Waarom kunnen de mensen de COVID-oplichterij niet doorzien?

waarom-kunnen-de-mensen-de-covid-oplichterij-niet-doorzien?

24-06-22 06:59:00,

Ondanks de statistieken en wiskundige modellen die het risico van het virus dramatisch overschatten, en de duidelijke bijwerkingen van de vaccins – zijn velen niet in staat om het te zien. Daarom moet u blijven terugduwen, voordat dit monster zijn eigen kind verslindt, schrijft Dr. Joseph Mercola.

Professor Mattias Desmet, een Belgische psycholoog met een masterdiploma in de statistiek, verwierf eind 2021 wereldwijde bekendheid, toen hij het begrip “massavorming” voorstelde als verklaring voor het absurde en irrationele gedrag dat wij zagen ten aanzien van de COVID-pandemie en de tegenmaatregelen die ertegen genomen werden.

Hij waarschuwde er ook voor dat massavorming aanleiding geeft tot totalitarisme, wat het onderwerp is van zijn nieuwe boek, “The Psychology of Totalitarianism” Desmet’s werk werd verder gepopulariseerd door Dr. Robert Malone, wiens optreden op de Joe Rogan podcast door ongeveer 50 miljoen mensen werd bekeken.

Maar toen de zoekterm “massavorming” in populariteit explodeerde, reageerde Google door de resultaten van de zoekmachine te manipuleren in een poging Desmet in diskrediet te brengen en de mensen in hun zoekresultaten informatie te tonen die hen het belang van dit werk zou doen inzien. Waarom? Omdat Google de kern is van de wereldwijde cabal en de beweging in de richting van het totalitarisme.

De psychologie van de tijden begrijpen is van cruciaal belang

Zij die weigeren van de geschiedenis te leren zijn gedoemd ze te herhalen, zegt men, en dit lijkt bijzonder pertinent in de huidige tijd, want, zoals Desmet uitlegt, als wij niet begrijpen hoe massavorming ontstaat en waartoe het leidt, kunnen wij het niet voorkomen. Hoe kwam Desmet tot de conclusie dat wij ons in het proces van massavorming bevonden? Hij legt uit:

“In het begin van de Coronacrisis, al in februari 2020, begon ik de statistieken te bestuderen over de sterftecijfers van het virus, de besmettingssterftecijfers, het sterftecijfer van de gevallen, enzovoort, en onmiddellijk kreeg ik de indruk – en met mij verscheidene wereldberoemde statistici, zoals bijvoorbeeld John Ioannidis van Stanford – dat de gebruikte statistieken en wiskundige modellen het gevaar van het virus dramatisch overschatten.

Onmiddellijk schreef ik een opiniestuk waarin ik probeerde enkele van de fouten onder de aandacht van de mensen te brengen. Maar, ik merkte onmiddellijk dat de mensen het gewoon niet wilden weten.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: