Redactionele aanbeveling: – De leugendans van de Lauterbachs over de ernstige “vaccinatie” bijwerkingen

redactionele-aanbeveling:-–-de-leugendans-van-de-lauterbachs-over-de-ernstige-“vaccinatie”-bijwerkingen

04-08-22 05: 55: 00,

“Hoe luider de stroom, hoe stiller de waarheid.”
(Netzfund)

De ernstige bijwerkingen en sterfgevallen ten gevolge van de voorgeschreven en deels verplichte geninjecties blijven aanzwellen. Maar de hoogste gezondheidsbazen en -instituten van de partij-oligarchie doen er alles aan om de verwoestende omvang van de catastrofe te verbergen, te ontkennen of te bagatelliseren. Degenen die geacht worden de burgers te beschermen tegen schadelijke drugs, stellen hen er opzettelijk aan bloot. De belangrijkste onder hen is de misleide figuur van Karl Lauterbach, wiens fanatieke vaccinatiepropaganda niet door enige waarheid kan worden beïnvloed. Wordt hij gedreven door macht of door destructieve waanzin? Met welke duivelse trucs hij of zijn ministerie te werk gaat, blijkt uit een recent geval.

Steeds weer liet Lauterbach via de media horen dat de vaccins veilig waren en “vrij van bijwerkingen”. In een van zijn vele Anne Will-optredens noemde hij ze “min of meer vrij van bijwerkingen”. In november 2021 zei Lauterbach in hetzelfde programma dat de vaccins “intussen een half miljard keer zijn ingeënt”; “als er bijwerkingen waren geweest, dan hadden we dat wel gemerkt.” Wie anders gelooft, is het slachtoffer van “armzalige desinformatie”. –
Wat een klinkklare leugens.

Volgens het veiligheidsrapport van het Paul Ehrlich Instituut, dat onder zijn ministerie valt, gedateerd 26.10.2021, om binnen de toenmalige periode, van 27.12.2020 tot 30.9.2021, d.w.z. in 9 maanden, te verblijven in verband met een COVID- Dat waren gemiddeld 2.595 bijwerkingen en 21,7 sterfgevallen per jaar.

Met de huidige Corona-vaccinaties, als de cijfers van 9 maanden worden geëxtrapoleerd naar het hele jaar 2021: 229.584 bijwerkingen, waarvan 28.069 ernstige, en 2.403 sterfgevallen. Dit is een stijging met 8.847 % van de jaarlijkse bijwerkingen en 11.000 % van de jaarlijkse sterfgevallen. –

Alleen al op grond van deze cijfers had de “vaccinatie” van Corona onmiddellijk moeten worden stopgezet.

Hierbij wordt geen rekening gehouden met het feit dat volgens wetenschappelijke studies slechts 5% tot maximaal 10 % van de bijwerkingen en sterfgevallen überhaupt worden gemeld. In de VS is dat volgens een studie van Harvard slechts ongeveer 1 %, een percentage dat waarschijnlijker is gezien de categorische slogan die ditmaal in Duitsland vanaf het begin is uitgevaardigd, “dit heeft niets te maken met de vaccinatie”. Dit zou betekenen dat we in het eerste jaar te maken zouden krijgen met meer dan 22 miljoen bijwerkingen, waarvan 2,8 miljoen ernstig, en tot mogelijke 240.000 sterfgevallen in tijdelijk verband met de Covid-vaccinatie 19. (Cf. hier.)

Eerst bagatelliserende bekentenis

In juni 2022 gaf Lauterbach nu toe op een korte video van het ministerie:

In zeer zeldzame gevallen kunnen ook na de Corona-vaccinatie overeenkomstige bijwerkingen optreden. Al bij al zijn deze bijwerkingen zeer zeldzaam, vooral de ernstige bijwerkingen.”

Om de wellicht vaccin-sceptische bevolking gerust te stellen, voegde hij er nog een gedrocht aan toe:

“Er zijn ook geen vaccins die ooit zo goed zijn onderzocht op hun bijwerkingen als de Covid-vaccins!”

Kan er een flagrantere leugen zijn dan deze? – De “Corona-vaccins” hebben slechts een voorwaardelijke goedkeuring voor noodgevallen, juist omdat zij niet de gebruikelijke meer dan 10-jarige ontwikkelingsperiode met grondige tests, met name ook op bijwerkingen op lange termijn, hebben ondergaan, maar na enkele maanden onder voorwaarden tijdelijk zijn goedgekeurd.
Zij zijn dus juist het minst van alle vaccins op bijwerkingen onderzocht!

Bovendien gaat het hier niet om gewone vaccins, maar om genveranderende stoffen die nog niet zijn getest en waarvan de wereldwijde injectie een gentherapeutisch experiment is dat zonder informatie en uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen neerkomt op een ernstig misdrijf. En die opheldering wordt overal bewust vermeden, ook door de volksroestknakker Karl Lauterbach.

De tweet van 20. Juli 2022

Grote opschudding ontstond door een bericht van het ministerie van Lauterbach op Twitter op 20.7.2022, waarin het volk plotseling op de hoogte werd gebracht van verrassend concrete cijfers:

“Een op de 5.000 mensen wordt getroffen door een ernstige bijwerking na een COVID19 #vaccinatie.”

Dat zou neerkomen op 0,2 meldingen per 1.000 mensen.

Veel lezers wezen er meteen op dat de tweet niet klopte en niet overeenkwam met de cijfers van het PEI. In het bijzonder, zoals sciencefiles schreef, “het tumult onder hen die alles zouden doen om de waarheid te verbergen over de ravage die is aangericht door COVID 19 vaccin/gen therapieën, hetzij omdat ze daar een financieel belang bij hebben, of omdat ze bang zijn voor de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt, of omdat ze in een gevangenis zitten die is opgebouwd uit cognitieve dissonantie … dat tumult was aanzienlijk.” 1

Voor mensen als Katja Belousova, “fact checker” op ZDF, was het al te veel wat de Lauterbachs plotseling onder de mensen verspreidden. En men was als het ware opgelucht dat het ministerie snel een dergelijke correctie tweette, die visueel een lager aantal ernstige bijwerkingen bij het gewone volk suggereert:

“Correction: According to the PEI, the reporting rate for serious reactions is 0.2 reports per 1.000 vaccine doses.”

Het zijn dus niet de mensen, maar de vaccindoses die nu de referentiewaarde zijn. Maar de lezer moet zelf de gevolgen van de verandering berekenen, en daarom zal de ruime verspreiding van het ware cijfer mislukken. Een schurk die er kwaad van denkt.

Ja, zelfs de ZDF fact-checkers – “mensen die meestal geen enkele opleiding hebben om te oordelen over wat ze pretenderen te oordelen, mensen die zo dom en onnozel zijn dat ze denken dat ze in staat zijn een vraagstuk dat wetenschappers al jaren, decennia of soms nog langer bezighoudt, definitief op te helderen” – bezwijken voor de fascinatie van het kleinere aantal.De Twitter-campagne van het Federaal Ministerie van Volksgezondheid is een voorbeeld van mislukte communicatie, instrueert Belousova de lezers, want natuurlijk is het aantal “ernstige bijwerkingen” kleiner nu de basis is gewijzigd, zoals zij weet, hoopt, overtuigd is, gelooft, wat dan ook.” (Sciencefiles)

Hoe gedraagt het zich wiskundig? Sciencefiles:
“Met ongeveer 84 miljoen inwoners, berekend door het Federaal Bureau voor de Statistiek, geeft dat 65,6 miljoen gevaccineerden in wie 183,6 miljoen vaccinatiedoses werden gepompt, één, twee of drie keer of vier keer.
In het oorspronkelijke verslag van het Bondsministerie van Volksgezondheid was sprake van 1 melding per 5.000 gevaccineerde personen, d.w.z. 0,2 per 1.000 of 0,02%. Berekend over de 65,6 miljoen gevaccineerden, resulteert dit in 13.120 gevaccineerden, die vervolgens ernstige bijwerkingen.
Dit was te veel voor de helden die tegen dit rapport in het geweer zijn gekomen. Daarom heeft het BMG de berekeningsgrondslag gecorrigeerd naar vaccindoses.
Dit resulteert in 183.600.000 0,02=36.720 mensen die lijden aan ernstige bijwerkingen na vaccinatie, d.w.z. 2,8 keer zoveel.”

Met dezelfde verhouding 0,2 tot 1.000 verandert de basis van 65,6 miljoen gevaccineerde mensen in 186, 6 miljoen vaccindoses. Dat is 2,8 keer. De ernstige bijwerkingen zijn dus van de eerste tweet naar de tweede toegenomen van 13.120 (x 2,8) naar 36.720.

Nu moet men ook bedenken dat het aantal niet gerapporteerde bijwerkingen zeer hoog is, zo blijkt uit ervaring en ook uit wetenschappelijke studies. De Lauterbachs zijn zich hier natuurlijk van bewust. In een nieuwe internationale studie, gepubliceerd op de website van de “United States National Library of Medicine”, werden in totaal 37 studies met uiteenlopende controlemethoden uit 12 landen geïdentificeerd voor onderrapportage. Dit leverde 43 numerieke schattingen van het onderdekkingspercentage op. De mediane onderrapportage in de 37 studies was 94 %.”2 Dus slechts ongeveer 6% van de bijwerkingen wordt gerapporteerd.

Als 36.720 ernstige ongewenste voorvallen slechts ongeveer 6% van alle werkelijke ernstige ongewenste voorvallen zijn, 100 % (1%=6.120 x 100 %)=ongeveer 612. Wat wel duidelijk is, is dat ernstige bijwerkingen uiterst zeldzaam zijn.”

En Sciencefiles voegt er, een beetje hoofdschuddend, aan toe: ” Hier staat:
We hebben geen idee hoe vaak ernstige bijwerkingen voorkomen, maar we weten dat ze vrij zeldzaam zijn.”

Wat drinken die mensen toch?”

———

1 Cf. sciencefiles.org 22.7.2022 with more links
2 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16689555/

———

Article also for listening –
Speaker: Nukolas Gerdell: