Redactionele aanbeveling: – Bellingcat opnieuw ontmaskerd als instrument van Westerse geheime diensten – Anti-Spiegel

bellingcat-opnieuw-ontmaskerd-als-instrument-van-westerse-inlichtingendiensten

28-07-22 06: 51: 00,

In der Ukraine ist eine Geheimdienst-Operation aufgeflogen, an der auch das angebliche “Rechercheprotal” Bellingcat beteiligt war. Dit bevestigt eens te meer dat Bellingcat geen onderzoeksportaal is, maar een instrument van de geheime diensten.

Bellingcat is geen onbekende organisatie voor anti-Spiegellezers, maar ook voor Spiegellezers. Het is gewoon dat Der Spiegel en ik zeer verschillende opvattingen hebben over dit internet portaal. Der Spiegel presenteert Bellingcat als een partner met wie Der Spiegel veel “onderzoek” heeft gedaan. Ik daarentegen zie Bellingcat als een propaganda-instrument dat rechtstreeks onder controle staat van de Britse en Amerikaanse inlichtingendiensten, die altijd precies leveren wat zij willen. En Der Spiegel gaat daarin mee en noemt het “onderzoek”.

Mijn beschuldiging is dat Bellingcat een (propaganda)instrument is van Westerse inlichtingendiensten dat altijd wordt ingezet als het gaat om het verspreiden van horrorverhalen over de vijanden van het Westen (Rusland, Syrië, etc.). Bellingcat heeft naar verluidt altijd toegang tot paspoortdatabanken, gegevens over de afgifte van visa, binnenkomsten in de EU, GPS-bewegingsgegevens van mobiele telefoons, beelden van bewakingscamera’s aan grenscontroleposten, enzovoort, d.w.z. alle gegevens die alleen van inlichtingendiensten kunnen worden verkregen. Bellingcat daarentegen beweert in alle ernst deze dingen openlijk op het net te vinden, zoals zij beweren in een documentaire waarover ik hier bericht.

Der Spiegel presenteert vervolgens het resultaat van deze fluisteringen van Westerse inlichtingendiensten als “gezamenlijk onderzoek” met Bellingcat, wat ook vragen oproept over de rol van Der Spiegel om zo dicht bij Westerse inlichtingendiensten te staan en hun gegevens als eigen onderzoek aan haar lezers te verkopen.

Het feit dat Bellingcat in haar jaarverslagen openlijk vermeldt dat zij wordt gefinancierd door organisaties die zeer dicht bij de inlichtingendiensten staan (bijvoorbeeld de NED) is een verdere bevestiging van de stelling dat Bellingcat een instrument van de inlichtingendiensten is. Maar we komen aan het eind van dit artikel nog op de financiering van Bellingcat.

De verijdelde inlichtingenoperatie

De Russische inlichtingendienst FSB heeft aangekondigd dat het een operatie van de Oekraïense inlichtingendienst SBU heeft verijdeld. Voor zover ik weet, heeft alleen RT-DE hierover bericht in Duitsland, maar dit is geen Russische propaganda, aangezien een medewerker van Bellingcat zijn betrokkenheid bij de operatie heeft toegegeven.

RT-DE berichtte hierover op 25. Juli berichtte over het rapport van de Russische inlichtingendienst. Volgens de berichten had de Oekraïense inlichtingendienst geprobeerd contact op te nemen met Russische piloten en hun tot een miljoen dollar geboden als zij met hun vliegtuigen van kant zouden wisselen. Een Russische piloot nam vervolgens contact op met de FSB en aanvaardde, onder het mom, het aanbod.

In reactie daarop bood de Oekraïense inlichtingendienst de piloot een “borgsom” van enkele duizenden dollars aan, indien de piloot met een bepaalde foto zou aantonen dat hij werkelijk bereid was over te lopen. RT-DE schrijft:

“Aangezien geldtransfers tussen Rusland en het buitenland momenteel sterk beperkt zijn als gevolg van sancties, moeten de piloten contant worden betaald. De FSB heeft al een tussenpersoon gearresteerd die de bezorgers zou hebben geïnstrueerd het geld te overhandigen. De gearresteerde man beweerde dat hij de opdracht van Christo Grotsev had gekregen en dat hij hem vertrouwde.”

Ik heb in een andere context reeds verslag uitgebracht over Christo Grotsev. Hij is een medewerker van Bellingcat, dat gespecialiseerd is in anti-Russisch “onderzoek”. Het feit dat hij nu betrokken was bij een operatie van de Oekraïense geheime dienst toont aan dat Bellingcat juist geen “onafhankelijk onderzoeksplatform” is, maar zeer nauw samenwerkt met de Westerse geheime diensten, m.a.w. het is niets meer dan een instrument van de geheime diensten.

De bekentenis

Dit alles is geen Russische propaganda, want Grozev heeft zijn betrokkenheid toegegeven aan Radio Liberty. Hij stelt het echter zo voor dat hij alleen een video wilde maken over de strijd tussen Russische en Oekraïense spionnen. Wie dit in het Duits wil weten, moet nog eens kijken naar RT-DE, dat er, in tegenstelling tot de grote Duitse “kwaliteitsmedia”, wel over berichtte.

Zelfs als de bewering van Grozev waar zou zijn (wat meer dan onwaarschijnlijk is), dan nog is het een bewijs van de zeer nauwe banden tussen Grozev en de geheime diensten, wanneer de geheime diensten hem binnenlaten in een geheime operatie en hem deze zelfs laten filmen. En aangezien Grozev een van de belangrijkste “onderzoekers” van Bellingcat is als het gaat om anti-Russische horrorverhalen, is dit een verder bewijs van de nauwe betrokkenheid van Bellingcat en westerse inlichtingendiensten.

We moeten niet vergeten dat desinformatie een van de belangrijkste taken van inlichtingendiensten is. Inlichtingendiensten hebben niet alleen tot taak te spioneren of spionage af te wenden, maar spelen ook een zeer belangrijke rol bij het beïnvloeden van de publieke opinie in de gewenste richting. Dit gebeurt door opzettelijk te liegen, wat een belangrijk onderdeel is van het werk van geheime diensten. En dat is precies waarom organisaties als Bellingcat in het leven zijn geroepen, om als zogenaamd onafhankelijke onderzoekers de gewenste informatie onder de wereld te verspreiden. Dit heeft echter per definitie niets met “onderzoek” te maken.

Evenmin trouwens met “journalistiek”, beste Spiegel, waar u zich zo graag op beroemt over uw samenwerking met Bellingcat. Het is opzettelijke verspreiding van desinformatie wanneer je informatie van inlichtingendiensten verkoopt als je eigen onderzoek. De technische term hiervoor is niet “journalistiek” maar “propaganda”.

De financiering van Bellingcat

Over de financiering van Bellingcat heb ik in februari een lang artikel geschreven 2021, dat ik vanaf hier weer bijna integraal citeer, omdat de informatie over de financiering van Bellingcat nog steeds actueel is.

Ik heb al veel over Bellingcat geschreven. Bellingcat weet altijd alles wat anderen niet te weten kunnen komen. Bellingcat weet wie MH17 heeft neergeschoten boven Oekraïne en wie de Skripals heeft vergiftigd, Bellingcat heeft informatie over de Tiergarten-moord en weet alles over gifgasaanvallen in Syrië. En onlangs weet Bellingcat ook wie Navalny heeft vergiftigd . Bellingcat weet gewoon alles.

Waar Bellingcat in het verleden, als het ging om MH17 of gifgas in Syrië, officieel beweerde haar informatie uit publiek toegankelijke bronnen te hebben gehaald en simpelweg foto’s van sociale netwerken te hebben geëvalueerd, kan deze legende niet langer worden volgehouden, ten laatste sinds de Skripals. Bellingcat presenteert al enkele jaren gegevens over de afgifte van visa, foto’s van bewakingscamera’s op Europese luchthavens, gegevens uit paspoortdatabases of over boekingen van vluchten.

Deze gegevens zijn niet openbaar toegankelijk en Bellingcat kan ze alleen hebben verkregen van (waarschijnlijk Britse en Amerikaanse) overheidsinstanties. En dan zijn er maar twee mogelijkheden: Ofwel lekte iemand het illegaal naar Bellingcat, in welk geval de openbare aanklager een onderzoek zou moeten instellen naar de lekkende persoon en naar Bellingcat zelf, ofwel lekten de regeringen (d.w.z. de inlichtingendiensten) het naar Bellingcat. Aangezien er geen onderzoek is ingesteld naar het illegaal doorgeven van de gegevens, blijft alleen de tweede variant over, en gaat het dus niet om de resultaten van onderzoek, maar om informatie die geheime diensten openbaar willen maken. En ze kunnen vrij worden uitgevonden.

De oprichter van Bellingcat, Elliot Higgins, wordt gefinancierd door Amerikaanse denktanks en levert altijd precies wat de VS wil horen. Hij wordt duidelijk van informatie voorzien door westerse inlichtingendiensten en niemand – ook Bellingcat zelf niet – kan controleren of deze informatie waar is of dat het desinformatie betreft die opzettelijk door inlichtingendiensten wordt verspreid.

Eigenlijk zouden kritische media uiterst wantrouwend moeten zijn ten opzichte van een dergelijke bron, maar de westerse media verspreiden gewillig en kritiekloos de “onthullingen” van Bellingcat.

En dat niet alleen: Der Spiegel schept keer op keer op dat het zelf deel uitmaakt van het onderzoeksteam van Bellingcat. Der Spiegel, Bellingcat en CNN beweerden destijds dat zij precies wisten wie Navalny had vergiftigd. Daarbij maakten zij opnieuw gebruik van informatie die zij zonder de hulp van westerse inlichtingendiensten niet konden verkrijgen, namelijk bijvoorbeeld vluchtboekingen en GPS-bewegingsgegevens van telefoonaanbieders. Deze informatie uit zovele bronnen (verschillende luchtvaartmaatschappijen en telecombedrijven) kan niet worden verkregen zonder de hulp van geheime diensten.

Je kunt nog zeggen dat je een lek hebt van één luchtvaartmaatschappij die je informatie lekt, maar niet van allemaal en ook niet van alle telecombedrijven. Wie zoiets beweert, houdt zijn lezers voor de gek, maar dat is wat de “kwaliteitsmedia” graag doen.

Ik beweer op basis van deze en vele andere aanwijzingen (waaronder het feit dat Bellingcat-oprichter Elliot Higgins lange tijd te boek stond als partner en deskundige bij de Atlantic Council) dat Bellingcat niets meer is dan een propaganda-instrument van de westerse regeringen (namelijk de VS en het VK).

Maar kan dit worden gestaafd?

Aangezien het algemeen bekend is dat wie betaalt, de muziek bestelt, laten we eens kijken wie Bellingcat en Higgins financiert. Bellingcat noemt zelf haar belangrijkste financiers en partners op haar homepage en we zullen ze nu een voor een bekijken.

Adessium Foundation

Bijna niemand heeft van Adessium gehoord, ik heb ooit over Adessium bericht toen het ging over de financiering van Reporters Zonder Grenzen (RoG), dat allerminst een neutrale organisatie is die gefinancierd wordt door donaties, maar de organisatie wordt rechtstreeks gefinancierd door NAVO-staten, zo financiert de Duitse staat rechtstreeks minstens 40 procent van RoG in Duitsland. Of de westerse staten financieren de RoG indirect via NGO’s, die op hun beurt door de NAVO-landen worden gefinancierd. De details hiervan zijn hier te vinden.

Adessium is zo’n NGO, die voor het grootste deel gefinancierd wordt door een staat, in dit geval de Nederlandse regering. De geopolitieke rol van Nederland is zeer boeiend, want wat bijna niemand weet is hoezeer Nederland betrokken is bij regimewisselingen en oorlogen. In mijn boek over de crisis in Oekraïne heb ik gewezen op hun rol in de Maidan, die zij zeer actief hebben gefinancierd. Ook in MH17 speelt Nederland een centrale rol en hebben ze jarenlang actief islamistische terroristen in Syrië gesteund.

Deze zaken zijn impopulair en hebben in Nederland altijd voor schandalen gezorgd, dus is het erg handig als je als overheid een NGO hebt die voor positieve pers zorgt en afleidt van de schandalen. Dit is precies wat Adessium doet, omdat het op zijn beurt zogenaamd onafhankelijke journalisten financiert, zoals het International Network of Investigative Journalists of in Duitsland correcitv. Het International Network of Investigative Journalists is op zijn beurt een project van het Center for Public Integrity (CPI) in de VS. En wie financiert de CPI? Dat klopt, onder andere George Soros.

De CPI is in Duitsland bekend geworden door het lekken van de Panama Papers, die werden gebruikt voor een media-aanval tegen Poetin, hoewel zijn naam helemaal niet in de kranten voorkwam. Maar de vermeende banden van Poetin met de Panama Papers hebben de krantenkoppen gedomineerd, terwijl de 72 voormalige en huidige staatshoofden en vele bekende politici en zakenlieden die daadwerkelijk in de Papers werden genoemd, nauwelijks een rol hebben gespeeld in de media. Bijvoorbeeld de toenmalige president van Oekraïne Petro Porosjenko, de vader van de Britse premier David Cameron, de premier van IJsland, de president van Argentinië, de zus van de koning van Spanje, de zoon van de premier van Maleisië, de voetballers Messi en Platini. Enzovoort, enzovoort. Maar deze mensen interesseerden de media niet al te veel, omdat de Panama Papers waren bedoeld om te worden gebruikt in de informatieoorlog tegen Rusland, niet om oneerlijke praktijken van vooraanstaande Westerse politici aan het licht te brengen.

Uit dit netwerk en uit de voorbeelden kunt u opmaken hoe Adessium werkt en wie de Stichting steunt. Het gaat om mediaondersteuning van de politiek van het Westen en daarom financiert Adessium ook Bellingcat, dat hierin een steeds belangrijkere rol speelt. Maar het geld van Adessium komt uiteindelijk van de Nederlandse staat.

The National Endowment for Democracy

The National Endowment for Democracy is een klassiek voorbeeld van “NGO’s” die geen NGO’s zijn. We moeten niet vergeten dat “NGO” “niet-gouvernementele organisatie” betekent. Maar hoe kan men spreken van een niet-gouvernementele organisatie wanneer de organisatie is opgericht door een regering en door haar wordt gefinancierd? Of in het geval van Adessium, wanneer het niet door een regering is opgericht, maar niettemin door een regering wordt gefinancierd?

De National Endowment for Democracy (NED) is een Amerikaanse stichting met het uitdrukkelijke doel om wereldwijd democratie te bevorderen. Het werd opgericht 1983 door het Amerikaanse Congres in Washington en ontvangt jaarlijks financiering voor zijn werkzaamheden uit de federale begroting van de VS.

Niet in alle gevallen hebben de activiteiten van de NED geleid tot democratische veranderingen; de NED was kennelijk al tevreden toen pro-Amerikaanse regeringen met zijn hulp aan de macht kwamen, zodat het doel van “bevordering van de democratie” daarna niet meer hoefde te worden nagestreefd. Zonder al te diep op de zaken in te gaan, worden enkele punten van kritiek aangehaald: De Amerikaanse politicus Pat Buchanan noemde de NED-activiteiten volgens Wikipedia een “wereldwijde agitatie voor democratische revoluties en inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van andere landen.”

In oktober 2003 becommentarieerde Republikeins partijlid Ron Paul de NED-activiteiten als volgt: “De NED is niets meer dan een duur programma dat belastinggeld gebruikt om bevriende politici en politieke partijen in het buitenland te promoten. …wat NED doet in het buitenland zou illegaal zijn in de VS. Dat NED “zacht geld” in verkiezingen in het buitenland inbrengt om een of andere partij te promoten. Stel je voor wat een paar honderdduizend dollar steun aan een politicus of partij in een relatief arm land zou doen. Het is Orwelliaans te beweren dat de manipulatie door de VS van verkiezingen in het buitenland de democratie bevordert. Hoe zouden de Amerikanen reageren als de Chinezen bepaalde pro-Chinese politici met miljoenen dollars zouden steunen? Zou dat een ‘democratische ontwikkeling’ zijn?”

Ron Paul zei dat 28 jaren geleden, vandaag weten we het antwoord op zijn vraag: de VS maken al jaren een enorme ophef over vermeende buitenlandse inmenging in hun verkiezingen wanneer de verkiezingsresultaten niet zijn zoals de elites ze graag zouden zien.

De modus operandi van de NED werd samengevat door zijn medeoprichter en voormalige voorzitter Allen Weinstein, die sprak over de activiteiten van de NED in een interview met de Washington Post op 21. September 1991, zei dat NED doet “wat de CIA jaren geleden heimelijk deed 25.”

NED is sinds zijn oprichting betrokken geweest bij elke Amerikaanse regimeverandering en financiert alles en iedereen die Amerikaanse tegenstanders bestrijdt – met welke middelen en voor welk doel dan ook. En deze “eerbare” organisatie financiert ook al jaren Bellingcat.

Nationale Postcode Loterij

Dit is een heel interessant verhaal en het brengt ons terug naar Nederland. De Nationale Postcode Loterij organiseert loterijspelen op basis van postcodes en financiert 105 humanitaire organisaties. Tot zover zo onschuldig.

Maar om de een of andere reden heeft de Postcode Loterij 2019 ook Bellingcat gesteund met 500.000 euro’s, zoals Elliott Higgins zelf trots aankondigde op Twitter.

Bellingcat heeft zojuist een half miljoen euro subsidie ontvangen van de Nederlandse Postcode Loterij #GoedGeldGala! We zullen dit besteden aan de opening van ons nieuwe kantoor in Nederland, waar onze nieuwe Jemen en lokale trainingsprojecten van start zullen gaan.https://t.co/s2NPRtMcmf

– Eliot Higgins (@EliotHiggins) March 4, 2019

Ik zei al dat de geopolitieke rol van Nederland buitengewoon interessant is en dat het land ongelooflijk veel stichtingen en organisaties heeft waarmee het achter de schermen organisaties financiert die je nauwelijks zou verwachten.

Zandstorm CV

En Nederland weer. Belligcat heeft in Nederland een dochterstichting opgericht die geld ontvangt van het bedrijf Zandstorm CV. Ik kon niets over dit bedrijf vinden, behalve een uittreksel uit het Nederlandse handelsregister , dat ook geen informatie bevat. Maar het accountantsverslag van de Nederlandse stichting Bellingcat van 2019 laat betalingen zien van de Post Loterij, Adessium en Zandstorm.

Overigens, even terzijde: haar Nederlandse dochter heeft Bellingcat opgericht dankzij dedonatie van de Post Loterij van 500.000 euro. De loterij heeft deze dochteronderneming in de eerste plaats mogelijk gemaakt. Dit leidt tot de veronderstelling dat de Nederlandse regering in de toekomst meer gebruik wil maken van Bellingcat en dat daarom een kantoor “om de hoek” noodzakelijk is geworden. Laten we afwachten.

Het auditrapport toont ook een betaling van “Porticus Auxilium”, wat verrassend is. Dit zijn fundamenten van de familie Brenninkmeijer, de oprichters van C&A. Volgens hun eigen reclame zetten zij zich in voor menselijke waardigheid en sociale rechtvaardigheid. Op de Duitse pagina is te lezen:

“De projecten die door de Stichting Auxilium worden ondersteund bestrijken de thema’s onderwijs, sociaal welzijn, geloof en gezondheid.
De beginselen van de Katholieke Sociale Leer zijn een kompas voor deze ondersteuningsactiviteiten en van oudsher een bron van inspiratie voor de ondernemers van de familie Brenninkmeijer.”

Maar Porticus Auxilium lijkt zich te schamen voor de ondersteuning van Bellingcat, want Bellingcat heeft werkelijk niets met de genoemde doelstellingen te maken. In ieder geval zult u noch op de Duitse noch op de Nederlandse site iets over Bellingcat vinden als u “Bellingcat” invoert in de zoekfunctie.

Sigrid Rausing Trust

Deze trust is opgericht door een kleindochter van de uitvinder van Tetra-Pak. Volgens haar eigen informatie bevordert zij allerlei projecten op het gebied van mensenrechten en bevordert zij ook Bellingcat, waarbij opnieuw de vraag rijst wat Bellingcat met mensenrechten te maken heeft.

Onafhankelijke informatie over de Sigrid Rausing Trust is moeilijk te vinden. Daarom laat ik hier enkele voorbeelden zien van de activiteiten van de Trust volgens zijn eigen jaarverslag.

De meeste projecten zien er onschuldig uit, maar zodra het gaat om landen die ik ken, is dat niet meer het geval. In Wit-Rusland steunt de Trust de oppositie sinds 2007 via het in de Baltische staten gevestigde “Barys Zvozskau Belarusian Human Rights House” en in Oekraïne werd de Trust actief 2014 met steun aan “StopFake” – een organisatie die zich inzet tegen “Russische desinformatie na de annexatie van de Krim”.

Aangezien intussen in Oekraïne zelfs geen poging wordt ondernomen om onopvallend censuur uit te oefenen – zojuist werden daar de laatste TV-stations verboden die kritisch stonden tegenover de regering -, toont dit duidelijk aan waar de Trust werkelijk voor staat. Het lijkt ook het zoveelste – mij tot nu toe onbekende – instrument van het Westen in de geopolitieke informatieoorlog.

Stichting Saxum Volutum

En weer Nederland. Deze stichting, gevestigd in Amsterdam, is een mysterie. Het steunt Bellingcat financieel, maar ik kon er niets over vinden op het net. De weinige zoekresultaten die de zoekmachines geven, tonen geen website, geen jaarverslagen, gewoon helemaal niets. De zoekresultaten tonen echter steeds links naar o.a. de NED, maar als je op de resultaten klikt, zijn het soms pagina’s die alweer verwijderd zijn.

Misschien hebben lezers meer informatie over de stichting, het lijkt me interessant, want ze verdeelt duidelijk financiële steun, maar vermijdt anderzijds het publiek.

Wat betekent dat?

Dat waren alleen de supporters die Bellingcat zelf momenteel op haar homepage noemt. Maar zoals het voorbeeld van de Nederlandse subsidiestichting heeft aangetoond, zijn er nog meer voorstanders. En ze zijn allemaal gelieerd aan westerse regeringen, aan Soros of andere stichtingen die het beleid van de VS in de wereld willen bevorderen.

Dus hoe onafhankelijk kan Bellingcat zijn als de organisatie diep betrokken is bij de transatlantische netwerken en ook door hen wordt betaald?

Dit waren lang niet alle ondersteuners van Bellingcat, op de site worden verschillende projecten genoemd die Bellingcat ondersteunen. En in een tweet van 2017 noemt Elliot Higgins zelf andere financiers.

Bellingcat heeft geld ontvangen van de volgende:
OSF
Meedan
NED
Google
Adessium
Crowdfunding

– Eliot Higgins (@EliotHiggins) 6 februari, 2017

Dit is ook interessant: NED is een stabiele financier van Bellingcat en NED staat gelijk aan de Amerikaanse regering en is een verlengstuk van de CIA. En opeens begrijp je hoe Bellingcat aan de camerabeelden bij de Britse grenscontrole is gekomen om ons de vermeende Russische agenten te laten zien die het land binnenkwamen voordat ze zogenaamd probeerden de Skripals te vermoorden. Of waar Bellingcat de vluchtreserveringen en GPS-bewegingsgegevens van Navalny’s vermeende moordenaars in de Navalny-zaak vandaan haalde. Of hoe Bellingcat alles weet over de visumaanvraag en de paspoortgegevens van de Tiergarten-moordenaar.

Niemand weet of de informatie waar is, maar waar Bellingcat het vandaan heeft is duidelijk. Maar Der Spiegel vertelt zijn lezers het verhaal van “gezamenlijk onderzoek.” Wat zegt dat eigenlijk over Der Spiegel zelf?

En natuurlijk kon Higgins’ lijstje niet zonder Google, dat zich nu opwerpt als propaganda-instrument van de VS-politiek en alles censureert wat de VS (of liever de elites daar) niet aanstaat.

Maar wie is OSF, dat Higgins in zijn tweet noemt? Heb je het geraden? Het is George Soros’ Open Society Foundation. Overal waar Westerse inlichtingendiensten aan het werk zijn, desinformatie verspreiden en proberen een coup te plegen tegen buitenlandse regeringen, zit Soros altijd op de eerste rij.

En Bellingcat is een van de vele propaganda-instrumenten hiervoor – samen met partners als Der Spiegel.

In mijn nieuwe boek “Inside Corona – The Pandemic, the Network and the Backers – The Real Goals Behind Covid-19” laat ik aan de hand van uitgebreide gelekte data-analyses zien hoe de pandemie door verschillende organisaties in verschillende fasen werd voorbereid, waarbij de actieve voorbereidingsfase rond 2016/2017 begon. Daarnaast laten de gegevens ook zien welke overkoepelende doelen deze organisatoren nastreven en hoe de pandemie voor hen de weg vrijmaakt om deze doelen te bereiken.

Het boek is momenteel verschenen en kan exclusief hier rechtstreeks besteld worden via J.K. Fischer Verlag.

Klik hier voor het nieuwe boek

” Lees verder