Stralingsleed.nl:ㅤZweedse studie: 5G is slecht voor de gezondheid en een moratorium op 5G is nodig.

stralingsleednl:ㅤzweedse-studie:-5g-is-slecht-voor-de-gezondheid-en-een-moratorium-op-5g-is-nodig.

19-07-22 05:57:00,

Spelen met het leven van iedereen en alles op aarde!

Al snel na de ingebruikname van radar, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog voor het eerst gebruikt werd, verschenen de eerste rapportages met gezondheidseffecten: vaak hoofdpijn, vermoeidheid, verlies van eetlust, slaperigheid, concentratieproblemen, een slecht geheugen, emotionele instabiliteit en labiele cardiovasculaire (hart- en vaatziekten) functies. Deze effecten deden zich voor bij lagere intensiteiten dan die welke verhitting veroorzaken en werden gelabeld als het “microwave-Syndroom”. 

De risico’s van deze straling van de draadloze technologie zijn sindsdien veelvuldig onderzocht en ook op de gezondheidseffecten, die niet voortkwamen uit de verhitting van weefsel, waren verontrustend. De introductie van de mobiele telefoon en de opmars van draadloze technologie (2G, 3G, 4G, wifi en Internet of Things) lijkt voor de bühne soepel te gaan. Maar wie de moeite neemt om verder te kijken ontdekt dat de groep burgers die nadelige gezondheidseffecten van deze draadloze toepassingen ervaren al jarenlang gestaag groeit. Vele artsen en wetenschappers waarschuwen dan ook voor ernstige potentiële gezondheidseffecten als gevolg van deze elektro-magnetische-straling (of elektromagnetische velden-EMV) van de draadloze technologie en roepen zelfs op tot een moratorium op 5G.

 

Ondanks deze signalen gaan overheden, telecom- en techbedrijven stug door met de uitrol van 5G. Een recente Zweedse casestudie laat zien welk een impact de plaatsing van een 5G basisstation op mensen heeft.

 5G is slecht voor de gezondheid
Uit de Zweedse casestudie* (22-04-22) naar de gezondheidseffecten van 5G-straling blijkt dat 5G leidt tot een enorme toename van radiofrequente (RF) straling en ook typische symptomen van het Microwave-Syndroom veroorzaakt. De casestudie bevestigt ook eens te meer dat straling, ook ver onder de door de autoriteiten toegestane niveaus, leidt tot een verslechtering van de gezondheid.

* Een case study is een gedetailleerd onderzoek naar een specifiek onderwerp.

Typische symptomen bij het gebruik van draadloos gebruik
De symptomen die optreden na de start van 2G, 3G, 4G en 5G zijn typerend voor het microgolfsyndroom, namelijk:
-vermoeidheid;
-ernstige slaapstoornissen;
-hartkloppingen, zwaar gevoel op de borst;
-verminderd korte termijngeheugen;
-evenwichtsproblemen;
-concentratieproblemen;
-toenemende tinnitus (een geluid dat niet van buiten komt maar als het ware zit in één of beide oren of in het hoofd);
-huidproblemen.

 » Lees verder op Stralingsleed.nl

%d bloggers liken dit: