Sta op. Spreek u uit. Verzet u. Creëer rimpelingen

sta-op-spreek-u-uit-verzet-u.-creeer-rimpelingen

31-07-22 05:28:00, Weinigen zullen de grootheid bezitten om de geschiedenis zelf om te buigen, maar ieder van ons kan werken om een klein deel van de gebeurtenissen te veranderen. Het is uit ontelbare uiteenlopende daden van moed en overtuiging dat de geschiedenis van de mensheid wordt gevormd. Telkens wanneer iemand opkomt voor een ideaal, of handelt om het lot van anderen te verbeteren, of onrechtvaardigheid bestrijdt, zendt hij een kleine rimpeling van hoop uit, en als die rimpelingen elkaar kruisen vanuit een miljoen verschillende centra van energie en durf, bouwen zij een stroom op die de machtigste muren van onderdrukking en tegenstand kan neerhalen. ∼ Robert F Kennedy

De afgelopen twee jaar hebben ons veel geleerd – om alles wat wij dachten te weten in twijfel te trekken; om ons eigen onderzoek te doen en naar vele stemmen te luisteren; om het narratief uit te schakelen en zelf na te denken; om na te denken over onze eigen persoonlijke moraal/waarden, onze lijnen in het zand. In extremis, waar zouden wij voor naar de gevangenis gaan, waar zouden wij voor sterven? schrijft Alison Harvey.

Voor velen van ons heeft het een spiritueel ontwaken teweeggebracht, een vredige kalmte die ons helpt boven het strijdgewoel uit te stijgen en de moed te vinden om onze waarheid te spreken tegen de mensen om ons heen.

Velen van ons hebben ontdekt dat wij weinig gemeen hebben met degenen die wij vroeger als naasten beschouwden, terwijl wij nieuwe vrienden hebben gevonden die op dezelfde golflengte als wij lijken te zitten. Of het nu natuurgenezers zijn of tuiniers, handwerkslieden of werklozen, technici of advocaten, mijn nieuwe vrienden delen de wens om onze energie te richten op het scheppen van een betere wereld dan die welke nu vernietigd wordt of die welke met de Grote Reset beoogd wordt.

Vanwege een medische aandoening kan ik geen masker dragen, dus 24 juli 2020 was een van mijn rode lijnen. Ik begon te luisteren naar dokters, wetenschappers en advocaten, en besefte dat degenen die hun carrière, reputatie en rijkdom op het spel zetten, met meer verstand spraken dan degenen die van de Covid-reactie profiteren.

Ik dank in stilte degenen die ons bewust hebben gemaakt van onze onvervreemdbare rechten op lichamelijke autonomie, vrijheid van meningsuiting, vergadering en vereniging; van onze individuele soevereiniteit als levende man of vrouw;

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: