“Het stopt niet meer”

“het-stopt-niet-meer”

30-07-22 11:40:00, Nederlandse begrafenisondernemers maken overuren. De afgelopen maand stierven zo’n 1.150 meer mensen dan verwacht. Dit betekende dat er in elk van de vijf weken van die maand sprake was van oversterfte. Concreet stierven er meer 65-plussers en verpleeghuisbewoners dan verwacht, meldt het CBS.

De sterftecijfers over juni gaan over vijf weken, week 22 tot en met 26 (30 mei tot en met 3 juli 2022). In elk hiervan lag het aantal overledenen boven de verwachte sterfte, en buiten het interval van gewoonlijke fluctuaties, zodat er sprake was van oversterfte. In mei was er in drie van de vier weken sprake van oversterfte. Die maand overleden wekelijks gemiddeld 200 mensen meer dan verwacht, in juni is dat iets toegenomen naar 225. Volgens het CBS.

Sterfte in juni vooral bij Wlz-zorggebruikers hoger dan verwacht

De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen, was in week 26 ongeveer gelijk aan de week ervoor. De sterfte onder de overige bevolking was op basis van de schatting ook ongeveer gelijk. Er overleden ruim 1 150 Wlz-zorggebruikers, dat waren er meer dan verwacht, er was oversterfte. In de overige bevolking overleden bijna 1 900 mensen, geen oversterfte maar meer dan verwacht.

In heel juni overleden ruim 650 meer Wlz-zorggebruikers dan verwacht voor die maand. In de laatste drie weken was er oversterfte. De sterfte onder de overige bevolking was in juni bijna 500 hoger dan de verwachte sterfte. De sterfte lag hier iedere week binnen het interval van gewoonlijke fluctuaties, zodat er geen sprake was van oversterfte.

Nine for News citeert Anja Roos. “Het gaat altijd maar door”, antwoordt uitvaartondernemer Anja de Roos. “Een nieuw fenomeen waar we mee moeten leren leven. Reden onbekend. Wat ik de afgelopen maanden heb ontdekt, is dat het moeilijk is om het lichaam na de dood ‘goed’ te houden. Snelle verkleuring en geurvorming. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt.”

Ze vertelt dat vier voormalige collega-rijinstructeurs tussen 52 en 72 jaar binnen een half jaar zijn overleden. “Bizar! boom! Ineens is het spel afgelopen”, schrijft de Roos.

De uitvaartondernemer zegt dat ze “emmers van kritiek” krijgt voor het delen van haar ervaringen. “Je moet in de pas lopen. Binnen de lijntjes kleuren. Want zo zou het moeten zijn.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: