Redactionele aanbeveling: – Wetenschap tegenover ideologie – Anthroblog

03-08-22 08: 56: 00,

Zuletzt bijgewerkt op 3. Augustus 2022.

In een oproep via 150 spreken taalkundigen zich uit tegen het welig tierende taalgebruik, niet alleen bij de publieke omroep. Zij maken een einde aan een aantal schijnargumenten die worden gebruikt ten gunste van de zogenaamde gendering en herinneren de media-instellingen, die verplicht door de burgers worden gefinancierd, aan hun verplichting tot politieke neutraliteit, die wordt geschonden door hun partijdigheid voor een door de overgrote meerderheid van de bevolking afgewezen sociaallect. In het geval van de oproep, keert de wetenschap zich tegen de ideologie. De oproep van de taalkundigen wordt geflankeerd door een petitie waarin de politiek, het bestuur, het onderwijs en de wetgeving worden opgeroepen om afscheid te nemen van gendertaal. De oproep en de petitie getuigen van een groeiend verzet tegen de vervorming van de alledaagse wereld door een ideologie,

” Lees verder