NachDenkSeiten:ㅤDIE LINKE voor het partijcongres – alles open

nachdenkseiten:ㅤdie-linke-voor-het-partijcongres-–-alles-open

24-06-22 07: 22: 00,

In het eerste deel werd de ontstaansgeschiedenis van de neergang van LINKS opgespoord, die nauw samenhangt met de objectief mislukte strategie om de partij resoluut te oriënteren op jonge, activistische academici uit de grote steden en zich te geliefd te maken bij Groene kiezers. Bovendien houdt het overgrote deel van de controverse die in de media wordt gesleept, rechtstreeks verband met de vraag welke strategie de partij moet kiezen. Het tweede deel zal nu gaan over wat we kunnen verwachten van het komende partijcongres. Daartoe is het eerst van belang uit te leggen welke tegenstrijdige krachten er in de partij bestaan. Door Robert Schiffmann.
DIE LINKE bestaat eigenlijk uit minstens drie partijen in één – de beweging-links en links-liberalen, de traditionele hervormers en het sociaal-populaire kamp.

De beweging-links en links-liberalen zijn al enkele jaren het dominante kamp. Tot dit kamp behoren trotskistische groeperingen zoals marx21, het netwerk waaruit ook de huidige partijleider Janine Wissler voortkomt. Ook het milieu van ex-partijleider en vakbondsman Bernd Riexinger kan tot hen worden gerekend. Met name de jonge leden die de afgelopen jaren tot de partij zijn toegetreden, zijn georganiseerd in de Beweging Links. Tot dit kamp behoren ook postmoderne links-liberalen zoals de voormalige partijleider Katja Kipping of de Berlijnse politicus Klaus Lederer. Men moet zich terecht de vraag stellen: Hoe kan zo’n bonte mengeling van zeer radicale en zeer conformistische mensen een gemeenschappelijk kamp vormen? Het antwoord is dat zij meestal dezelfde doelgroep hebben voor hun politiek: Beide spreken vooral de (jonge) academische, stedelijke kringen aan.

” Lees verder op NachDenkSeiten

%d bloggers liken dit: