NachDenkSeiten:ㅤBrieven aan lezers over “Baerbock en de ‘volksopstanden'”

nachdenkseiten:ㅤbrieven-aan-lezers-over-“baerbock-en-de-‘volksopstanden'”

29-07-22 07: 00: 00,

In dit artikel gaat Tobias Riegel in op de waarschuwing van de minister van Buitenlandse Zaken van de Groene Partij, Annalena Baerbock, voor “volksopstanden” als reactie op een volledig embargo op gas en olie uit Rusland. Zij beschrijft “delen van de huidige situatie niet zo verkeerd” en neemt “voor één keer een rationeel standpunt in”. Het feit dat het door Baerbock beschreven perspectief “geen gepaste maatschappelijke storm van verontwaardiging heeft ontketend” toont “hoezeer het zweren van de media en politici bij een irrationele houding van verzaking” succes heeft gehad. De woordenschat “volksopstand” moet “vermoedelijk angst onder de burgers teweegbrengen en de stemming verder negatief belasten, zelfs tegen gerechtvaardigde en vreedzame protesten” Er is hier gewezen op de verregaande belastering van protesten door minister van Binnenlandse Zaken Faeser. Tenslotte wordt gesteld dat “de regering zich ten volle bewust is van de gevaarlijke gevolgen van haar eigen beleid – en toch gaat zij er vol cynisme mee door”. Wij hebben hierover interessante brieven ontvangen. Dank je. Hieronder volgt een selectie van de brieven aan de redacteur. Samengesteld door Christian Reimann.

1e ingezonden brief

Geachte heer Riegel!

U schrijft aan het eind van uw zeer goede artikel: “Baerbocks deels trefzekere woorden over de opstanden moeten ons echter doen beseffen dat de regering zich ten volle bewust is van de gevaarlijke gevolgen van haar eigen beleid – en dat toch cynisch blijft voortzetten.”
Dat is precies het punt! We hebben hier niet te maken met delirante, infantiele personages, ook al komt Baerbock vaak als zodanig over. Er zijn hier mensen aan het werk die een agenda uitvoeren, en die agenda heet “Grote Reset”. Elke half functionerende en logisch denkende politicus zou al weken geleden afscheid hebben genomen van dit beleid of het helemaal niet hebben uitgevoerd.

” Lees verder op NachDenkSeiten

%d bloggers liken dit: