RubikonNews:ㅤDe Oekraïense maalstroom

rubikonnews:ㅤde-oekraiense-maalstroom

03-08-22 01: 00: 00,

Laten we proberen te sorteren: Wat de oorlog vooral duidelijk maakt, is de crisis van de natiestaat als mondiaal ordeningsprincipe, meer bepaald van de economisch gedomineerde unitaire natiestaat zoals die uit de Eerste Wereldoorlog is voortgekomen op initiatief van de Amerikaanse president Woodrow Wilson. Nog preciezer, en vooral actueler toegepast op het probleem van Oekraïne, gaat het om de inhaalslag van de verenigde natievorming zoals die is ontstaan na de ontbinding van de bipolaire wereld na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Onder druk van de post-Sovjetcrisis van het kapitalisme en de daarmee gepaard gaande mondiale machtsverschuivingen, versmalt deze inhaal-natievorming in Oekraïne nu tot rigide nationalisme.

De geschetste ontwikkeling is van toepassing,

” Lees verder op Rubikon News

%d bloggers liken dit: