Het Wereld Economisch Forum roept op tot het afschaffen van “eigendom” van voertuigen om de vraag te verminderen

het-wereld-economisch-forum-roept-op-tot-het-afschaffen-van-“eigendom”-van-voertuigen-om-de-vraag-te-verminderen

30-07-22 06:01:00,

Het Economisch Wereldforum roept op tot een wereldwijde overgang van privébezit van voertuigen en ander “ongebruikte apparatuur” om een “revolutie van schone energie” mogelijk te maken.

In een op 18 juli gepubliceerd rapport zegt de in Zwitserland gevestigde internationale lobbygroep dat “voor de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie grote voorraden van kritische metalen zoals kobalt, lithium en nikkel nodig zullen zijn.” Maar het rapport merkt op dat tekorten aan deze “kritische metalen” technologieën voor hernieuwbare brandstoffen onbetaalbaar zouden kunnen maken, schrijft Chris Pandolfo.

“Een voor de hand liggende weg is om meer onontgonnen materiaal te delven, maar dit brengt zijn eigen kosten en mogelijk onbedoelde gevolgen met zich mee,” aldus het rapport. “Een andere veelbesproken oplossing is meer te recycleren en de reeds in omloop zijnde metalen te gebruiken. De complicatie is dat wij momenteel niet genoeg metalen in omloop hebben, en zelfs met recycling in aanmerking genomen, zal de productie van mineralen naar verwachting nog met bijna 500% toenemen.”

In plaats daarvan heeft het WEF drie voorstellen gedaan om een “volledig circulaire economie” op te bouwen en zo de vraag naar kritieke metalen, die gebruikt worden in mobiele telefoons, elektrische voertuigen, windturbines, en allerlei technologieën, te verminderen.

Het eerste van deze voorstellen is om “van het bezitten naar het gebruiken te gaan.” In het rapport wordt betoogd dat privébezit van voertuigen en elektronische apparaten verspillend en inefficiënt is.

“In de gemiddelde auto of bestelwagen in Engeland wordt slechts 4% van de tijd gereden. Terwijl de meesten al een persoonlijke telefoon hebben, heeft 39% van de werknemers wereldwijd door de werkgever verstrekte laptops en mobiele telefoons,” staat in het rapport. “Dit is absoluut niet efficiënt voor het gebruik van hulpbronnen.”

Het suggereert dat een ruimer gebruik van “car sharing platforms” die gebruikers bijvoorbeeld voertuigen laten huren, de vraag naar kritieke metalen die gebruikt worden om ze te vervaardigen, zou kunnen verminderen.

“Om een bredere overgang van eigendom naar gebruikersschap mogelijk te maken, moet de manier waarop wij dingen en systemen ontwerpen ook veranderen,” gaat het rapport verder. “Het delen van auto’s wordt bijvoorbeeld mogelijk gemaakt door nieuwe functies voor het ontgrendelen zonder sleutel.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: