Hoe lang zullen de leiders van het Westen het nog uithouden met hun herhaalde mislukkingen?

hoe-lang-zullen-de-leiders-van-het-westen-het-nog-uithouden-met-hun-herhaalde-mislukkingen?

24-06-22 10:00:00,

Het Amerikaanse en Westerse beleid ten aanzien van Rusland berust op twee ernstige vergissingen. Een aanzienlijk understatement, natuurlijk – de afgelopen dertig jaar hebben aangetoond dat de conventionele westerse ideeën over Rusland vrijwel geheel onjuist zijn, schrijft Helmholtz Smith.

Maar deze twee worden eindeloos herhaald en, hoe vaak ook bewezen wordt dat zij onjuist zijn, zij blijven toch de fundamentele veronderstellingen van de pogingen van het Westen om Rusland te veranderen of te controleren.

Het eerste is het idee dat de Russische economie zwak en onevenwichtig is en afhankelijk van inkomsten uit het Westen. De tweede is dat Poetin het opperhoofd is van een bende dieven, die, als ze hen pijn doen, zich van hem zullen ontdoen. Sancties zullen het eerste doen instorten en de pijn brengen om het tweede te veroorzaken. Een ander waanidee is dat, als Poetin eenmaal gaat, alles naar de zin van het Westen zal zijn – maar ik zei toch dat er een veelheid van misvattingen was.

Laten we eerst eens kijken naar de economie van Rusland. Redactionele opiniestukken die zeggen dat de Russische economie zo groot is als die van Texas of België of Luxemburg of wat dan ook, vertalen roebels gewoon in dollars en galopperen naar hun voorbestemde conclusie. Zij vragen nooit hoe groot het ruimtevaartprogramma van het land is waarmee Rusland vergeleken wordt, of hoeveel kernonderzeeërs het maakt, of nieuwe metrostations, vliegvelden of bruggen het opent, of dat land allerlei vliegtuigen en vrachtwagens maakt, of hoeveel voedsel het verbouwt en uitvoert, of iets anders dat eigenlijk een echte economie meet.

Zodra zij dat gedaan hadden, zouden zij natuurlijk zien dat de Russische economie veel groter is dan de kinderlijke vergelijking van de roebel en de dollar doet vermoeden. En, als men iets beter keek, zou men zien dat de Russische economie bijna zelfvoorzienend is. Maar het Westen gaat voort in het geloof dat Rusland een “benzinestation met kernwapens” is en dat zijn zwakke economie gemakkelijk kan instorten. RAND baseerde een hele strategie op “de grootste kwetsbaarheid van Rusland… is zijn economie, die betrekkelijk klein is en sterk afhankelijk van de energie-export.”

Zij blijven volharden in weerwil van alle ervaring die op het tegendeel wijst. De EU heeft de voedselexport naar Rusland verminderd om, neem ik aan,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: