Dissident One:ㅤIn het geheim worden slachtoffers van vaccinaties nu wereldwijd gecompenseerd – DissidentNL

dissident-one:ㅤin-het-geheim-worden-slachtoffers-van-vaccinaties-nu-wereldwijd-gecompenseerd-–-dissidentnl

04-08-22 12:17:00,

Programma’s in landen over de hele wereld zijn begonnen met het schadeloos stellen van mensen die schade hebben geleden of zijn overleden als gevolg van de COVID-19-vaccins, meldt The Epoch Times.

Mensen zijn biologisch verschillend, zowel wat betreft hun genetische opmaak als hun vroegere blootstelling aan het milieu. Daarom, zo legt neuroloog dr. Robert Lowry uit, kunnen mensen heel verschillend reageren op eenzelfde geneesmiddel of vaccin. Telkens wanneer een nieuw geneesmiddel of biologisch geneesmiddel op de markt komt, reageren sommige mensen slecht, en bij anderen kunnen zich zelfs ernstige bijwerkingen voordoen.

Zelfs onder de beste testomstandigheden worden zeldzame reacties over het hoofd gezien. Dit geldt met name voor elk product dat versneld wordt goedgekeurd voor gebruik in noodsituaties voordat alle fasen van de vereiste tests zijn voltooid.

COVID-19 vaccins zijn geen uitzondering. Hoewel ons voortdurend en consequent wordt verzekerd dat COVID-19-vaccins veilig zijn en dat ernstige bijwerkingen “zeer zeldzaam” zijn,

 » Lees verder op site Dissident One

%d bloggers liken dit: