Stralingsleed.nl:ㅤ5G is niet veilig voor onze gezondheid!

stralingsleed.nl:ㅤ5g-is-niet-veilig-voor-onze-gezondheid!

01-08-22 05:48:00,

Het is niet aangetoond dat blootstelling aan de 5G-systemen de gezondheid kan schaden, zegt de Gezondheidsraad (GR) in Nederland, of onze flora en fauna, maar….het valt wetenschappelijk ook niet uit te sluiten. De GR adviseert om meer onderzoek te doen, maar tóch is 5G in Nederland al uitgerold! (sinds de lente van 2020 is 5G ook in Nederland beschikbaar.) 

Wat is 5G?
5G is mobiel internet en is de opvolger van de bestaande draadloze netwerken (2G, 3G en 4G) en maakt het downloaden van supergrote bestanden of live televisie kijken in hoge resolutie een peulenschil. 5G neemt vertraging in de mobiele communicatie grotendeels weg, een chirurg kan dan vanuit de VS op afstand via een robot opereren. Zelfrijdende auto’s reageren in één tot twee milliseconde op een voetganger. Dat is honderden keren sneller dan een menselijke chauffeur ooit het rempedaal kan indrukken. 

Maar hoe gevaarlijk is mobiele straling?
Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de kunstmatig gemaakte elektromagnetische straling, dat hiermee gepaard gaat. De wetenschappelijke benadering van wetenschappers luidt tot nu toe: mobiele straling is ongevaarlijk voor de gezondheid (deze wetenschappers zijn in dienst van de telecom). Maar…onafhankelijke wetenschappers (niet in dienst van de telecom) waarschuwen juist wél voor lichamelijke schade van de draadloze technologie en maken zich grote zorgen over de uitrol van 5G en pleiten voor eerst meer onderzoek voordat 5G in Nederland wordt uitgerold. De wetenschap in dienst van de telecom zegt dat “de straling maar mondjesmaat het lichaam binnendringt, te kort om voor schade te zorgen”. (Is dit alvast een indekken voor wanneer later blijkt dat alle kunstmatige straling een lichaam kunnen vernietigen, omdat ieder mens anders is)?

Is 5G-straling dan anders dan 2G, 3G of 4G-straling?
Ja, terwijl overal te lezen is: 2G, 3G, 4G of 5G: de straling is hetzelfde. Het gaat om zogenoemde niet-ioniserende straling. Maar 5G maakt gebruik van microgolven, infrarood en ultra violet  en 2G en 3G alleen van radiogolven! Ultra violet bestaat uit;
-Uv A, waarvan 98,7% van de uv-straling het aardoppervlak bereikt en de veroorzaker is van melanomen (huidkanker);
-Uv B, waarvan 1,3% van de uv-straling het aardoppervlak bereikt en de veroorzaker van huidkanker is:
-Uv C, deze dodelijke uv-straling wordt volledig door de ozonlaag tegengehouden op ongeveer 15 tot 45 kilometer hoogte en bereikt de aarde niet,

 » Lees verder op Stralingsleed.nl

%d bloggers liken dit: