Het verval en de ondergang van het Westerse Imperium

het-verval-en-de-ondergang-van-het-westerse-imperium

06-08-22 08:01:00, Homosoldaten van West Point Ergens in de toekomst zal een geleerde academicus een lijvig boekwerk schrijven met als titel Het Verval en de Ondergang van het Westerse Imperium. Misschien zal de inhoudsopgave, onder andere, twaalf hoofdstukken bevatten met titels ongeveer als volgt: Eerste Wereldoorlog. Tweede Wereldoorlog. Korea. Vietnam. Palestina. Iran. Nicaragua. Afghanistan. Irak. Syrië. Oekraïne. Taiwan, schrijft Batiushka.

Karin Kneissel, de voormalige Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken, schrijft momenteel een boek met de werktitel Een Requiem voor Europa. In een interview met Asia Times op 31 juli verklaarde zij dat “de Europese landen steeds zwakker worden op het internationale toneel en dat hun plaats wordt ingenomen door Aziatische landen”. Zij zei dat het Europa “waar zij geboren en opgegroeid is en waaraan zij toegewijd was, niet meer bestaat. De Europese leiders veronachtzamen door onwetendheid en arrogantie de bestaande geopolitieke realiteiten en de grondbeginselen van de diplomatie en dit heeft een gevaarlijke situatie geschapen.”

Zij voegde eraan toe: “Dit hangt samen met Eurocentrisme. Wij geloven dat wij zo groot zijn dat niemand zonder ons kan… Het lijkt mij dat Europa Rusland meer nodig heeft dan Rusland Europa nodig heeft. Als ik gelijk heb, is het dan werkelijk in het belang van de Oude Wereld om Moskou als een vijand te behandelen, waardoor Moskou naar Peking neigt? De Europeanen zijn vandaag de dag steeds meer gedesillusioneerd en wanhopig, en dit kan massale wanorde en anti-regeringsgeweld veroorzaken.”

Kneissel, die uit Midden-Europa komt, laat het klinken alsof Europa in het verleden leeft, vóór 1914, toen het politiek gezien centraal stond in de wereld, in plaats van een min of meer irrelevant politiek achterland te zijn, zoals het in 2022 is. Zeker is dat de fysieke val van een wereldrijk altijd voorafgegaan wordt door het geestelijke verval ervan. Waaruit bestond dat geestelijke verval?

Ten eerste waren er twee generaties Europees-Amerikaanse (“Wereld”) Oorlogen met hun genocidale en sadistische mensenoffers van tientallen miljoenen jonge mensen, vooral jonge Russen en Chinezen. Dit leidde tot de ineenstorting van natiestaten en nationale identiteiten, althans in West-Europa. Ten tweede waren er twee generaties van Culturele Oorlogen, bedoeld om het gezinsleven af te breken. De eerste begon in de jaren 1960. Toen werden “alleenstaande ouders” de norm, niet langer biologische vader, biologische moeder en biologische kinderen,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: