NachDenkSeiten:ㅤLeserbriefe zu “‘Economische zelfmoord’? Maar waarom zwijgen de industrielobby’s dan?”

nachdenkseiten:ㅤleserbriefe-zu-“‘economische-zelfmoord’?-maar-waarom-zwijgen-de-industrielobby’s-dan?”

24-06-22 07: 00: 00,

In dit artikel bespreekt Tobias Riegel het economische en energiebeleid van de Duitse regering. Dit zou “fatale gevolgen kunnen hebben voor de industriële basis van Duitsland en dus indirect en op lange termijn voor zijn burgers”. Talrijke waarnemers hebben dit de afgelopen weken beschreven – er is zelfs gesproken van “economische zelfmoord”. Niettemin hullen machtsgroepen zoals de BDI of het “Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft” (Initiatief Nieuwe Sociale Markteconomie) zich grotendeels in radiostilte. Daar worden vraagtekens bij gezet – onder meer wordt gevraagd of er momenteel verschillende belangen aan het werk zijn die elkaar neutraliseren en of “een ‘zelfgemaakte’ economische crisis zelfs wel handig zou zijn, want dan kan men de Russische president de schuld geven van de massaontslagen die toch al op handen zouden kunnen zijn vanwege automatisering e.d.”. Tenslotte worden de lezers om hun mening gevraagd. Wij hebben talrijke interessante brieven van lezers ontvangen. Dank u voor hen. Hier is een selectie. Samengesteld door Christian Reimann.

1e brief aan de redactie

Geachte heer Riegel,

U stelt in het artikel een interessante vraag en ik zou graag mijn gedachten daarover willen formuleren. Natuurlijk zal men niet die ene ronde vinden, maar zal het een combinatie van verschillende factoren zijn. Ik zie het volgende:

  • de “cancel-cultuur” heeft de laatste jaren vaste voet aan de grond gekregen en sommige mensen zijn zich ervan bewust dat zij het risico lopen zelf publiekelijk als “slecht mens” aan de schandpaal te worden genageld als zij buiten de opinie-gang treden van wat “zegbaar” is. Anderen voelen eerder onbewust het bekrompen opinieklimaat aan waarin publieke beschimping op elk moment kan dreigen en geven er daarom de voorkeur aan te zwijgen. Ik denk dat veel mensen nu aanvoelen welke uitspraken onschuldig zijn en welke uitspraken ongemakkelijk kunnen worden.

” Lees verder op NachDenkSeiten

%d bloggers liken dit: