RubikonNews:ㅤMoraliserende oplichters

rubikonnews:ㅤmoraliserende-oplichters

05-08-22 02: 00: 00,

Meer in het algemeen is het concept van sanctionering op intergouvernementeel niveau een schaamteloze poging tot chantage en, bovendien, tot staatsschijnlijke legitimiteit op de grootst mogelijke schaal. Aangezien de profiteurs en de drijvende krachten achter een dergelijk beleid zich aan de top van de machtspiramide(s) bevinden en dus een unipolair systeem beheersen, zijn zij ook de drijvende krachten achter elk sanctiebeleid. Zij blijven gebruik maken van een door de VS gedomineerd financieel stelsel, zij het een dat steeds verder afbrokkelt.

Westerse staten achten zich gerechtigd Russisch gas te kopen zonder ervoor te hoeven betalen. En als Rusland zich niet onderwerpt aan dit uitvloeisel van een zogenaamde op regels gebaseerde orde, is dat chantage van de kant van het waarde Westen.

Een gestroomlijnde,

” Lees verder op Rubikon Nieuws

%d bloggers liken dit: