Stralingsleed.nl:ㅤDe invloed van 5G (en straks 6G) op de klimaatsverandering

stralingsleed.nl:ㅤde-invloed-van-5g-(en-straks-6g)-op-de-klimaatsverandering

15-07-22 08:05:00,

De uitrol van 5G
De uitrol van 5G brengt ons recht op een gezond milieu, vrijheid, gezondheid en privacy, in gevaar! De Europese Commissie* wordt opgeroepen om wetgeving voor te stellen die burgers én het milieu tegen deze gevaren beschermt.

*De Europese Commissie is het uitvoerende orgaan van de Europese Unie. Ze is o.a. verantwoordelijk voor het indienen van wetsvoorstellen.

Wetgeving is nodig, want;
1. mens, fauna en flora ondervinden schade van de draadloze straling. De huidige blootstellingslimieten bieden onvoldoende bescherming, vooral voor de kwetsbare mensen (o.a. kinderen, High Sensitive Persons (HSP ‘ers), en zwangere vrouwen), dieren, bestuivende insecten en alle planten. Maak regelgeving om al het leven te beschermen tegen de steeds maar toenemende radiofrequente-én microgolfstraling van alle draadloze. 5G gaat (wat nieuw is en één groot vraagteken van hoe zich dat gaat uitpakken) ook gebruik maken van infrarood- en ultraviolette straling.
2. met 5G zal het aantal aangesloten elektronische apparaten, antennes en toebehoren, explosief toenemen* en slimm cells komen erg dicht bij de woningen te staan (110 tot 150 meter); iedereen onder een mast (je)! Dit zal leiden tot een flinke verhoging van de onnatuurlijke elektromagnetische velden, hetgeen mens, biodiversiteit en de natuurlijke habitats in gevaar  brengen.  Dit zal tevens leiden tot een onhoudbaar energieverbruik, wat meewerkt aan de klimaatsverandering door een toenemend C02 uitstoot (door o.a. de datacentra). Maak strenge regelgeving om de gezondheid en het milieu te beschermen tegen de impact van 5G.

*Momenteel komt drie procent van de wereldwijde energiebehoefte op het conto van draadloze communicatie. Telecomproviders verwachten dat hun energiekosten met de komst van de 5G-technologie met 150 tot 170 procent zullen stijgen in 2026, blijkt uit een studie van Vertiv, een Amerikaanse netwerkdienstverlener. Dat is bijna een verdrievoudige t.o.v. 4G!

CO2 uitstoot door stroomgebruik datacenters
Eén 5G-basisstation zal naar schatting ongeveer evenveel stroom verbruiken als 73 huishoudens en 3x zoveel als de vorige generatie basisstations. Want doordat de laatste technologie (5G) intensiever datagebruik mogelijk maakt, zal het tot een forse toename in internetgebruik leiden. Al deze data wordt opgeslagen in grote datacenters die stroom moeten hebben om aan te blijven en gekoeld te worden. Met de streamingsdiensten en het internet-der-dingen dat 5G ondersteunt, neemt het energieverbruik van datacenters toe (tot 10%) van het wereldwijde verbruik.

 » Lees verder op Stralingsleed.nl

%d bloggers liken dit: