Redactionele aanbeveling: – 1.100 wetenschappers publiceren wereldklimaatverklaring: “Er is geen klimaatnoodsituatie!”

redactionele-aanbeveling:-–-1.100-wetenschappers-publiceren-wereldklimaatverklaring:-“er-is-geen-klimaatnoodsituatie!”

24-08-22 05: 40: 00,

Rond 1.100 Wetenschappers uit de hele wereld spreken de voorspellingen van het “Intergovernmental Panel on Climate Change” (IPCC), op basis waarvan met name de Duitse regering een vermeende door de mens veroorzaakte klimaatnoodsituatie tot uitgangspunt van een noodlottig beleid maakt en de bevolking in een klimaatwaan drijft, resoluut tegen. De verklaring van de wetenschappers die zich Global Climate Intelligence Group” (Clintel Group) noemen en onder leiding staan van de Noors-Amerikaanse Nobelprijswinnaar en natuurkundige Prof. Ivar Giaever, documenteert tegelijkertijd dat de veronderstelling van de vermeende antropogene “klimaatnoodsituatie” geen wereldwijde wetenschappelijke consensus is, zoals herhaaldelijk wordt beweerd. (hl.)


Wereldklimaatverklaring


De klimaatwetenschap moet minder politiek worden, het klimaatbeleid meer wetenschappelijk. Met name moeten wetenschappers benadrukken dat hun modelresultaten niet het resultaat zijn van magie: Computermodellen worden door mensen gemaakt. Wat er uiteindelijk uitkomt, hangt volledig af van wat theoretici en programmeurs erin stoppen: Hypothesen, veronderstellingen, verbanden, parameteriseringen, stabiliteitsbeperkingen, enz. Helaas worden in de mainstream klimaatwetenschap de meeste van deze inputs niet aangegeven.

Als je de resultaten van een klimaatmodel wilt geloven, moet je geloven wat de modelleurs erin hebben gestopt. Dit is nu precies het probleem met de huidige klimaatdiscussie, waarin klimaatmodellen een centrale rol spelen. De klimaatwetenschap is verworden tot een discussie op basis van overtuigingen in plaats van solide, zelfkritische wetenschap. We moeten ons bevrijden van het naïeve geloof in onvolgroeide klimaatmodellen. In de toekomst moet het klimaatonderzoek veel meer de nadruk leggen op empirische wetenschap.

Er is geen klimaatnoodsituatie.

Een wereldwijd netwerk van meer dan 1100 wetenschappers en deskundigen heeft deze dringende boodschap geschreven. De klimaatwetenschap moet minder politiek en het klimaatbeleid meer wetenschappelijk worden. Wetenschappers moeten openlijk ingaan op onzekerheden en overdrijvingen in hun voorspellingen over de opwarming van de aarde, terwijl politici de werkelijke kosten en de ingebeelde baten van hun beleid objectief moeten afwegen.

Zowel natuurlijke als door de mens veroorzaakte factoren veroorzaken opwarming.

Uit de geologische gegevens blijkt dat het klimaat van de aarde sinds haar bestaan onderhevig is geweest aan schommelingen, met natuurlijke koude en warme perioden. De Kleine IJstijd eindigde pas in het jaar 1850. Het is dan ook niet verrassend dat we nu een opwarmende fase meemaken.

De opwarming is veel trager verlopen dan voorspeld

De wereld is veel minder opgewarmd dan voorspeld door het IPCC 1 op basis van gemodelleerde antropogene forcings. De kloof tussen de echte wereld en de gemodelleerde wereld toont aan dat we de klimaatverandering nog lang niet begrijpen.

Het klimaatbeleid steunt op inadequate modellen.

Klimaatmodellen vertonen vele gebreken en zijn in de verste verte niet aannemelijk als mondiale beleidsinstrumenten. Ze blazen het effect van broeikasgassen zoals CO2 op. Ze negeren ook het feit dat het verrijken van de atmosfeer met CO2 gunstig is.

CO2 is plantenvoedsel, de basis voor alle leven op aarde.

CO2 is geen vervuilende stof. Het is essentieel voor al het leven op aarde. Fotosynthese is een zegen. Meer CO2 is goed voor de natuur omdat het de aarde groener maakt: extra CO2 in de lucht heeft de groei van de plantenbiomassa in de wereld gestimuleerd. Het is ook goed voor de landbouw omdat het de oogstopbrengst wereldwijd verhoogt.

De opwarming van de aarde heeft niet geleid tot meer natuurrampen.

Er is geen statistisch bewijs dat de opwarming van de aarde de frequentie van orkanen, overstromingen, droogtes en soortgelijke natuurrampen verhoogt of doet toenemen. Er is echter overvloedig bewijs dat koolstofbeperkende maatregelen even schadelijk als duur zijn.

Het klimaatbeleid moet rekening houden met de wetenschappelijke en economische realiteit.

Er is geen klimaatnoodsituatie. Er is dus geen reden voor paniek en alarm. Wij zijn fel gekant tegen het voor 2050 voorgestelde schadelijke en onrealistische beleid van CO2-nul. Wanneer er betere benaderingen opduiken, en dat zal zeker gebeuren, zullen we genoeg tijd hebben om na te denken en ons aan te passen. Het doel van het wereldwijde beleid moet zijn “welvaart voor iedereen” door te allen tijde betrouwbare en betaalbare energie te leveren. In een welvarende samenleving zijn mannen en vrouwen goed opgeleid, ligt het geboortecijfer laag en geven mensen om hun omgeving.

Epiloog

De Wereldklimaatverklaring (WCD) heeft een groot aantal competente wetenschappers van over de hele wereldbijeengebracht. De aanzienlijke kennis en ervaring van deze groep zijn onontbeerlijk om tot een evenwichtig, feitelijk en deskundig beeld van de klimaatverandering te komen.

De groep zal voortaan functioneren als de Global Climate Intelligence Group. De CLINTEL-groep verstrekt op verzoek ongevraagd advies over klimaatverandering en de energietransitie aan regeringen en bedrijven overal ter wereld.

Het gaat niet om het aantal deskundigen, maar om de kwaliteit van de argumenten.

———-

Bron:
https://clintel.org/world-climate-declaration/

Wereldklimaatverklaring plus alle ondertekenaars in pdf

———-

Noot:
1 De Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC), Duits: De Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (vaak Intergovernmental Panel on Climate Change genoemd) werd in november 1988 opgericht door het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) en de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) als een intergouvernementele instelling om voor beleidsmakers de stand van het wetenschappelijk onderzoek inzake klimaatverandering samen te vatten met het doel een basis te verschaffen voor wetenschappelijk gefundeerde besluitvorming zonder maatregelen aan te bevelen. (Wikipedia)

———–

Article also available for listening –
Speaker Nikolas Gerdell: