Levensverzekeringsclaims rijzen de pan uit na uitrol COVID prik, hetgeen verzekeraars ertoe kan aanzetten juridische stappen te ondernemen tegen vaccinfabrikanten

levensverzekeringsclaims-rijzen-de-pan-uit-na-uitrol-covid-prik,-hetgeen-verzekeraars-ertoe-kan-aanzetten-juridische-stappen-te-ondernemen-tegen-vaccinfabrikanten

04-08-22 12:05:00,

De levensverzekeringsclaims zijn omhoog geschoten sinds de uitrol van de COVID-19 prik, en overtreffen het aantal claims van 2020, toen de natie geteisterd zou zijn door een pandemie met een hoog sterftecijfer. Harvey Risch, epidemioloog bij Yale, meent dat de verzekeringsmaatschappijen op het punt staan juridische stappen te ondernemen tegen vaccinproducenten wegens met vaccins verband houdende overlijdensrisico’s die van meet af aan gebagatelliseerd zijn, schrijft Lance D Johnson.

Risch wijst op een explosie van “vroege onverwachte sterfteclaims” na de uitrol van het COVID-vaccin. Deze toevloed van levensverzekeringsclaims houdt niet verband met COVID, en de verzekeraars hebben moeite om uit te betalen. Risch zegt dat de vaccinfabrikanten een verkeerde voorstelling hebben gegeven van de “alle-oorzaken mortaliteit” uit hun eigen klinische proeven, waardoor zij niet alleen de bevolking misleid hebben om gevaarlijke vaccins te nemen, maar ook de verzekeringsmaatschappijen misleid hebben, die nu moeten betalen voor duizenden nodeloze sterfgevallen bij jonge volwassenen en volwassenen van middelbare leeftijd.

Zullen de verzekeringsmaatschappijen financiële schadevergoeding eisen van de fabrikanten van het COVID-19 vaccin om “grote financiële risico’s die zij moeten uitzoeken hoe zij deze moeten beheren” in de toekomst te dekken?

Epidemioloog meent dat levensverzekeringsmaatschappijen vaccinfabrikanten zullen aanklagen wegens misleidende verklaringen

Risch heeft verklaringen van de CEO’s van verschillende collectieve levensverzekeringsmaatschappijen geanalyseerd. Hij beweert dat de actuarissen zich misrekend hebben, door te schatten dat de gevaccineerden “langer zouden leven dan zij gedaan hebben”. Risch zegt dat de actuarissen misleid werden over de “alle-oorzaken mortaliteit …uit de oorspronkelijke [vaccin] proeven.”

In december 2021 woonde Scott Davison, CEO van OneAmerica, een conferentie over gezondheidszorg bij en sprak daar over een “ongehoorde” stijging van 40 procent in het sterftecijfer van mensen in de werkende leeftijd die door de maatschappij verzekerd waren.” De 40 procent stijging van het sterftecijfer was rationeel niet logisch, omdat het covid-19 vaccin het hele jaar was uitgerold. Regerings- en volksgezondheidsfunctionarissen hadden beloofd dat dit vaccinprogramma levens zou redden en een einde zou maken aan de pandemie.

Davison zei dat een toename van het aantal doden met 10 procent een “één-op-200-jaar-catastrofe” zou hebben vereist. Er was geen enkele manier waarop het bedrijf een toename van 10 procent van de doodsclaims had kunnen voorspellen, laat staan een toename van 40 procent,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: