Stralingsleed.nl:ㅤAfspraken tussen regeringen en de telecom houden de smerige waarheid onder tafel. Graag openheid en eerlijkheid!

stralingsleednl:ㅤafspraken-tussen-regeringen-en-de-telecom-houden-de-smerige-waarheid-onder-tafel.-graag-openheid-en-eerlijkheid!

28-07-22 07:55:00,

De waarheid onder tafel betekent in dit geval dat elektrogevoelige mensen zich beschermen moeten tegen de straling van de zendmasten (5G), wifi, IoT, DECT-telefoons en alle mobieltjes: de EHS ‘ers onder ons. Nog steeds wordt niet openlijk gezegd dat door de straling van zendmasten, flora, fauna en mensen beschadigd raken. Dat het mensen ziek maakt, bijen laat verdwijnen1 en bomen dood maakt2. De 2- en 3G masten zijn er zo goed als uit, de 4G masten zijn amper in de meerderheid geweest en het is in 2022, 5G wat de klok slaat. 5G dat gebruikt maakt van: microgolfstraling, infrarood- en ultraviolette straling (in de literatuur beschreven als niet-ioniserende straling3.

 1De ‘bijen-verdwijnziekte’ wordt in verband gebracht met de toename van elektromagnetische velden (EVM) van alle draadloze toepassingen. Deze EVM hebben een negatieve invloed op de reproductie, de ontwikkeling en de navigatie van honingbijen.

 2Het biologische effect van de elektromagnetische velden (van alle draadloze gebruik) is volgens Dr. Ing. Volkrodt(1925-2000) dat de mobiliteit van de waterdipolen bij bomen en struiken wordt geremd. 

3”Toch kan ook niet-ioniserende straling schadelijk zijn”, zegt de Arbeidsinspectie in Nederland. Bovendien is een bepaald gedeelte van het ultraviolet licht (het kortgolvige UV-C) wél ioniserend en is wél erg schadelijk. 

Handjeklap tussen overheid en de telecom in het verleden
In 2002 heeft de Nederlandse overheid o.l.v. de VVD-er Johan Remkes “handje-klap” gedaan met Monet*, waarin toendertijd Telfort, KPN, Orange, T-Mobile en Vodafone in verenigd waren. Ze hebben samen een convenant opgesteld waarin de gemeenten in Nederland buitenspel werden gezet en tevens werd door een vernuftige instemmingsprocedure, ook de burger buitenspel gezet. Alle zendmasten die voor 2002 illegaal geplaatst waren, werden door dit convenant gelegaliseerd. Deze masten werden gewoon geplaatst op flats, tegenover huizen, in kerktorens of op een plek in de natuur. In een uitzending van Zembla uit 2012 vertelt oud Telfort-topman R. van den Hoven van Genderen (voor de uitrol van UMTS oftewel 3G), dat de overheid regelde dat “er zonder al te veel problemen antennes konden worden gebouwd”.  R. van den Hoven van Genderen en P. Smits (2014†), oud topman KPN, hebben in het verleden aangegeven, dat de regelingen tussen de overheid en de telecom bedoeld waren om te voorkomen dat gemeenten en burgers de uitrol van een netwerk zouden kunnen tegen houden.

 » Lees verder op Stralingsleed.nl

%d bloggers liken dit: