Redactionele aanbeveling: – Geoengineering: Bosbranden als Militair Wapen | www.konjunktion.info

geoengineering:-bosbranden-als-militair-wapen-|-wwwkonjunktion.info

22-08-22 12: 08: 00,

– 284 Views

Bosbrand – Image Source: Pixabay / geralt; Pixabay License

De “door de mens veroorzaakte klimaatverandering” wordt in de media al jaren rondgebazuind. Er gaat geen dag voorbij zonder een lezing op hoog niveau door politici en de -hooggeplaatste pers. Het feit dat de klimaatverandering, die feitelijk plaatsvindt omdat ze natuurlijk is en altijd heeft bestaan, andere oorzaken heeft (zonnestraling, verdamping, vulkanisme…) dan een spoorgas genaamd CO2 wordt opzettelijk onderdrukt, aangezien de klimaathoax en de helaas te verwachten klimaatschok opzettelijke paniek- en controle-instrumenten zijn van de internationalisten/globalisten/elites (IGE) om de mensen te kunnen manipuleren, controleren en volgzaam te maken.

Op veel plaatsen worden de talrijke bosbranden momenteel gebruikt als argument voor “door de mens veroorzaakte klimaatverandering”, zonder in te gaan op het feit dat er geen spontane verbranding van hout plaatsvindt bij temperaturen van 30 graden en meer (dan zouden hele delen van de wereld “permanent in brand moeten staan”) of dat er verbodsbepalingen zijn voor het opzettelijk verbranden van kreupelhout om grootschalige bosbranden te voorkomen.

Nog minder bekend is echter een ander feit: Het feit dat het Amerikaanse leger reeds in de 1970s bosbranden als wapen heeft gedefinieerd en een overeenkomstige studie heeft opgesteld:

Forest Fire as a Military Weapon – Image source: screenshot excerpt PDF

(Forest Fire as a Military Weapon
Een studierapport van juni 1970 in opdracht van het Department of Defense.
1965, hebben de gezamenlijke stafchefs de minister van Defensie verzocht een onderzoek in te stellen naar de haalbaarheid van het meten van de ontvlambaarheid van bossen en oerwoudbegroeiing en de ontvlambaarheid zodanig te wijzigen dat de vegetatie het branden gemakkelijk ondersteunt, en maatregelen te ontwikkelen om grote gebieden bos en oerwoud door brand te vernietigen. Dit onderzoek werd uitgevoerd door het Forest Department van het Ministerie van Landbouw onder auspiciën van het Advanced Research Projects Agency via ARPA Order 818. Het onderzoek richtte zich vooral op de ontvlambaarheidseigenschappen van oerwoudbegroeiing in tropische en moessonklimaten waar bosbranden van nature zelden voorkomen)

Zou de IGE gek genoeg zijn om de laatste bossen op aarde opzettelijk te verbranden om de doelstellingen van hun Great Reboot agenda te verwezenlijken?

Een voorheen geheim Amerikaans militair document getiteld “Forest Fire As A Military Weapon” getuigt van vergevorderde krankzinnigheid en geplande vernietiging door middel van de spreekwoordelijke verschroeide aarde. De US Forest Service was betrokken bij het 1970s onderzoek en de planning die ten grondslag lagen aan dit militaire handboek voor het uitvoeren van georkestreerde bosbrandrampen.GeoengineeringWatch – Vietnam War Forest Fire As A Military Weapon

GeoengineeringWatch-Vietnam-War-Forest-Fire-As-A-Military-Weapon

(Download PDF)

In de context van dit document rijst onvermijdelijk de vraag in hoeverre dit document invloed heeft gehad op andere geoengineering projecten? Denk maar aan kwesties als het beheer van de zonnestraling of de extreme verschuiving van de regenval dit jaar. Het is waarschijnlijk dat de manipulatie van het weer, die al tientallen jaren aan de gang is, een belangrijke factor is in de vergelijking van de exponentieel toenemende bosbranden en de intensiteit van de branden. Geo-engineering verstoort de mondiale watercyclus, droogt bossen uit en veroorzaakt bosbranden van recordhoogte over de hele wereld. Klimaatengineering is wat deze grote branden in de eerste plaats mogelijk maakt.

Politiek bestaat er vaak uit een eenvoudig feit zo ingewikkeld te maken dat iedereen om een nieuwe vereenvoudiger roept. – Giovanni Guareschi

Bronnen:
Wereld – Bosbranden
Bosbranden in Zuid-Frankrijk – “Elke dag ben ik in tranen” Tränen”
Die Waldbrände in Australien – Desaster durch wechselnde Verordnungswut
Wildfires As A Weapon: US Military Exposed
Wildfires Serve Geoengineering Agenda ( Dane Wigington Geoengineering Watch )
The Dimming, Full Length Climate Engineering Documentary ( Geoengineering Watch )
Bosbrand als militair wapen PDF
Giovanni Guareschi Quotes


Een artikel geeft noodzakelijkerwijs de mening van een individu weer. In tijden van propaganda en contra-propaganda is het daarom des te belangrijker om kritisch om te gaan met alle informatie. Dit geldt ook voor de hier opgestelde artikelen, die naar eer en geweten zijn geschreven. Om de begrijpelijkheid van de informatie te garanderen, worden alle in de artikelen gebruikte bronnen aan het eind vermeld. Iedereen wordt uitgenodigd ze te bezoeken en zijn eigen mening te vormen met verschillende conclusies.


www.konjunktion.info support: