Viruswaarheid:ㅤFlorence, historische uitspraak over serums

viruswaarheid:ㅤflorence,-historische-uitspraak-over-serums

02-08-22 06:00:00,

Advocaat Holzeisen: “Risico voor menselijk genoom wettelijk vastgesteld”

Het originele artikel vindt u hier.

6 juli 2022 zal een belangrijke datum worden. De rechtbank van Florence heeft bij wege van conservatoire beslissing (door middel van een voorlopige beslissing, red.) de maatregel van de Orde van Psychologen van Toscane tegen een van haar leden nietig verklaard, met als reden: “de schorsing van de uitoefening van het beroep dreigt primaire individuele goederen, zoals het recht op levensonderhoud en het recht op arbeid, in gevaar te brengen”.

Na twee jaar strijd – waarin velen hebben gevochten om hun vrijheid en rechten te verdedigen – openen “een groot rechter en een groot vonnis” een nieuw sprankje hoop.

Experimentele serums

“Deze rechter deed wat rechters ten gronde moeten doen, namelijk de materiële waarheid vaststellen. Zij heeft het fundamentele vastgesteld: deze experimentele sera (zoals zij die in het vonnis omschrijft) voorkomen besmetting niet; zij herhaalt zelfs herhaaldelijk dat degenen die driemaal met deze stoffen zijn behandeld, besmet kunnen worden, ziek kunnen worden en anderen kunnen besmetten. Hij stelt ook dat er openbare gegevens zijn dat deze stoffen tot zeer ernstige ongewenste voorvallen leiden”. Zo reageert advocaat Renate Holzeisen op de uitzending.

Artikel 32 en risico’s voor het menselijk genoom

“Wat zeer interessant is en de grootsheid van deze beslissing aantoont, is juist de verwijzing van de rechter naar de periode van het nazi-fascisme,

 » Lees verder op Viruswaarheid

%d bloggers liken dit: