Viruswaarheid:ㅤBesluit inzake J. Engel

viruswaarheid:ㅤbesluit-inzake-j.-engel

28-07-22 06:00:00,

Als vervanging van de minuut in wettelijk voorgeschreven vorm opgemaakt afschrift van een rechterlijk besluit

Arrondissementsrechtbank Bremerhaven

Besluit

24-06-2022

24 Ds 220 Js 75569/21

In de strafzaak tegen Jan Cornelius Engel,

geboren xxxxxxxx te xxxxxxxx,

woonachtig te xxxxxxxxx, xxxxxxxx

nationaliteit: Nederlandse

Raadsman Advocaat Carlos-Alexander Freidl, 27570 Bremerhaven, Bauernwall 4

Wegens volksopruiing wordt de opening van het hoofdgeding om feitelijke redenen geweigerd.

De kosten van het geding en de noodzakelijke uitgaven van de beschuldigde komen ten laste van de schatkist.

Voorlichting betreffende de mogelijkheid van het gebruik van rechtsmiddelen:

Tegen dit besluit kan onmiddellijk beroep worden ingesteld, en wel binnen een week na betekening of kennisgeving van dit besluit bij het plaatselijk gerechtshof te Bremerhaven of bij de griffie. In het geval van een schriftelijke verklaring wordt de termijn alleen in acht genomen indien de klacht is ontvangen door de rechtbank voor afloop van de week.

Redenen:

Het OM Bremen beschuldigt de verdachte in de tenlastelegging van 03-03-2022 ervan, in Bremerhaven op een niet nader te specificeren tijdstip in een niet wettelijk verjaarde periode onmiddellijk vóór 01-12-2021 en op 19-01-2022 tussen 16:10 uur en 17:13 uur door drie onafhankelijke handelingen in het geval van overtreding ad 1 en ad 3 telkens een onder het bewind van het nationaal-socialisme begane handeling van de in § 6, lid 1,

 » Lees verder op Viruswaarheid

%d bloggers liken dit: