The Saker: Van Balkh naar Konya: Het ontdekken van Rumi’s spirituele geopolitiek

the-saker:-van-balkh-naar-konya:-het-ontdekken-van-rumi’s-spirituele-geopolitiek

01-08-22 02: 00: 00,

Door Pepe Escobar, geplaatst met toestemming van de auteur en op grote schaal cross-posted

KONYA – Mystieke dichter, soefi, theosoof en denker, Jalal al-Din Rumi blijft een van de meest geliefde historische persoonlijkheden in de geschiedenis, oost en west. Als een zwerver op zoek naar het licht, karakteriseerde hij zichzelf als volgt: “Ik ben niets meer dan een nederige minnaar van God.”

Het tijdperk van Rumi’s vader – Sultan Bahaeddin Veled (1152-1231) en zoon (1207-1273) – was een buitengewone socio-politieke rollercoaster. Het is voor ons vandaag de dag absoluut onmogelijk om de ideeën, toespelingen en parabels te begrijpen die Rumi’s magnum opus, het zesdelige Masnevi , in 25,620 coupletten, doorkruisen zonder ons te verdiepen in een serieuze tijdreis.

In de Masnevi , geschreven in het Perzisch – de belangrijkste literaire taal in West en Centraal Azië in die tijd – gebruikte Rumi poëzie in wezen als een instrument voor het onderwijzen van goddelijke geheimen, door ze uit te leggen via parabels.

” Lees verder op site The Saker

%d bloggers liken dit: