Nieuw Nederlands onderzoek wijst uit dat de Covid mRNA vaccinatiegraad verband houdt met een toename van het totale aantal sterfgevallen

nieuw-nederlands-onderzoek-wijst-uit-dat-de-covid-mrna-vaccinatiegraad-verband-houdt-met-een-toename-van-het-totale-aantal-sterfgevallen

29-07-22 04:01:00, Een hoger gebruik van Covid mRNA-vaccinaties correleert met een kleine maar opmerkelijke stijging van de mortaliteit door alle oorzaken, zo blijkt uit een nieuw paper van een Nederlandse onderzoeker, bericht Alex Berenson.

Het paper is gebaseerd op Nederlandse gegevens op stads- en gemeenteniveau over vaccinaties en sterfgevallen, en toont aan dat gebieden met hoge Covid-vaccinatiecijfers de laatste tijd een hoge sterfte aan alle oorzaken hebben gehad – sterfgevallen van alle soorten, Covid of niet (bron).

Net als veel andere Europese landen met hoge vaccinatiecijfers heeft Nederland het grootste deel van het afgelopen jaar een hoog sterftecijfer door alle oorzaken gehad, zelfs als de Covid-sterfgevallen buiten beschouwing worden gelaten.

(Vandaag meldden de Europese statistici weer een week van bovennormale sterfte, met bijna 8.000 meer wekelijkse sterfgevallen dan men in midzomer zou verwachten:)

Verschillende artikelen hebben de laatste tijd melding gemaakt van de tendens, hoewel de gezondheidsautoriteiten en de meeste grote nieuwszenders die resoluut blijven negeren.

De bevinding in het nieuwe paper is vooral opvallend omdat Nederland nationaal een zeer hoge Covid-vaccinatiegraad heeft, zodat de verschillen tussen de steden betrekkelijk klein zijn. Bijna elke stad had vaccinatiepercentages tussen 70 en 90 procent – meestal mRNA prikken van Pfizer en Moderna, samen met enkele DNA/AAV vaccins.

Het paper vond een “vaccinatie-gerelateerd sterftecijfer” van ongeveer 5 procent van de totale sterfte, wat betekent dat 5 procent van de sterfgevallen scheefgegroeid was in patronen die de vaccinatiegraad weerspiegelden.

Zoals het document uitlegt, bewijst het patroon niet dat vaccinaties die sterfgevallen werkelijk veroorzaakt hebben, alleen dat de correlatie bestaat. Toch is het zo dat sinds afgelopen zomer in landen waar veel gevaccineerd wordt over het algemeen een toename van het aantal niet-Covid-doden van 5 tot 10 procent te zien is, zodat het cijfer van 5 procent verre van onaannemelijk is.

Een toename van het aantal sterfgevallen met 5 procent lijkt misschien klein, maar naar historische maatstaven is het een enorme jaarlijkse verandering. Het zou zich vertalen in bijna 175.000 extra sterfgevallen per jaar in de Verenigde Staten en nog meer in Europa.

Het artikel is niet peer reviewed, en de auteur, Andre Redert, is een computerwetenschapper, geen epidemioloog (wat aantoonbaar een punt in zijn voordeel is).

Redert eindigt zijn bespreking met de erkenning van de “vele tekortkomingen” van zijn artikel,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: