NachDenkSeiten:ㅤGendern: Mag de openbare omroep “opvoeden” tot een taal van de kunst?

nachdenkseiten:ㅤgendern:-mag-de-openbare-omroep-“opvoeden”-tot-een-taal-van-de-kunst?

05-08-22 08: 36: 00,

De overgrote meerderheid van de burgers wil geen gendertaal. De openbare omroep negeert dit op vele plaatsen en schendt aldus de neutraliteit. Het irrationele debat over taalvormen zaait nog meer verdeeldheid in een samenleving die toch al op veel gebieden verdeeld is. Daar moet een eind aan komen, eisen talrijke taalkundigen nu – en terecht. Een commentaar van Tobias Riegel.

Het debat over de invoering van gendertaal heeft soms de reputatie rond trivialiteiten te draaien en veel rook en passie op te wekken over niets. Dit is niet waar: het is waar dat het debat soms de kenmerken vertoont van een politieke bezigheidstherapie, die kan worden gebruikt om andere kwesties effectief te onderdrukken. Anderzijds is het geenszins een politiek wissewasje wanneer een minderheid de overgrote meerderheid probeert te dwingen nieuwe regels te aanvaarden die niet worden aanvaard. Net als bij sommige Corona-regels gaat het vermoedelijk niet alleen om de inhoud van de regels zelf, maar ook om het principiële proces waarbij burgers zich onderwerpen aan irrationele eisen zonder dat daarover van tevoren op passende wijze sociaal is onderhandeld.

De redacteuren van de NachDenkSeiten gebruiken zelf geen gendertaal. In bijdragen van gastauteurs en in brieven aan de redactie leggen wij er echter niet in alle gevallen de nadruk op. Ook al kan deze praktijk een neiging tot linguïstische regelloosheid in de hand werken – naar mijn mening zou een dergelijke houding ook een sociaal aanvaardbaar compromis zijn om de kwestie voorlopig onschadelijk te maken en uit de weg te ruimen: Degenen die al in de genderbeweging zitten, kunnen de experimentele taalvormen gebruiken.

Een absoluut taboe moet echter opvoeding of zelfs dwang zijn voor onwillige burgers,

” Lees verder op NachDenkSeiten

%d bloggers liken dit: