The Saker: Een gemeenschap met een gemeenschappelijke bestemming?

the-saker:-een-gemeenschap-met-een-gemeenschappelijke-bestemming?

31-07-22 07: 23: 00,

door Jean-Pierre Voiret voor de Saker blog

Een feit dat vrijwel nooit wordt genoemd in de westerse mainstream media is het feit dat de Volksrepubliek China een paar jaar geleden heeft aanbevolen dat in het belang van vrede en ontwikkeling, onze mensheid zich zou moeten voelen als een “Gemeenschap van gemeenschappelijk lot” (Ren lei ming.yun gong tong xiu: 人类命运共同休). Deze aanbeveling werd niet alleen genoemd als een essentiële doelstelling van het buitenlands beleid van de Volksrepubliek zelf, zij werd zelfs opgenomen in een resolutie van de Verenigde Naties over de mensenrechten. De zinsnede werd ook opgenomen in de preambule van de grondwet van de Volksrepubliek China toen deze werd gewijzigd in 2018. Tot nu toe vonden deze feiten echter geen enkele weerklank in onze media en in het bewustzijn van de westerse volkeren.

Het is niet nieuw om dit soort internationaal bewustzijn voor te stellen om ons gevoel van een gemeenschap in deze wereld te verhogen.

” Lees verder op site The Saker

%d bloggers liken dit: