Toenemende “coronabesmettingen” – de angstzaaiende misleiding

toenemende-“coronabesmettingen”-–-de-angstzaaiende-misleiding

23-06-22 05: 52: 00,

“Minister van Volksgezondheid” Karl Lauterbach, die onophoudelijk met angst en paniekzaaierij streeft naar een wijdverbreide verzwakking van het immuunsysteem met als gevolg nieuwe ziekten, schreeuwt weer eens met jammerende stem zijn “bezorgdheid” over de omhoogschietende “corona-aantallen” over het platteland. De “zomergolf is werkelijkheid geworden”, klinkt het duizendvoudig uit de propagandamedia1 en roept op tot het vrijwillig dragen van maskers binnenshuis en tot de vierde vaccinatie. – De door PCR-tests gegenereerde “zwelinfecties” die het opblazen door de media van een normale griepvariant tot een coronapandemie in de eerste plaats mogelijk maakten, laten ze sudderen.

Volgens het RKI bedroeg de landelijke zevendaagse incidentie woensdagochtend (15.6.2022) 472.4, bijna twee keer zo hoog als een week geleden, toen 238.1 werd geteld. De incidentie gaf echter geen volledig beeld van de infectiesituatie. sinds enige tijd gaan “deskundigen” uit van een groot aantal gevallen dat niet door het RKI wordt geregistreerd, omdat lang niet alle besmette personen een PCR-test hebben laten doen. – Kijk eens aan, de meeste inwoners van het slaperige pandemiegebied in Duitsland zullen zwaar besmet zijn, tragisch genoeg zonder het te weten.

Coronabesmettingen, Corona-aantallen, Coronagevallen, Corona-incidenties – dit zijn de nauwelijks in twijfel getrokken mediaformules waarachter de aantallen door PCR-tests positief bevonden mensen schuilgaan, die geen symptomen van de ziekte hebben, maar naar verluidt het uiterst gevaarlijke Coronavirus dragen en verspreiden, dat de ziekte veroorzaakt.
“Coronabesmetting”, die reeds tot isolatie leidt, betekent dus nog geen ziekte – dit komt slechts in betrekkelijk zeldzame gevallen voor (3-5%) – maar wordt aan de media-luisteraars voorgesteld als een quasi-ziekte in de door de media verbannen ziel.

De verborgen ongeschiktheid van de tests

Lezers van deze blog moeten eraan worden herinnerd: Al op 27.11.2020 heeft een International Consortium of Life Sciences Scientists (ICSLS) in een uitvoerig overzichtsverslag aangetoond dat de door Drosten, Corman e.a. ontwikkelde PCR-test waarmee infectie met het coronavirus SARS-CoV-2 zou worden opgespoord, talrijke ernstige wetenschappelijke tekortkomingen op moleculair en methodologisch niveau bevat. Dit betekent dat de test volstrekt ongeschikt is en voortdurend vals-positieve resultaten oplevert, die wereldwijd hebben geleid en nog steeds leiden tot massale verkeerde diagnoses van infecties, maar waarop de enorme totalitaire maatregelen van regeringen in wezen gebaseerd waren en nog steeds zijn.
De tweede vergrendeling in Duitsland werd dus gerechtvaardigd door de toegenomen positieve testresultaten, die naar verluidt wezen op de dramatische verspreidingsdynamiek van het coronavirus.

Het woord van de betrokken 22 deskundigen weegt zwaar, aangezien zij over een geconcentreerde deskundigheid op dit gebied beschikken. Onder hen bevinden zich het voormalige hoofd onderzoek van Pfizer Dr. Michael Yeadon, de geneticus Kevin McKernan, belangrijk initiatiefnemer van het Human Genome Project, die verschillende octrooien heeft op het gebied van PCR-diagnostiek, de moleculaire geneticus Dr. Pieter Borger, de specialist in infectieziekten en preventieve geneeskunde Dr. Fabio Franchi, de microbioloog en immunoloog Prof. em. Dr. Makoto Ohashi en de viroloog en immunoloog Prof. Dr. Ulrike Kämmerer.
Maar volgens de gebruikelijke totalitaire methode zijn zij en hun wetenschappelijke resultaten door de politiek en de mainstream media genegeerd, omdat zij kennelijk de verborgen politieke doelen in gevaar brengen.

Tot slot, op 3.1.2022 ook Dr. Anthony Fauci, de hoogste gezondheidsambtenaar in de Verenigde Staten, “de Lothar Wieler en Christian Drosten in één persoon in de VS” (Dr. Bodo Schiffmann) moest toegeven dat noch de PCR noch de antigeentest konden bepalen of iemand besmettelijk was. Dat wil zeggen dat de tests geen levende virussen konden meten en geen uitspraken konden doen over de vraag of er reden is om iemand ergens te isoleren.
Ook deze ronduit sensationele uitspraak wordt echter genegeerd.

De vraag is of prof. dr. Karl Lauterbach weet dit allemaal, maar kan het met zijn beperkte logische denkvermogen niet bevatten, of hij behoort tot de engere kring van bewuste demagogische leiders van de bevolking, voor wie de gecreëerde pandemie slechts een instrument is voor hun totalitaire doelen. In ieder geval behoort hij tot de selectie van de slechtsten die het corrupte partijstelsel altijd voortbrengt.

Afgezien van het monsterlijke bedrog van de tests om angst, paniek en pandemieën te veroorzaken, blijft de verdere misleiding dat er niet eens wetenschappelijk bewijs is dat er überhaupt ziekteverwekkende virussen bestaan, hier onbehandeld. Zie hier en hier.

Het masker en de vaccinatie leugens

“Het vrijwillig dragen van maskers binnenshuis en een 4e vaccinatie zijn de beste tegengiffen”, had Lauterbach het volk weer voorgeschoteld. Dit is ver bezijden de waarheid en bevestigt eens te meer het gezegde: “Hoe luider de stroom, hoe stiller de waarheid.”

In maart 2021 presenteerde de gerenommeerde patholoog Prof. Arne Burkhardt een uitgebreide studie over de effecten van het masker onder de titel “Pathologie van het dragen van een masker”. In meer dan 40 internationale wetenschappelijke studies werden geen studies gevonden die een significante bescherming door het dragen van maskers konden aantonen, afgezien van speculaties, maar wel talrijke aanwijzingen voor niet te overziene psychologische en lichamelijke schade. “Voor de leek geldt helaas, bij gebrek aan publieke discussie, de eenvoudige logica dat de doeltreffendheid van het masker wordt bewezen door het feit dat het niet dragen ervan strafbaar is.”

Het masker maakt mensen ziek, vooral kinderen en bejaarden. Het is een inbreuk op de lichamelijke integriteit en brengt vitale lichaamsfuncties in gevaar. De gevolgen voor het organisme zijn objectief vast te stellen fysiologisch-organische veranderingen en leiden tot het karakteristieke klinische beeld van permanente ademhalingsmoeilijkheden. Schade aan de gezondheid en gevolgen op lange termijn van het dragen van maskers worden officieel ontkend of gebagatelliseerd.
Deze resultaten worden herhaaldelijk bevestigd en uitgebreid, zie b.v. hier. Ja, het verplicht dragen van maskers verhoogt zelfs het sterftecijfer van Corona-infecties.

De grootste leugens en misleidingen gaan over de Corona mRNA “vaccins”. Naarmate de maanden verstreken, bleef er steeds minder over van de aanvankelijk gepropageerde 95 procent bescherming tegen coronaziekte door de “vaccinatie”, die in werkelijkheid een genexperiment is. Weldra was het nog slechts 70 % bescherming, dan 50 %. Al snel werd toegegeven dat het slechts korte tijd bescherming bood, maar de verspreiding verminderde; vervolgens verminderde het de verspreiding (infecties) niet, zoals Lauterbach ook opmerkte, maar voorkwam het ernstige gevallen. In tegenstelling tot Lauterbach kan dit ten slotte zelfs niet langer worden volgehouden , zodat bescherming tegen opname op de intensive care werd voorgesteld. Steeds meer gevaccineerde mensen met ernstige coronaziekten belandden echter op intensive care-afdelingen. De vaccinatie vermindert nu het risico op ziekenhuisopname met slechts 0,016 procent.
De noodzaak van steeds nieuwe vaccinatieboosters – de vierde vaccinatie is nu aan de beurt of is al gegeven – laat al zien dat het niet goed is voor de patiënt, maar voor de aanzwellende winsten van de vaccinindustrie.

Het is misdadig als Lauterbach voortdurend oproept tot vaccinatie, terwijl er steeds meer ernstige bijwerkingen en sterfgevallen optreden in verband met vaccinatie. Nach dem Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts vom 7.2.2022 wurden im Jahr 2021 insgesamt 244.576 Verdachtsfälle von Impfnebenwirkungen gemeldet, davon waren 29.786 schwerwiegend. 2.255 personen overleden in de temporele context van de Corona-vaccinatie – een enorme stijging van 1.919 sterfgevallen van 30.11.2021 met 336=17,5% binnen één maand, waarbij de vaccinatieaantallen niet navenant stegen – afgezien van het feit dat vaccinatie immers wordt verondersteld een betrouwbare bescherming tegen overlijden te bieden.

Er is ook een sterke stijging van

. Het aantal gevallen van trombose-met-trombocytopenie-syndroom steeg tot 278 – 53 waarvan met dodelijke afloop. Intussen zijn er 730 gevallen van trombocytopenie of immuuntrombocytopenie, waarvan 24 fataal afliep. Het aantal gevallen van het Guillain-Barré-syndroom is ook gestegen tot 354 gevallen, waarvan 9 met dodelijke afloop.

Bij deze steeds grotere aantallen moet men er echter rekening mee houden dat uit ervaring en ook uit wetenschappelijke studies blijkt dat er een groot aantal niet gerapporteerde bijwerkingen en sterfgevallen is. Ook de gezondheidsinstellingen van de deelstaten en het federale ministerie van Volksgezondheid zijn hiervan op de hoogte. In een nieuwe internationale studie, gepubliceerd op de website van de “United States National Library of Medicine”, werden in totaal 37 studies met uiteenlopende controlemethoden uit 12 landen geïdentificeerd op onderrapportage. Dit leverde 43 numerieke schattingen van het onderdekkingspercentage op. Het mediane percentage onderdetecties in de 37 studies bedroeg 94 %.” Nur ca. 6 % der Nebenwirkungen werden also gemeldet.

Rechnet man die dem PEI bis 31.12.2021 gemeldeten ca. 240.000 Nebenwirkungen, ca. 30.000 davon schwer und 2.300 Todesfälle auf jeweils –
Je moet deze schandalige cijfers in gedachten houden: En er is geen verontwaardiging en geen onmiddellijke vaccinatie stop! Mensen vaccineren en vaccineren en accepteren honderdduizenden ernstige ziekten en tienduizenden sterfgevallen. Näher hier.
Zie ook: Plotseling en onverwacht …; Enorme toename … ;
Actueel: Exponentiële toename …

————–

Artikel ook om te beluisteren –
Spreker: Nikolas Gerdell:

————–

Nota’s:
1 ex.B.: gmx.net; welt.de;

%d bloggers liken dit: