij de kant van de Oostenrijkers. Hannover werd naar behoren verslagen en Pruisen nam het eigendom van de koning in beslag, maar compenseerde hem op passende wijze met Pruisische obligaties. De koning en zijn agenten, die in ballingschap leefden, bleven Pruisen in beroering brengen. De koning van Pruisen en Bismarck waren terecht boos en besloten de obligaties van koning George allemaal in beslag te nemen.

De inbeslagname van deze obligaties werd bekend als “Reptilienfonds”. Bismarck bedacht de uitdrukking omdat hij “de reptielen terug naar hun eigen grotten wilde jagen”. Het Reptilienfonds viel buiten de parlementaire controle en werd in feite Bismarcks persoonlijke black-ops-geld. Bismarck zou dit geld op een niet al te ongelijksoortige manier gebruiken zoals de diepe staat hun geld tegenwoordig gebruikt: omkoping en het controleren van de MSM.

“It was this secret fund that Bismarck used in 1871 to bribe the Bavarian King Ludwig II to write to Wilhelm I of Prussia and urge him to take the imperial crown.”3

“ It was well-known that Bismarck had systematically bribed the biggest news agency of Imperial Germany, Wolffs Telegraphisches Bureau (W.T.B.).”4

Bismarck was ook een fervent aanhanger van de autocratische heerschappij van de koning over Pruisen. In de voetsporen van Hegel deed het individu er niet toe als het om staatszaken ging,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: