NachDenkSeiten:ㅤCancel Cultuur gedijt op onderdanigheid

nachdenkseiten:ㅤcancel-cultuur-gedijt-op-onderdanigheid

29-07-22 08: 36: 00,

Gebeurtenissen kunnen alleen worden voorkomen door “gehoorzaam” te reageren op de respectieve beschuldigingen van splintergroeperingen en het roekeloos verspreiden van aantijgingen die schadelijk zijn voor de reputatie. Zou deze aanmatigende sociale stroming van de Cancel-cultuur niet door weigering kunnen uitdoven? Actuele zaken tonen aan hoe belangrijk dat zou zijn. Een commentaar van Tobias Riegel.

Een van de interpretaties van de veelgelaagde term Cancel Culture beschrijft de praktijk om niet alleen de inhoud van bepaalde personen of groepen te bekritiseren door druk uit te oefenen die gewoonlijk op de “sociale media” wordt uitgeoefend, maar ook om hen algemeen het recht te ontzeggen om in het openbaar op te komen voor wat zij als hun “controversiële” mening beschouwen. Dit kan ook betrekking hebben op oude werken of dode personen die in strijd zijn met de sociale normen van vandaag (bijvoorbeeld over kolonialisme). Vaak zijn de redenen die voor de “annulering” worden gegeven echter voorwendsels, politiek gemotiveerd en uit de lucht gegrepen: Dan wordt de cancel-cultuur gebruikt als een effectief middel om andersdenkenden het zwijgen op te leggen. De destructieve aspecten van deze (on)cultuur zijn door Jens Berger als volgt beschreven:

“Voorstanders spreken van een ‘hof van de publieke rede’, tegenstanders van de heerschappij van een zelfingenomen menigte die vooral communiceert via shitstorms op Twitter. Het doel van “Cancel Culture” is het systematisch boycotten, verbannen en nietig verklaren van werken en personen uit het openbare leven. Een anti-verlichting die intolerantie cultiveert in de naam van tolerantie, een volksgericht van politieke correctheid.”

Uitwassen van een censuurpraktijk.

Zoals zo vaak wordt een echte grief (racisme, gebrek aan besef van kolonialisme, enz.) in het complex gebruikt om het doel ver voorbij te schieten of zelfs helemaal te missen.

” Lees verder op NachDenkSeiten

%d bloggers liken dit: