NachDenkSeiten:ㅤBrieven aan de redacteur over “Cancel Cultuur leeft van onderdanigheid”

nachdenkseiten:ㅤbrieven-aan-de-redacteur-over-“cancel-cultuur-leeft-van-onderdanigheid”

04-08-22 08: 00: 00,

In dit artikel gebruikt Tobias Riegel het voorbeeld van een afgelast concert om de verwoestende gevolgen te beschrijven van de nu steeds massaler wordende praktijk van de “afgelastingscultuur” en hoe dit zou kunnen worden voorkomen. Willekeurige censuur, het verhinderen van evenementen en het belasteren van andersdenkenden (“meestal als rechts-extremisten”) kunnen “debatten waarin men inhoudelijk geen kans zou maken” verhinderen en worden intussen ook gebruikt als “politiek wapen tegen burgers die kritisch staan tegenover de regering”. De “bereidheid van sommige organisatoren, redacteuren, politici enz. om zich gretig en opportunistisch ondergeschikt te maken aan steeds weer nieuwe ‘codes'” wordt bekritiseerd, evenals het feit dat veel politici en media hun eigen politiek met het instrument zouden afschermen. De negatieve gevolgen voor de democratie en de samenleving kunnen alleen worden voorkomen als het volk de “Cancel-cultuur” verbiedt. Wij danken u voor de interessante brieven aan de redacteur. Samengesteld door Ala Goldbrunner.

1e brief aan de redactie

Dank je wel Tobias Riegel

voor je bijdrage aan de toenemende Cancel Culture. Het incident in Bern, dat leidde tot de afgelasting van een concert van de muziekgroep Band Lauwarm in Bern, toont de verdraaiing van de gebeurtenissen aan.

Nog maar enkele jaren geleden werd het als een inhoudelijke ondersteuning van een beweging of groepering beschouwd als iemand zelf enkele van hun symbolen overnam. Wie de Rastafari’s wilde steunen in hun vreedzame culturele identiteit, kocht bijvoorbeeld een Bob Marley-plaat en nam kleding, cultuur en haardracht gedeeltelijk over als uitdrukking van een gemeenschappelijk standpunt tegen het kolonialisme en tegen politieke en economische clans, allemaal met een sterke religieuze basis.

Het verbod op het aannemen van dergelijke uiterlijke kenmerken vernietigt ook het inhoudelijke debat.

” Lees verder op NachDenkSeiten

%d bloggers liken dit: