Stralingsleed.nl:ㅤZendmast en grote vogelsterfte. Komen na de vogels de mensen aan de beurt?

stralingsleednl:ㅤzendmast-en-grote-vogelsterfte.-komen-na-de-vogels-de-mensen-aan-de-beurt?

03-09-22 07:37:00,

De grote stern (Thalasseus sandvicensis) behoort tot een familie van zeevogels, die verwant is aan de meeuwen en schaarbekken. De grote stern is te herkennen aan zijn zwarte kuif en snavel met een klein geel puntje.

Op Texel is in 2022 het complete broedseizoen van de grote stern mislukt. In totaal waren er drie kolonies. De grootste was te vinden in natuurgebied De Petten. Hier zaten circa 3.400 broedpaartjes. De tweede kolonie was te vinden in natuurgebied Wagejot. Hier werden ruim 1.100 broedpaartjes geteld. En de derde kolonie was vanaf het eiland niet te zien en zat op de Steenplaat, een permanent droge zandplaat tussen Texel en Vlieland in. Hier zaten circa 150 broedparen. 

Van de vele vogels die tot eind mei in natuurgebied De Petten nestelden, was er medio juni 2022 geen enkele meer over. 

De grote stern
In Nederland komt de grote stern voornamelijk voor in de zomer. Rond mei is de trek naar Nederland. Hier kiezen ze een rustig strand uit waar ze in grote kolonies nesten ‘bouwen’ en broeden. Deze nesten bestaan uit niet veel meer dan een kuiltje in het zand. In Nederland is het een typische soort van de Wadden en de Delta. Het voedsel bestaat uit tot 15 centimeter grote vissen als zandspiering, smelt, sprot en jonge haring. Het zijn trekvogels, die overwinteren voor de West-Afrikaanse kust, tot aan Zuid-Afrika toe. Tijdens broedseizoen een geheel zwarte kap met kuif.

In de winter trekken de meeste grote sterns naar de kusten van West-Afrika en Zuid-Europa. Slechts enkele grote sterns overwinteren in Nederland. Het gaat dan voornamelijk om vogels die in koudere gebieden hebben gebroed. De grote stern is ongeveer 36-41 centimeter groot en heeft een spanwijdte van 98-105 centimeter.

Oorzaak 5G mast in Den Hoorn
In de media noemen ze de massale vogelsterfte “vogelgriep” en bijna niemand wil het verband leggen met de grote 5G mast die 12 mei 2022 is in Den Hoorn is geplaatst en op 26 mei 2022 in gebruik genomen.

Hardnekkig wordt gewoon ontkend dat de oorzaak 5G kan zijn (en speculeren ze maar met vogelgriep). Vanaf 2020 is er in Nederland gestart met de uitrol van het 5G en 5G maakt gebruik van eveneens small cells*.

*In Nederland staan 3,5 miljoen lichtmasten in de openbare ruimte en nieuwe manier van denken is dat “lichtmasten niet alleen licht kunnen geven maar er met de nieuwe technieken veel meer mogelijkheden hebben”;

 » Lees verder op Stralingsleed.nl

%d bloggers liken dit: