Stralingsleed.nl:ㅤDe gevaren van de onnatuurlijke straling voor mens, flora en fauna.

stralingsleednl:ㅤde-gevaren-van-de-onnatuurlijke-straling-voor-mens,-flora-en-fauna.

01-09-22 08:27:00,

De natuurlijke vormen van straling zijn het zonlicht, de kosmische straling en het magnetisch veld van de aarde.

Onnatuurlijke straling ontstaat o.a. bij de opwekking van elektriciteit in bijv. een kerncentrale. Er ontstaat radioactief afval dat straling afgeeft. Als een levend wezen deze zogenaamde ioniserende straling opvangt, dan kan dit ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Een deel van het hoogradioactief afval kan tot honderdduizenden jaren later nog straling afgeven.

Elektromagnetische velden zijn een algemene benaming voor de velden die ontstaan bij de beweging van elektrische ladingen. Een elektrische lading wekt een elektrisch veld op. Een lading dat beweegt wekt ook een magnetisch veld op. Dat gebeurt bijvoorbeeld als elektriciteit door een stroomkabel stroomt. Maar…..

ook draadloos door de lucht
Zoals bij alle zendinstallaties die nodig zijn om de mobiel te voorzien van telefoon en van internet. Via een glasvezelkabel waren ze nog niet zo lang geleden verbonden alleen maar met de zendmast in kwestie, verbonden. Zo begon de tweede generatie (2G) en de derde generatie (3G). Maar niet overal kon zo een glasvezel worden aangelegd en in dat geval werd de installatie d.m.v. een microwave-verbinding aangesloten op het netwerk. Dat is een schotel, waarmee een draadloze dataverbinding wordt opgebouwd met een andere antenne bij een andere antenne-installatie. De microwave-verbinding gaat ook door de lucht. Het is een soort radioverbinding in het Gigaherz-gebied met vrij gerichte ‘straal’. De schotelantennes moeten vrij zicht op elkaar hebben. Nederland is in 2022 100% draadloos volgens internet: https://www.bestemobieleproviders.nl/dekkingskaarten/ en maakt gebruik van 4G en 5G.

Zendmasten of antennes zetten elektrische signalen om in elektromagnetische velden. Deze velden zijn niet zien, te horen of te ruiken. Het zijn de onzichtbare golven door de lucht. We noemen ze ook wel radiogolven of elektromagnetische straling*. Alle zendmasten en apparaten met een antenne versturen en ontvangen informatie via radiogolven. De aanbieder (in 2022: KPN, Vodafone en T-Mobile heeft hiervoor een netwerk van antenne-installaties. In 2022 dus draadloos.

*Elektromagnetische straling is de voortplanting door de ruimte van elektrische en magnetische trillingen. Licht, radiogolven en röntgenstraling zijn vormen van elektromagnetische straling. Alle soorten elektromagnetische straling planten zich in vacuüm voort met de lichtsnelheid. Een wisselend elektrisch veld gaat altijd gepaard met een wisselend magnetisch veld, en omgekeerd.

Radiogolven, ook radiofrequente (RF) straling genoemd,

 » Lees verder op Stralingsleed.nl

%d bloggers liken dit: