Het ineenstorten van de beschaving

het-ineenstorten-van-de-beschaving

31-08-22 12:01:00,

Sommige mensen beschouwen het christendom of de islam als de snelst groeiende godsdienst. Zoals de statistieken worden gepresenteerd, is dat inderdaad het geval, maar zonder de nuances te kennen, kan men misleid worden, schrijft Jayant Bhandari.

Een snel opkomende verraderlijke godsdienst richt verwoestingen aan in het Westen en de Derde Wereld. Zij heeft het christendom uitgeroeid. Zij vindt snel bekeerlingen in de moslimwereld, in een stille geloofsafval die zelfs de fundamentalisten niet kunnen bestrijden. Zij vindt wereldwijd bekeerlingen, zelfs wanneer de mensen hun formele godsdienst schijnbaar blijven aanhangen.

Het ziet er lieflijk uit, geweldloos, meestal onschuldig, seculier, en zelfs goedhartig.

Het woekert, niet vanwege een samenzwering of bekeringsdrang, maar omdat de groei ervan een natuurlijk gevolg is van het wegvallen van beschavingsbeperkingen en ethisch gedrag. Het is een gevolg van entropie. Het is bekend geworden onder de naam “wokeïsme”, een geloofssysteem van geen geloofsovertuigingen, een waardesysteem van geen waarden, waar geen objectieve moraal bestaat. Als u als immigrant vrouwelijke genitale verminking toepast, is er geen probleem onder de “wokes.” U hebt het recht om uw cultuur te behouden.

Voor de wokes is alles subjectief en relatief. Emoties, niet de rede of de moraal, vormen de basis van de logica.

Zij zijn de instellingen in de Westerse wereld gaan beheersen. Zij begrijpen het begrip klassieke rechtvaardigheid niet. Hun ideologie is diep doordrongen van multiculturalisme, diversiteit, feminisme, LGBTQ, milieuactivisme, egalitarisme, affirmatieve acties, safe spaces, enz. Het is niet zo dat er een probleem is met een van de zaken die zij aan de orde stellen, maar het ontbreekt hen aan begrip of inzicht in de kosten die ermee gepaard gaan. Belangrijker is dat achter de façade van hun activisme een poging schuilgaat om de verantwoordelijkheid voor hun falen in het leven op anderen af te schuiven en om gratis middelen te krijgen.

Waar het de wokes om gaat is deugdsignalering, terwijl zij geen empathie of medelijden met wie dan ook hebben – hun materialistische, dierlijke begeerten drijven hen. Bij gebrek aan enig moreel weefsel hebben zij geen enkele schroom om hun handen in de zakken van anderen te steken. Zij schamen zich niet om het niet verdiende te vragen. Bij gebrek aan zelfverantwoordelijkheid hebben zij altijd iemand om de schuld te geven van hun echte of ingebeelde lijden.

 » Lees verder