De NAVO brandstichterchef Jens Stoltenberg wil dat de Westerse burgers betalen voor een Oekraïense brand die hij hielp aansteken

de-navo-brandstichterchef-jens-stoltenberg-wil-dat-de-westerse-burgers-betalen-voor-een-oekraiense-brand-die-hij-hielp-aansteken

30-07-22 01:56:00,

De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, nam het onlangs op zich om de leden van het Europees Parlement de les te lezen over de noodzaak om “de prijs te betalen” die nodig is om Oekraïne in staat te houden te functioneren en te vechten in zijn voortdurende conflict met Rusland. Wat hij niet toegaf, was de grote rol die hij zelf gespeeld heeft in het tot stand brengen van dit conflict, schrijft Scott Ritter.

De Noor heeft een belangrijke rol. In vele opzichten kan men die vergelijken met die van een brandweercommissaris, wiens taak het is de verschillende buurtbrandweerkorpsen samen te brengen in een groot pact voor wederzijdse hulp, waarbij een brand in één wijk er automatisch toe leidt dat de middelen van de naburige wijken worden uitgezonden om te reageren. Dat is artikel 5 van het Handvest van de NAVO in een notendop.

Zoals elke bureaucratie die op lidmaatschap berust, brengt de toetreding tot een brandweerdistrict, net als de toetreding tot de NAVO, een proces met zich mee dat specifieke verbintenissen van alle betrokken partijen vereist. Het pact voor wederzijdse hulp kan, net als artikel 5, niet in werking treden tenzij de betrokken partij lid is.

Stelt u zich nu eens een scenario voor waarin een brandweercommissaris zich sterk maakt voor het lidmaatschap van een twijfelachtig brandweerdistrict, en midden in de processen die nodig zijn om dit district lid te maken, breekt er een reusachtige brand uit. De brandweercommissaris moedigt de districten in zijn kiesdistrict aan om materiaal en middelen (maar geen mankracht) af te staan aan het district dat geen lid is om het vuur te bestrijden. De brand is groot. De brandweercommissaris vraagt om meer middelen.

En stelt u zich nu eens voor dat de brandweercommissaris een brandstichter blijkt te zijn die de brand in de eerste plaats heeft helpen stichten.

Dat is ongeveer het scenario waarmee de NAVO vandaag wordt geconfronteerd, waar het door de VS geleide blok worstelt met de gevolgen van 14 jaar fundamenteel verkeerd beleid, waarbij het Oekraïne een uiteindelijk lidmaatschap beloofde, hoewel het wist dat Rusland daar fel op tegen was. De NAVO heeft vervolgens toegekeken hoe haar leden in februari 2014 een staatsgreep in Oekraïne hielpen plegen, waarbij een naar behoren gekozen president werd vervangen door een groep politici die door Washington waren uitgekozen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: