Redactionele aanbeveling: – De oorlogszuchtigen – Machtspsychopaten tegen de mensheid

de-oorlogszuchtigen-–-machtspsychopaten-tegen-de-mensheid

18-08-22 05: 45: 00,

Die permanent gegen Russland gerichteten Provokationen der USA und ihrer NATO-Vasallen im Ukraine-Krieg gehen unaufhörlich weiter. Volgens het internationale recht zijn veel westerse staten, waaronder Duitsland, al lang oorlogvoerende partijen tegen Rusland. En het is alleen aan het voorzichtige gedrag van de Russische regering te danken dat zij het probleem opzettelijk niet bij de naam noemt. Want dat zou een directe oorlog met de NAVO betekenen – met een onvoorstelbare vernietiging van Europa. Iedereen die dit riskeert, handelt tegen de vitale belangen van de mensheid. Het kunnen geen mensen zijn, maar egoloze psychopaten of door satanische wezens bezeten menselijke omhulsels.

De oorlogsstokers

Volgens het volkenrecht is Duitsland een oorlogspartij

Thomas Röper wijst er op Anti-Spiegel1 op dat de wetenschappelijke dienst van de Bondsdag al een 16 heeft gepubliceerd. 12-pagina2, waarin hij de vraag heeft onderzocht wanneer een staat partij bij de oorlog in het Russisch-Oekraïense conflict wordt. Volgens de wetenschappelijke dienst van de Bundestag maken wapenleveranties aan Oekraïne een land niet tot een partij in de oorlog. Maar hier geldt een belangrijke beperking:
“Alleen als naast de levering van wapens ook de instructie van de conflictpartij of de opleiding in dergelijke wapens in het geding zou zijn, zou men de veilige zone van de niet-oorlogsvoering verlaten.”

Intussen worden volgens Thomas Röper Oekraïense soldaten door de NAVO getraind in westerse wapens. En het gebeurt zelfs op Duitse oefenterreinen, onder andere, waar ze getraind worden op Duitse en Amerikaanse wapens. Dit wordt ook gemeld door de mainstream media.3
“Volgens het internationaal recht is Duitsland dus al partij in de oorlog tegen Rusland”, oordeelt Thomas Röper.
Ik beschouw dit als waar, omdat het duidelijk een partijdige vijandige daad is voor elk gezond waarheidsgevoel, die, door Oekraïense soldaten op te leiden, effectief bedoeld is om Oekraïne te versterken en het te helpen Rusland te verslaan. Duitsland neemt naast de VS actief deel aan de oorlog met Oekraïne.

Overhandigen van inlichtingengegevens

Het overhandigen van inlichtingengegevens aan Oekraïne, vooral als die strategisch relevant en cruciaal zijn voor de selectie van belangrijke aanvalsdoelen, is natuurlijk ook een daad van ondersteunende deelname aan de oorlog. Zo schrijft de wetenschappelijke dienst van de Bondsdag:

“Hier zijn de precieze omstandigheden doorslaggevend: hoe omvangrijker de steun wordt en hoe afhankelijker de gesteunde partij, in ons geval dus Oekraïne, ervan is, des te dichter komt men bij de rode lijn. Strategisch relevante informatie weegt natuurlijk zwaar. Naar hun aard zijn zij echter geheim en voor de tegenpartij niet of slechts met moeite verifieerbaar.”

Begin mei berichtte de New York Times4 gedetailleerd over de wijze waarop gedetailleerde verkenningsgegevens tot en met de selectie van aanvalsdoelen (bijvoorbeeld het doden van Russische generaals) door de VS aan Kiev worden doorgegeven. In de VS werd volgens Thomas Röper de waarheidsgetrouwheid van het artikel van de New York Times niet betwist, maar integendeel bekritiseerd omdat het was gemeld.

De meervoudige HIMARS-raketwerpers

Volgens Thomas Röper hebben de VS aan Oekraïne HIMARS-systemen geleverd waarvan de raketten zeer nauwkeurig zijn en moeilijk te onderscheppen.5 Sommige HIMARS-raketten zijn GPS-gestuurd (GPS=wereldwijd satellietnavigatiesysteem voor positiebepaling). Zonder Amerikaanse hulp zouden de Oekraïners ze niet kunnen bedienen.
Maria Zakharova, de woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, had op 14 al gezegd.

“De massale aanvallen op Donetsk en zijn voorsteden gaan onverminderd door. Ze zijn gericht tegen woonwijken, winkels en de bevolking van Donetsk,” zei ze.

“De massale aanvallen op Donetsk en zijn voorsteden gaan onverminderd door. Zij zijn gericht op woonwijken, winkels, markten, gezondheidsvoorzieningen en andere instellingen van sociaal belang. De Oekraïense strijdkrachten gebruiken overal HIMARS meervoudige raketsystemen, die zij van de Verenigde Staten van Amerika hebben ontvangen. Dit alles gebeurt met de rechtstreekse steun van de Verenigde Staten van Amerika, die niet alleen Kiev van de nodige inlichtingengegevens voorzien, maar ook in het geheim hun trainers hebben aangesteld om de vertegenwoordigers van het Oekraïense regime te helpen “goed te mikken”. Dit wordt bevestigd door talrijke berichten in de Oekraïense sociale media en in de westerse pers.”

Nu heeft het plaatsvervangend hoofd van het militair bestuur van Kherson (zuidoost Oekraïne), waar Oekraïne zegt een groot offensief te plannen en waar momenteel op grote schaal HIMARS worden ingezet, dit bevestigd. Er habe am 23. Juli:

“Het zijn niet de Oekraïners die met de HIMARS schieten, maar de Amerikanen, en honderd procent van de tijd, want de HIMARS hebben een geavanceerd satelliet-richtsysteem waarmee ze het doelwit kunnen lokaliseren. Elke gek kan op een simpele knop drukken, maar hier moet je met een complex systeem werken. Dit zijn Amerikaanse wapens en Amerikaanse satellieten, er zijn geen Oekraïense satellieten. Dit is dus het werk van Amerikanen die ervan dromen dat deze oorlog eeuwig zal duren.”

Onder de vermeende huurlingen uit het Westen die in Oekraïne vechten, bevonden zich volgens onofficiële berichten actieve NAVO-soldaten, maar zij hadden de legers van hun landen formeel verlaten. “Volgens de onofficiële berichten,” zegt Thomas Röper, “die ik in Donetsk hoor, zijn zij het die de HIMARS leiden.”

Dit is nog een bewijs dat de VS partij in de oorlog is.

Het tot zinken brengen van de “Moskva”

Het tot zinken brengen van de “Moskva”, het vlaggenschip van de Russische Zwarte Zeevloot, zou volgens westerse media tot zinken zijn gebracht door een Oekraïense Neptunus-raket. Volgens Thomas Roeper is dit net zo onwaarschijnlijk als de officiële Russische verklaring dat een explosie het zinken van het schip veroorzaakte. Het is waarschijnlijker dat de “Moskva” werd getroffen door Harpoon-raketten of andere moderne NAVO-antischipraketten.

Hoewel een 40 jaar oud schip, was de “Moskva” uitgerust met de modernste radars. Het is verdacht dat de “Moskva” geen raketten heeft zien aankomen, er waren geen verdedigingsmaatregelen. Er zijn drie mogelijke verklaringen voor dit: Of de bemanning sliep gewoon, wat nauwelijks het geval zou zijn geweest in een gevechtszone, of de Russische versie van de brand zonder invloed van buitenaf was waar, wat ook onwaarschijnlijk was, of de “Moskva” was geraakt door een zeer moderne raket die moeilijk te lokaliseren was met de radar.

Als het laatste het geval was, dan was dit duidelijk de betrokkenheid van de NAVO in de oorlog, omdat Oekraïne niet over dergelijke raketten beschikte. En zelfs als het wel was bevoorraad, zou de raket het doelwit nauwelijks hebben bereikt zonder de actieve steun van de Amerikaanse P-3 verkenningsvliegtuigen die daar op dat moment opereerden.

Thomas Röper: “Rusland wil een directe militaire confrontatie met de NAVO vermijden. Dit blijkt uit het feit dat Rusland tot dusver niet heeft gereageerd op de duidelijke betrokkenheid van de NAVO bij de oorlog (doorgifte van verkenningsgegevens en opleiding van Oekraïense soldaten op Westerse wapens). Rusland zou dus ook de versie met het vuur aan boord tegen beter weten in kunnen handhaven, omdat de beschuldiging dat de NAVO de “Moskva” tot zinken heeft gebracht (of daar actief aan heeft meegewerkt) zou betekenen dat de NAVO-staten de “Moskva” de facto tot zinken hebben gebracht. Dit zou echter betekenen dat Rusland al in oorlog was met de NAVO.”

Spelen met vuur

De door de VS geleide NAVO-landen zouden alles doen om de oorlog te verlengen. Door dit te doen, riskeerden zij ook een directe confrontatie met Rusland. Zij rekenen – tot nu toe met succes – op de wens van Rusland om een rechtstreekse oorlog met de NAVO te vermijden.
Wat we nu meemaken is niettemin een zeer gevaarlijk spel met vuur, dat tot nu toe alleen niet verder is geëscaleerd door de terughoudendheid van Rusland.

De dimensie van het kwaad

Men moet dit voor ogen houden: De regeringen van de NAVO-landen riskeren een open grote oorlog met de voortdurende provocerende directe oorlogshandelingen tegen Rusland. Zij moeten er rekening mee houden, het aanvaarden, er zelfs op aandringen, dat Rusland er eindelijk genoeg van zal hebben en rechtstreeks zal terugslaan tegen de NAVO-landen – met alle mogelijke gevolgen van een wereldoorlog tot de ondenkbare nucleaire vernietiging in Europa.

De mens heeft van nature het welzijn van de mensheid op het oog, waartoe hij behoort. Dergelijke gedachten en daden zijn vijandig tegenover de mensheid en de mensheid, zij komen niet voort uit een menselijk hart, maar uit de wil tot vernietiging van het kwaad, waarvan de gedachten en wilsimpulsen in de mensheid opkomen.
Zonder zich bewust te zijn van de dimensie van kwaadaardige geestelijke wezens die vijandig tegenover de mensheid staan en die op de mensheid inwerken, kunnen deze processen niet worden begrepen. En zonder hen te doorzien, kunnen zij niet worden overwonnen en in een positieve richting worden omgebogen.

De werking van kwade wezens in en door mensen erkennen, betekent reeds dat men hen in een bepaald opzicht moet uitbannen en belemmeren. Want zij vrezen niets meer dan herkend te worden. Alleen in het onopgemerkte kunnen zij hun doeltreffendheid volledig ontplooien. De Franse dichter Charles Baudelaire vatte het samen 1864 in de volgende woorden die aan hem worden toegeschreven:
“De grootste truc van de duivel was de wereld ervan te overtuigen dat hij niet bestond.” 6

Psychopaten

Vaak worden machthebbers omschreven als “machtspsychopaten”, d.w.z. als geesteszieken, vanwege hun verlangen naar macht in binnenlands en buitenlands beleid. We moeten dit fenomeen eerst nader bekijken.

“Psychopathie verwijst vandaag naar een ernstige persoonlijkheidsstoornis, die gepaard gaat met de uitgebreide of volledige afwezigheid van empathie, sociale verantwoordelijkheid en geweten bij de getroffenen. Psychopaten zijn soms charmant op het eerste gezicht, ze weten hoe ze oppervlakkige relaties moeten aangaan. Tegelijkertijd kunnen ze erg manipulatief zijn om hun doelen te bereiken. Psychopathie gaat vaak gepaard met antisociaal gedrag. …” (Wikipedia)7

Er zijn criminele psychopaten, maar ze komen niet veel voor in de algemene bevolking. Daarnaast is er “de groep van zeer functionele ‘succesvolle psychopaten'”, die oververtegenwoordigd zijn in de hogere hiërarchische niveaus van de samenleving, “ongeveer zes keer in leidinggevende posities”.
“[Ze] beroven geen banken, ze worden bankdirecteurs.” Zo vat Robert D. Hare, de grondlegger van het psychopathie-onderzoek, het samen.

Dienovereenkomstig zou men voor de politiek kunnen formuleren: “Ze treden niet op als vijanden van de democratie en de mensheid, ze nemen de regering over.”

De doorslaggevende criteria van hun persoonlijkheidsstoornis zie ik in het gebrek aan mededogen, sociale verantwoordelijkheid en geweten. Maar wat betekent dit? Men moet het niet bij deze psychologische beschrijving laten, maar zich afvragen waar dit specifiek aan te wijten is. Waarmee houden deze criteria normaliter verband? Met het menselijke ego. Het Ik, het diepste geestelijke wezen van zulk een persoonlijkheid, is – min of meer – niet werkzaam, maar onderdrukt en uitgeschakeld. De menselijke instantie ontbreekt in de ziel, die zich kan inleven in andere mensen en zich diep verantwoordelijk voelt voor zijn eigen daden met alle gevolgen van dien.

Een niet-menselijk, zeer intelligent maar harteloos demonisch wezen moet dan werken en handelen via de mens, die de plaats van het menselijke Ik heeft ingenomen en anti-menselijke, destructieve impulsen nastreeft. Aangezien zij gebruik maakt van de menselijke zielekrachten en het lichaam van deze persoonlijkheid, een menselijk gelaat draagt en een bekende burgernaam draagt, wordt zij meestal niet doorzien in haar ware aard.

Voorstadia

Zoals wij omringd zijn door goede geestelijke wezens, zo ook door kwade. Of en in hoeverre wij deze, verschillend sterke, entiteiten de gelegenheid geven een inspirerende invloed uit te oefenen op ons denken, voelen en willen, hangt af van de constitutie en de neigingen van onze ziel, alsmede van hoeveel wij al dan niet weten over deze wezens en welke alertheid en aandacht wij hebben voor wat er in onze ziel omgaat. Want het is duidelijk: hoe meer ze onopgemerkt blijven, hoe meer ze zich kunnen ontplooien. En een door slaperigheid, vooroordelen en suggestieve media-invloeden getemperd bewustzijn maakt hun werk enorm gemakkelijker.

Er zijn echter ook mensen die de nabijheid en invloeden van demonische wezens in hun ziel opmerken, er bijzonder door gefascineerd zijn en zich op bepaalde momenten bewust openstellen voor hun ingevingen.
De wereldberoemde Amerikaanse schrijver van griezelverhalen Stephen King, bijvoorbeeld, schrijft Georg Klein in een boekbespreking in de FAZ, “ weet niet waar de dingen vandaan komen die in hem opkomen als hij schrijft. Mysterieus voor hem zijn die verschrikkelijke ideeën, die ketens van potsierlijke plotideeën die zijn succes uitmaken en waarvoor men hem een grootmeester in het plotten moet noemen, die qua beschrijving, karakterisering, dialoog, beschouwing en stijl zo ongeveer de Amerikaanse middelmaat haalt. Hij geeft dit openlijk toe, en de manier waarop hij zijn dagelijks werk beschrijft spreekt boekdelen. Zijn relatie tot zijn eigen creativiteit is een magische, hij is een moderne primitief. Met rituelen, met bezweringen en dankoffers probeert hij dat iets in het werk, in de tekstproductie, dat hij niet kan beheersen noch begrijpen, uit te bannen. Het is ontroerend hoe onhandig en haperend de manische schrijver King probeert te vertellen over het verleiden van zijn muze, die ongetwijfeld een demon is. Met sympathie zie ik deze eenzame man zijn privé-rituelen uitvoeren aan de schrijfmachine en PC met bier en cocaïne en tenslotte met Pepsi-Cola.” 8

Deze schrijver weet dus dat zijn “ene ideeën” niet van hemzelf komen en maakt zich klaar om ze te ontvangen, maar dit weerhoudt hem er niet van ze te publiceren, want hij is er duidelijk door gefascineerd en per slot van rekening leveren ze hem enorm veel geld op. En de simpele journalist heeft daar sympathie voor.
Achter hoeveel schrijvers en journalistieke smeerlappen werken de influisteringen van zulke demonische wezens zonder dat ze het zelf in de gaten hebben?

Anderzijds is het voor wezens van het kwaad mogelijk hun uitwerking te vergroten als zij erin slagen het ego van een voorbestemd en innerlijk voorbereid menselijk wezen niet permanent, maar tijdelijk terzijde te schuiven en zich in zijn plaats te stellen, zodat dan niet het menselijk wezen, maar een kwaadaardig wezen zelf rechtstreeks vanuit het menselijk wezen spreekt en handelt. Dit is niet gemakkelijk op te merken, omdat men met zijn zintuigen nog steeds alleen de persoon waarneemt die men denkt te kennen.
Maar bij Hitler, bijvoorbeeld, is het door sommigen opgemerkt. In zijn biografie van Hitler beschrijft Joachim Fest bijvoorbeeld de geënsceneerde optredens voor zijn toespraken, waarbij hij een bijzonder krachtige demon bezit van hem laat nemen, als volgt:

“Hij was van plan om lange, spanning verhogende wandelingen te maken en ging altijd van achteren de verzamelplaatsen binnen. In de “Badenweiler mars” had hij zijn eigen, alleen voor hem gereserveerde, uitvoeringsmuziek, waarvan de verre aankondigende klank het geroezemoes verstomde en de mensen uit hun stoelen deed opstaan, met opgeheven armen schreeuwend in de leegte – overweldigd in dat dubbele gevoel van gemanipuleerd en gelukzalig bestaan: HIJ was er nu. Talloze films uit die tijd hebben bewaard hoe hij door woedende, snikkende tralies schrijdt in de band van schijnwerpers, een “via triumphalis … van levende menselijke lichamen”, zoals Goebbels uitbundig schreef, niet zelden vrouwen voorop, en hijzelf eenzaam, afgesloten, verrukt door een dergelijke hebzucht naar geestelijke verkrachting. (…)

Enkele ogenblikken bleef hij voor het podium staan, mechanisch handen schuddend, zwijgend, afwezig, met een rusteloze blik, maar mediaal klaar om gevuld te worden en naar boven geleid te worden door de macht die zich aankondigde in de schreeuw van de massa. – De eerste woorden vielen gedempt en tastend in de ademloze stilte. … Een tussenwerping kon hem dan abrupt inspireren: tot een repliek, een puntige opmerking, tot het eerste gretig verwachte applaus losbarstte, hem contact gaf, hem bedwelmend verhoogde, en “na ongeveer een kwartier geschiedde”, zoals een hedendaags waarnemer opmerkte, “wat alleen gezegd kan worden met het oude primitieve beeld: De geest drijft in hem.’ Met wilde, explosieve bewegingen, de metalig veranderde stem meedogenloos omhoog stuwend, slingerde hij toen de woorden uit zichzelf … .” 9

Men moet zich ernstig afvragen hoeveel machtspsychopaten van deze wereld tijdelijk of permanent bezeten zijn door meer of minder machtige of onopvallende wezens van het kwaad. Zonder het kwaad, dat op deze wijze in het menselijk gebeuren ingrijpt, als realiteit te beschouwen, kunnen de gebeurtenissen van het verleden en het heden niet worden begrepen en vooral niet worden gestopt.

Amerikanisme

Voor oplettende waarnemers van de tijd is het geen geheim dat achter de Anglo-Amerikaanse politiek sinds lang machtige financiële kringen schuilgaan, die vanuit de achtergrond regeringen plaatsen of sturen. De term “diepe staat” is hiervoor in gebruik geraakt. Maar velen wisten en weten dat achter deze achtergrondkringen nog machtiger kringen schuilgaan, waardoor zij op hun beurt worden geleid of waarmee zij nauw verweven zijn: Geheime genootschappen. Woodrow Wilson, President van 1913 tot 1921, zinspeelde erop toen hij schreef:

“Sinds ik in de politiek ben, zijn de meningen van mensen mij toevertrouwd, voornamelijk in privé. Enkele van de grootste mannen in de Verenigde Staten op het gebied van handel en industrie zijn ergens bang voor. Zij weten dat er ergens een macht is die zo georganiseerd is, zo subtiel, zo waakzaam, zo versperd, zo volledig, zo doordringend, dat zij maar beter kunnen fluisteren als zij die veroordelen” 10

Rudolf Steiner, die de gelegenheid had om de werking van deze geheime genootschappen te onderzoeken, vestigde 1917 de aandacht op het feit dat reeds in het midden van de 19. Hij wees erop () dat filosofische historici tot het midden van de negentiende eeuw nog wezen op het verband van de Franse Revolutie en alle daaropvolgende ontwikkelingen met deze occulte loges. In de tijden die als voorbereidend op het heden kunnen worden beschouwd, heeft de westerse historische ontwikkeling, de westerse wereld, zich nooit van de loges geëmancipeerd.11

Het doel van deze negatieve geheime genootschappen die groeps-egoïstische bedoelingen dienden, was, afgezien van de verspreiding van het materialisme, “dat bepaalde dingen zich zo zouden ontwikkelen dat dit Westen onder alle omstandigheden de overhand over het Oosten zou krijgen”. Laat de mensen vandaag de dag in hun bewustzijn zeggen wat zij willen, datgene wat wordt nagestreefd is de vestiging van een meesterkaste van het Westen en een economische slavenkaste van het Oosten, die begint bij de Rijn en doorloopt naar het Oosten tot in Azië. … Dit is om van de Engelssprekende bevolking een meesterkaste van de aarde te maken.”12

Om dit te bereiken zochten zij letterlijk contact met concrete kwade wezens in hun loges door middel van magische ceremonies, om zo hun krachten te vergroten boven het menselijke niveau.

Men moet zich realiseren, aldus Rudolf Steiner, “dat in de huidige catastrofale gebeurtenissen het Amerikaanse element meer en meer zal werken als het eigenlijke radicale kwaad. Het zijn kortzichtige mensen die andere dingen over dingen zeggen omdat ze niet vanuit de contexten oordelen.”
Al het andere dat een negatief effect heeft, is “in het licht van de grote zaken die zich afspelen, een peulenschil vergeleken met het eigenlijke kwade element dat uit het amerikanisme voortkomt.” 13

Outlook

De mens is in de eerste plaats een geestelijk wezen, en hij wordt omringd door voedende en destructieve geestelijke wezens die op hem inwerken. Het negeren of zelfs ontkennen van de spirituele dimensie van het bestaan is geen particuliere, zinloze zaak. Aangezien de goede goddelijke machten alleen binnen het kader van de menselijke vrijheid ingrijpen, moet dit ertoe leiden dat het kwaad de overhand krijgt en de ondergang van de mensheid teweegbrengt door middel van steeds grotere rampen.

De verdere ontwikkeling van de mensheid wordt in onze eigen handen gelegd. We moeten besluiten om ofwel in het duister te blijven tasten en steeds dichter naar de ondergang af te glijden, ofwel moedig de kansen te grijpen om wakker te worden en de spirituele dimensie van het bestaan te verwezenlijken, die in de eerste plaats de algehele werkelijkheid vormt.

————
1 anti-spiegel.ru
2 bundestag.de
3 dw.com 4.5.2022
4 nytimes.com and in more detail: anti-spiegel.ru
5 See also n-tv.de
6 uncutnews.ch
7 wikipedia.org
8 faz.net 17.10.2000
9 Joachim C. Fest „Hitler“ Bd. I, Ullstein-TB 1983, S. 456
10 Woodrow Wilson “Die neue Freiheit”, 191
11 Vortrag vom 8.1.1917, Gesamtausgabe (GA) Nr. 173b, S. 272 f.
12 Rudolf Steiner im Vortrag vom 1.12.1918, GA 186, Dornach 1963, S. 69
13 Rudolf St

Artikel auch zum Hören –
Sprecher: Nikolas Gerdell;