NachDenkSeiten:Küppersbusch brengt schandaal aan het licht: Federale Persdienst financiert groene denktank “LibMod” met 500.000 euro per jaar

nachdenkseiten:kuppersbusch-brengt-schandaal-aan-het-licht:-federale-persdienst-financiert-groene-denktank-“libmod”-met-500.000-euro-per-jaar

28-07-22 01: 20: 00,

Friedrich Küppersbusch, onder meer bekend door zijn moderatie van het WDR-politieke tijdschrift ZAK en momenteel exploitant van Küppersbusch TV, heeft in zijn vandaag verschenen onderzoeksartikel “Staatsknete für die richtige Meinung” de financiering van de aan de Groenen gelieerde denktank “Zentrum Liberale Moderne” (LibMod) en diens met belastinggeld gefinancierde campagne tegen de NachDenkSeiten in de vorm van het project “Gegneranalyse” onder de loep genomen. Daarbij stuitte hij op een stevig schandaal. Wij bevelen al onze lezers aan deze verhelderende bijdrage te verspreiden. Door Florian Warweg.
De NachDenkSeiten had al op 1. “Gegneranalyse” – Das Bundesfamilienministerium finanziert ein Überwachungs- und Defamierungsportal gegen kritische Medien” en verklaarde dat het Bundesministerium für Familie (BMFSFJ) en het Bundesamt für Bürgerliche Ausbildung (bpb) een project financieren van de aan de Groenen gelieerde denktank met de veelzeggende titel “Gegner-Analyse” (Tegenstandersanalyse), dat tot doel heeft vermeende “systeemoppositieve” media te controleren en te analyseren. De nadruk van het surveillance- en lasterproject ligt op de NachDenkSeiten. Dit is al een mediapolitiek schandaal zonder weerga.

Nu heeft het team rond Friedrich Küppersbusch een vervolg gegeven en nog een schandaal ontdekt in de financiering van deze zeer omstreden denktank. Het Bondsbureau voor de pers, d.w.z. het pers- en voorlichtingsbureau van de bondsregering, aan het hoofd waarvan de respectieve regeringswoordvoerder staat, financiert de uiterst eenzijdige LibMod met 500.000 euro per jaar. Zoals Küppersbusch uitlegt, is het geld niet bestemd voor een specifiek doel, maar dient het een niet nader omschreven “institutionele promotie”. Let wel, dit is bij een “non-profit” BV opgericht door Groene functionarissen, die, zoals de voormalige ZAK moderator ook opmerkt,

” Lees verder op NachDenkSeiten

%d bloggers liken dit: