Redactionele aanbeveling: – De EU op de knieën gebracht door de Straussianen, door Thierry Meyssan

de-eu-op-de-knieen-gebracht-door-de-straussianen,-door-thierry-meyssan

,

Een Amerikaanse groepering, gevormd rond het gedachtegoed van de filosoof Leo Strauss, controleert thans zowel het Amerikaanse Ministerie van Defensie als het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Na vele oorlogen te hebben georganiseerd sinds die in Joegoslavië, hebben zij die in Oekraïne bedacht. Het manipuleert nu de Europese Unie en bereidt zich voor om haar van energiebronnen te beroven. Als de Europese leiders hun ogen niet openen, zal hun alliantie met Washington leiden tot de ineenstorting van de EU-economie. Het heeft geen zin te geloven dat de Europeanen gespaard zullen blijven omdat zij ontwikkeld zijn. De Straussianen schreven al in 1992 dat zij niet zouden aarzelen om Duitsland en de EU te vernietigen.

Voor professor Leo Strauss, was het beter Hitler te zijn dan in zijn handen te vallen.

Vanaf 1949 doceerde de Duits-Joodse filosoof Leo Strauss aan de Universiteit van Chicago. Hij vormde spoedig een kleine groep Joodse volgelingen die hij onder zijn studenten had geselecteerd. Mondeling gaf hij hen een onderricht dat heel anders was dan zijn geschriften. Volgens hem hadden de democratieën aangetoond dat zij niet in staat waren de Joden te beschermen tegen de Endlösung van de nazi’s. Om te voorkomen dat deze tragedie zich zou herhalen en de hamer hen zou treffen, moesten zijn discipelen aan de andere kant van de steel staan. Hij raadde hen aan hun eigen dictatuur op te bouwen.

Leo Strauss, die zijn volgelingen organiseerde, noemde hen zijn “hoplieten” (de soldaten van Sparta). Hij leerde hen de bijeenkomsten van sommige van zijn collega-professoren te verstoren.

Verscheidene leden van deze sekte hebben zeer hoge posities bekleed in de Verenigde Staten en Israël. De werkwijze en de ideologie van deze groepering waren het voorwerp van controverse na de aanslagen van 11 september 2001. Een overvloed aan literatuur heeft de voor- en tegenstanders van de filosoof tegenover elkaar gesteld. De feiten zijn echter onbetwistbaar [1].

Antisemitische auteurs hebben ten onrechte de Straussianen, de Joodse gemeenschappen in de diaspora en de Staat Israël over één kam geschoren. De ideologie van Leo Strauss werd echter vóór 9/11 nooit besproken in de Joodse wereld. Vanuit sociologisch oogpunt is het een sektarisch verschijnsel, dat in het geheel niet representatief is voor de Joodse cultuur. Maar in 2003 sloten de “revisionistische zionisten” van Benjamin Netanyahu,

 » Lees verder op VoltaireNet.org

%d bloggers liken dit: