Hoe de federale regering het wederzijds vertrouwen met Rusland vernietigde

hoe-de-federale-regering-het-wederzijds-vertrouwen-met-rusland-vernietigde

29-07-22 01: 00: 00,

Gedurende 40 jaren waren de Duits-Russische betrekkingen een anker van stabiliteit en een reddingslijn in politieke crisissituaties. Dat is voorbij, want de laatste Duitse regeringen hebben deze betrekkingen vernietigd.

Toen de nieuwe Ostpolitik onder kanselier Willy Brandt van start ging, was de tegenwind hevig. De VS was er fel op tegen, en hetzelfde gold voor de CDU oppositie in die tijd. Maar achter de schermen leidde Egon Bahr de onderhandelingen die uiteindelijk – ondanks alle meningsverschillen – leidden tot een buitengewone vertrouwensrelatie tussen Moskou en de Bondsrepubliek.

Het beslissende kanaal hiervoor waren vertrouwelingen, zoals Egon Bahr later verhaalde. Er was een rechtstreeks kanaal tussen de kanselarij en het Kremlin, via hetwelk zij rechtstreeks en vertrouwelijk met elkaar spraken. De belangrijkste regel was absolute eerlijkheid. De problemen die er waren, werden openlijk aangepakt, maar alle afspraken die via dit geheime kanaal werden gemaakt, werden strikt nageleefd.

Egon Bahr gaf dit kanaal door aan Kohls adviseur voor buitenlands beleid Teltschik toen Helmut Kohl aan de macht kwam, en het bleef functioneren onder Kohl.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: