Paul Craig Roberts: Mikhail Gorbachev R.I.P.

paul-craig-roberts:-mikhail-gorbachev-rip.

01-09-22 05: 35: 00,

Paul Craig Roberts

Mikhail Gorbatsjov was de eerste president van de Sovjet-Unie en de laatste Sovjetleider. Hij was de beste van de jongere generatie communistische partijleden die, net als de Amerikaanse president Ronald Reagan, de zinloosheid van de Koude Oorlog en de onnodige dreiging van een nucleair Armageddon inzagen. Gorbatsjov begreep ook dat de repressie en de ontberingen van de Sovjetjaren onnodig waren, en hij trachtte, samen met zijn adviseurs, waarvan ik er een aantal heb ontmoet en met wie ik heb gesproken, het Sovjetsysteem te hervormen. Het lijdt geen twijfel dat hij een groot man was en een oprecht leider van de Sovjet-volkeren.

President Reagan erkende de grootheid van Gorbatsjov. Reagan erkende ook dat Gorbatsjov beperkt werd in zijn vermogen om de Koude Oorlog te beëindigen door achterdochtige elementen in het Politburo. President Reagan’s plan, waar ik bij betrokken was, was om de Amerikaanse economie uit de “stagflatie” te halen en dan de Sovjet-Unie onder druk te zetten door middel van een dreigende wapenwedloop – Star Wars,

” Lees verder op Uncut-News.ch

%d bloggers liken dit: