Stralingsleed.nl:ㅤIs Covid-19 (Corona) hetzelfde als EHS (ElektroHyperSensitivity)?

stralingsleed.nl:ㅤis-covid-19-(corona)-hetzelfde-als-ehs-(elektrohypersensitivity)?

13-09-22 08:22:00,

Ons immuunsysteem beschermt het lichaam tegen ongewenste indringers als virussen, bacteriën en andere pathogenen. Na ‘herkenning’ worden ze dan ook onschadelijk gemaakt.

Elektrogevoeligheid en het immuunsysteem
De onnatuurlijke elektromagnetische velden (EMV) van o.a. alle zendmasten, wifi en de mobiel, hebben invloed ons immuunsysteem. Mensen met een elektrogevoeligheid voor deze EMV vertonen vaak een verzwakt immuunsysteem en klachten die we elektrogevoeligheid (EHS) noemen. Officieel hebben 3% van de Nederlanders EHS.

Corona (Covid-19) en het immuunsysteem
Een corona besmetting kan het immuunsysteem eveneens verzwakken en in sommige gevallen een chronische ontstekingsreactie geven die over kan gaan in langdurige klachten nadat ze COVID-19 (corona) hebben gehad. Dat heet dan ‘post-COVID’.

Activering van het immuunsysteem door ‘cytokinestorm’
Cytokinen zijn de boodschappers van het immuunsysteem. Het zijn signaalstoffen, zoals hormonen, feromonen en neurotransmitters, die de cellen gebruiken om met elkaar en met andere cellen in het lichaam te communiceren. Zowel Corona alsook EHS triggeren nu het immuunsysteem van mensen door cytokinen.

Over-activering; cytokinestorm
Cytokinen zijn altijd en overal in lage concentraties aanwezig in het lichaam en zorgen voor een goede coördinatie van de lichaamsfuncties. Bij verhoogde concentraties door immuun-activering worden allerlei celtypen, al of niet behorend tot het immuunsysteem, getriggerd om meer cytokinen te gaan maken. Men spreekt dan over een over-activatie van het immuunsysteem wanneer de cytokinen op onbeheerste wijze door veel cellen tegelijkertijd worden uitgescheiden; een cytokinestorm. Bij een cytokinestorm veroorzaken cytokinen allerlei, soms conflicterende effecten: de homeostase* wordt verstoord. Fysiologische chaos en hevige ziekte zijn het gevolg.

* Homeostase is het vermogen van het lichaam om de gezondheid te bewaken.

Overactivering van het immuunsysteem door Covid-19
Het binnendringende Covid-19 virus wordt niet direct door een van de componenten van het immuunsysteem ‘opgemerkt’. Het aangeboren immuunsysteem heeft er niet eerder kennis mee gemaakt en heeft er nog niet specifieke antilichamen gemaakt. Het virus heeft daardoor de tijd in het lichaam huis te houden, de cellen binnen te komen en zich te doen reproduceren.  Dit leidt tot een zogenaamde ‘immuun-storm’. Hierbij maakt het lichaam veel te veel immuun factoren aan. Hoewel die immuun-factoren het virus bestrijden, veroorzaakt een teveel ervan juist grote schade aan vitale organen zoals o.a. de longen. Men wordt ziek en krijgt de bekende corona-verschijnselen.

 » Lees verder op Stralingsleed.nl