De nieuwe G 8s presteren beter dan de oude G 7s

de-nieuwe-g-8s-presteren-beter-dan-de-oude-g-7s

24-06-22 10: 02: 00,

Door Peter Haisenko

Enkele dagen geleden liep het “Petersburg Economisch Forum” ten einde. Het vond geen weerklank in de westerse media, hoewel vertegenwoordigers van sommige 140 naties eraan deelnamen. In de marge daarvan, zijn de nieuwe G8 samengekomen. Hun economische prestaties zijn al 20 procent hoger dan de oude G 7.

G 7 was vroeger G 8 voordat Rusland werd uitgesloten. Uiterlijk op dat moment was duidelijk geworden dat de G8/G7 waren verworden tot een instrument waarmee politieke druk op anderen werd uitgeoefend. Met de uitsluiting van Rusland is de G7 nu alleen nog een forum voor voormalige koloniale mogendheden, als men Canada beschouwt als deel van het Gemenebest en dus onder de Britse kroon. In die zin moet men nagaan welke gemeenschappelijke tactiek hier wordt overeengekomen. Is het onredelijk te veronderstellen dat het gaat om de voortzetting van koloniale uitbuiting? Maar deze top zal zeker ook de achteruitgang van de deelnemende staten aan de orde stellen.

” Lees verder op Uncut-News.ch

%d bloggers liken dit: