Redactionele aanbeveling: – Hoe oude eugenetische programma’s herleven via de VN in nieuwe gentherapietechnologieën

redactionele-aanbeveling:-–-hoe-oude-eugenetische-programma’s-herleven-via-de-vn-in-nieuwe-gentherapietechnologieen

14-09-22 05: 42: 00,

Eugenik, die Anwendung der Lehre von vermeintlich g Het is niet verdwenen uit het denken van invloedrijke mannen in het Westen met de vernietiging van het nazi-ras, die achter de oprichting van UNESCO, WHO en WFMH zitten als voorloper van een gewenste wereldregering. Hun doel: “een ‘geestelijk gezonde’ wereldmaatschappij voortbrengen die ‘gezuiverd’ is van haar gehechtheid aan het christendom, geloof in waarachtigheid, nationaal patriottisme of familie”. – Met vriendelijke toestemming, ook van de auteur, nemen wij een artikel over van de Canadees Matthew Ehret uit het Zwitserse tijdschrift “Kernpunkte”. (hl)

Eugenik 2022: Hoe het ondenkbare denkbaar werd: Eric Lander, Julian Huxley and the Awakening of Sleeping Monsters

Door Matthew Ehret

Hoewel het ongenoegen of zelfs buikpijn kan veroorzaken om na te denken over de invloed van eugenetica in het huidige verontrustende tijdperk, geloof ik dat het negeren van een dergelijk onderwerp op de lange termijn niemand zal helpen.
Dit geldt des te meer nu toonaangevende lievelingen van het World Economic Forum zoals Yuval Harari komen met concepten als de “nieuwe wereldwijde nutteloze klasse”1 die schijnbaar moet voortkomen uit kunstmatige intelligentie, genetische manipulatie, automatisering en de vierde industriële revolutie. Andere Davos-wezens zoals Klaus Schwab roepen openlijk2 op tot een wereldbevolking met microchips die met één enkele gedachte kan worden aangesloten op een wereldwijd netwerk, terwijl Elon Musk en Mark Zuckerberg “neuralinks” promoten om “de mensheid relevant te houden” door samen te smelten met computers in een nieuw tijdperk van evolutionaire biologie.

Vooraanstaande Darwinistische genetici zoals Sir James Watson3 en Sir Richard Dawkins4 verdedigen openlijk eugenetica, terwijl tegelijkertijd een technocratie zich in een regeringsachtige positie nestelt, met een “Grote Reset” als voorwendsel om een nieuw, post-nationale staatstijdperk in te luiden.
Als er achter deze processen iets fundamenteel kwaads schuilgaat dat op de een of andere manier verband houdt met de Anglo-Amerikaanse opkomst van het fascisme en de eugenetica bijna honderd jaar geleden, dan moeten we tenminste de moed hebben om dat onder de loep te nemen. Want uiteindelijk waren het ook alleen de patriotten van 80 jaar geleden – rond het jaar 1933 5 – en opnieuw tijdens de Tweede Wereldoorlog – die door in de ogen te kijken naar de onmenselijkheden die zich toen voordeden, in staat waren actie te ondernemen om een bankiers technocratie dictatuur te voorkomen. Dus misschien is het zelfs vandaag de dag de moeite waard om de moeite te nemen en het ondenkbare te durven denken.

Wat gebeurde er niet in Neurenberg?

Zevenenzeventig jaar geleden, toen de geallieerden hun overwinning op de nazi-machine bezegelden en haastig de “Neurenberg Tribunalen” instelden, werd een nieuwe strategie ingevoerd – als een “wonderoplossing” voor de economische chaos die zich na de Eerste Wereldoorlog in Europa en de VS had verspreid – door dezelfde krachten die immense energie, geld en middelen hadden geïnvesteerd in de opkomst van het fascisme.

Het is een van de grootste schandalen van onze tijd dat de machines van Wall Street/City of London die Hitler en Mussolini financierden als stormrammen voor een Nieuwe Wereldorde 6 nooit echt voor de rechter zijn gebracht.
Terwijl Franklin Roosevelt tussen 1933 en 1945 Wall Street op zijn plaats wist te zetten en tegelijkertijd het wereldtoneel opzette voor een prachtige naoorlogse visie van win-win samenwerking7, de sinistere krachten van de financiële oligarchie, die slechts streefden naar een wereldwijd unipolair regeringssysteem, ontsnapten niet alleen aan hun straf, maar verspilden geen tijd om – nog voor de oorlog volledig voorbij was – hun verloren dominantie te heroveren.

De rol van Sir Julian Huxley

Een van de conceptuele strategen van dit proces was een man genaamd Julian Sorrel Huxley 8 (1887-1975). Geprezen als bioloog en sociaal hervormer, was Julian zijn leven lang een steunpilaar van de British Eugenics Society, die naast John Maynard Keynes diende als secretaris en later voorzitter van die vereniging.

Julian was een druk bezet man die, samen met zijn broer Aldous, onvermoeibaar werkte om de grote schoenen van hun grootvader Thomas (ook bekend als Darwin’s Bulldog9) te vullen. Terwijl Julian na de Tweede Wereldoorlog betrokken was bij de eugenetische beweging, werd hij tegelijkertijd – als oprichter van de “International Union for the Preservation of Nature”10 – het startpunt voor de nieuwe milieubeweging, was hij medeoprichter van het “World Wildlife Fund” (WWF) in 1961, bedacht hij de term “transhumanisme”11 en stichtte hij Its Purpose and Its Philosophy”: 13 ondubbelzinnig geformuleerd:
“De waarden van de UNESCO zijn duidelijk. Met de haar toegewezen portefeuilles – onderwijs, wetenschap en cultuur – kan zij echter nooit volledig voldoen aan haar mandaat om vrede en veiligheid te bevorderen. Zij moet – als het enige zekere middel om oorlog te vermijden – streven naar een vorm van politieke eenheid in de wereld, hetzij via één enkele wereldregering, hetzij anderszins. In haar onderwijsprogramma kan zij de nadruk leggen op de uiteindelijke noodzaak van wereldpolitieke eenheid, en daardoor alle volkeren vertrouwd maken met het idee van de noodzaak om aan een wereldorganisatie de soevereiniteit van individuele naties zonder rust toe te kennen.”

Wat was het doel dat met deze “wereldpolitieke eenheid” moest worden nagestreefd? Een paar bladzijden later wordt Huxley’s visie in al zijn kwaadaardige details uiteengezet:
“Het is te verwachten dat het indirecte resultaat van de huidige beschaving eerder dysgenetisch dan eugenetisch zal zijn, en het is zeer waarschijnlijk dat het dode gewicht van genetische domheid, lichamelijke zwakte, geestelijke instabiliteit en vatbaarheid voor ziekten, dat al in de menselijke soort aanwezig is, een te grote last zal blijken om echte vooruitgang te boeken. Hoewel het waar is dat een radicaal eugenetisch beleid in de nabije toekomst politiek en psychologisch onmogelijk zal zijn, is het belangrijk dat de UNESCO ervoor zorgt dat het eugenetisch vraagstuk met de grootste zorg wordt bestudeerd en dat het publiek wordt geïnformeerd over de kwesties die op het spel staan, zodat veel dat vandaag ondenkbaar is, tenminste denkbaar wordt.”

Nadat de wereld had kunnen zien hoe een eugenetica-programma eruit zag met de volledige steun van een fascistische sociaal ingenieur, zou het niet overdreven zijn om te zeggen dat eugenetica – in de ogen van een wereldbevolking die nog steeds sterk geassocieerd wordt met traditionele culturele waarden zoals christendom, patriottisme en respect voor de heiligheid van het leven – volkomen impopulair was geworden. En hoewel dertig Amerikaanse staten14 en twee Canadese provincies15 tussen 1907 en 1945 eugenetische maatregelen (waaronder gedwongen sterilisatie van zieken) hadden gelegaliseerd, werd de statistische wetenschap – en toepassing – van eugenetica aan het einde van de Tweede Wereldoorlog tot staan gebracht, en zoals Huxley in zijn manifest aangaf, was er nu iets nieuws nodig. De Tavistock Clinic 1921, opgericht en geleid door psychiater en brigadegeneraal John Rawlings Rees, ontwikkelde psychiatrische technieken waarbij een mengsel van Pavloviaanse gedragstheorieën en Freudiaanse theorieën werd gebruikt om groepsgedrag op verschillende manieren te beïnvloeden. De kliniek kan het best worden gezien als de “psychiatrische tak van het Britse Rijk”.

Al in de begindagen bestudeerde de kliniek de extreme mentale toestanden van mensen die shellshocks hadden meegemaakt tijdens de verschrikkingen van de loopgravenoorlog, waardoor de getroffenen leden aan psychologische deconstructie, en erkende de hoge mate van kneedbaarheid van deze individuen. Zoals uiteengezet in een briljant EIR 16 rapport van L. Wolfe in 1996 17, werd Tavistock altijd geleid door het doel uit te vinden hoe de hersenen konden worden “gedeconstrueerd” en gedeconstrueerd zodat ze opnieuw konden worden opgebouwd als een blanco lei, in de hoop dat deze bevindingen over individuen later konden worden toegepast op grotere massa’s en zelfs hele naties. Veel van deze onderzoeksresultaten werden toegepast in de vorm van MK-Ultra in de VS.

Brock Chrisholm: Tavistock World Health Czar

Een prominente psychiater die jarenlang met Rees samenwerkte in Tavistock was de Canadees G. Brock Chrisholm. 1948 richtte Chrisholm een aan de VN gelieerde organisatie op, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), met als doel de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de wereld te bevorderen. Een nobel streven dat veel verantwoordelijkheid en macht met zich meebrengt en een leider vereist met uitzonderlijke kennis van de aard van ziekte en gezondheid. Helaas maakte Chrisholm’s eigen zieke kijk op de natuur, de mensheid en de maatschappij hem ongetwijfeld de verkeerde man voor deze taak.

Als belangrijkste oorzaken van oorlog en geestesziekte noemde Chrisholm niet imperialisme of economische onrechtvaardigheid, maar het geloof van de maatschappij in goed en kwaad. In een brief van dat jaar 1946 beschrijft Chrisholm het doel van “goede” psychotherapie en onderwijs: “De herinterpretatie en uiteindelijke afschaffing van het concept van wat goed en fout is, dat tot nu toe de basis vormde voor de opvoeding van kinderen, de vervanging van het geloof in de wijsheid van de ouden door intelligent en rationeel denken – dat zijn de doelen van praktisch alle effectieve psychotherapie.”

Maar niet alleen het “concept van goed en fout” of het “geloof in de wijsheid van de ouden” moest worden uitgeroeid, maar ook de monotheïstische religie, het gezin en het patriottisme. In een toespraak acht jaar later zei Chrisholm:
“Om een wereldregering te bereiken is het noodzakelijk om individualisme, trouw aan familietraditie, nationaal patriottisme en religieuze dogma’s uit het bewustzijn van mensen te wissen.”

De wereld wordt gek

Toen UNESCO en WHO stevig gevestigd waren, werd een derde organisatie opgericht om de financiering en uitvoering van de geestelijke gezondheidsagenda op wereldschaal te stimuleren.
Zoals historicus Anton Chaitkin opmerkt18, 1948 werd de World Federation of Mental Health (WFMH) opgericht, hoofdzakelijk gefinancierd door de Macy Foundation. De “Macy Foundation” zelf werd opgericht 1930 onder leiding van Generaal Marlborough Churchill (neef van Winston), die belast was met geheime militaire inlichtingen in de geest van de “Zwarte Kamer”19, van 1919 tot 1929.

Zijn nieuwe stichting maakte deel uit van de Rockefeller-machinerie en diende als kanaal om geld door te sluizen naar “gezondheidswetenschappen”, met de nadruk op eugenetica.
De Amerikaanse technische coördinator van de conferentie die de “World Federation for Mental Health” (WFMH) oprichtte, kondigde ondubbelzinnig de oorsprong van de nieuwe organisatie aan. Nina Ridnour schreef:
“De World Federation for Mental Health … werd opgericht op aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties en UNESCO omdat zij een niet-gouvernementele organisatie voor geestelijke gezondheid nodig hadden om mee samen te werken.”

En wie denk je dat de eerste directeur-generaal van de WFMH zou worden? Toen hij nog hoofd was van de Londense Tavistock Clinic, werd brigadegeneraal John Rawlings Rees aangesteld door niemand minder dan aartsracist Montagu Norman (hoofd van de “Bank of England”) om de nieuwe instelling te leiden, die hij had opgericht vanuit zijn “National Association for Mental Health” en die werd geleid vanuit zijn Londense Thorpe Lodge residentie20.
Over dit strategische strijdplan om de samenleving te hervormen, zei Rees:

“Als we ons voorbereiden om de sociale en nationale
problemen van onze tijd aan te pakken, dan hebben we stoottroepen nodig en die kunnen niet gebaseerd zijn op uitsluitend institutionele psychiatrie. We hebben mobiele teams van psychiaters nodig die zich vrij kunnen bewegen en contacten kunnen leggen met de lokale omgeving.”

Het idee van mobiele teams van psychiatrische stoottroepen gaat terug tot de vooraanstaande grootstrategist Lord Bertrand Russell die schreef 1952 in zijn boek “Impact of Science on Society” 21:
“Ik denk dat het onderwerp dat politiek het belangrijkst zal zijn de massapsychologie is… Het belang daarvan is enorm toegenomen door de ontwikkeling van moderne propagandamethoden. De meest invloedrijke daarvan is wat men “onderwijs” noemt. Religie speelt een rol, zij het een afnemende; de pers, de bioscoop en de radio spelen een steeds grotere rol… Het is te hopen dat op den duur iedereen in staat zal zijn iemand van alles te overtuigen, als hij maar jong genoeg is en door de staat van voldoende geld en apparatuur wordt voorzien.”

De bipolaire koude oorlog en een nieuw mondiaal paradigma

In de jaren daarna werkten UNESCO, WHO en WFMH samen als een driemanschap om honderden invloedrijke suborganisaties, universiteiten, onderzoekslaboratoria en “heimelijke wetenschap” samen te brengen, inclusief CIA’s MK-Ultra22, te coördineren om de gewenste “gezonde” samenleving te produceren die “gezuiverd” is van het christendom, geloof in waarachtigheid, nationaal patriottisme of familie.

Toen, in het jaar 1971, was de wereld eindelijk rijp voor een grote verandering. Babyboomers – het doelwit van dit enorme social engineering experiment – werden overspoeld met een enorm arsenaal aan culturele oorlogsvoering op alle niveaus. Terwijl LSD zich op Amerikaanse campussen verspreidde en moorden op westerse leiders die zich verzetten tegen het nieuwe tijdperk van oorlogen in Zuidwest-Azië de norm werden, zagen babyboomers hun geliefden in lijkzakken terugkeren uit Vietnam. “Vertrouw niemand boven 30” werd de nieuwe wijsheid, terwijl de liefde voor het land werd gesmoord onder de onnatuurlijke expansie van het Anglo-Amerikaanse imperialisme in het buitenland en het “Counterintelligence Program” (COINTELPRO)23 operaties in eigen land.

Toen de “Council on Foreign Relations” (CFR) en de “Trilateral Commission” de Amerikaanse dollar loskoppelden van goud, werd een nieuw tijdperk van deregulering, consumentisme en radicaal materialisme ingeluid, waardoor de babyboomgeneratie snel veranderde in de hypermaterialistische “ik”-generatie van de 1980 jaren.

Op ecologisch vlak begon een nieuwe ethiek van “behoud” zich van de marge naar de hoofdstroom te bewegen, ter vervanging van de pro-industriële ethiek van de producent-fabrikant maatschappij die historisch gezien het grootste deel van de westerse beschaving had gedomineerd.

De belangrijkste onder de scheppers van deze nieuwe ethiek van behoud – die het idee van “bescherming van de mensheid tegen het rijk” verving door “bescherming van de natuur tegen de mensheid” – was niemand minder dan Julian Huxley zelf. In hetzelfde jaar dat hij medeoprichter was van de “World Wildlife Foundation” (WWF), schreef Huxley het “Manifest van Morges”24 (1961), dat de grondslag legde voor de moderne ecologiebeweging en de menselijke beschaving in schril contrast plaatste met het vermeende gesloten, mathematische evenwicht van de natuur. Huxley was medeoprichter van het WWF met aarts-Malthusianisten: Prins Philip “Ik wil gereïncarneerd worden als een dodelijk virus”25, Mountbatten en Prins Bernhard der Nederlanden.

Holdren’s Planetary Regime

In het midden van de 1970jaren begeleidde een van de leidende neo-Malthusians van die tijd – Paul Ehrlich – een jonge protegé genaamd John Holdren; samen schreven ze 1977 een verontrustend handboek getiteld Ecoscience 26, waarin ze schreven:

“Misschien kunnen deze agentschappen, samen met het “Milieuprogramma van de Verenigde Naties” (UNEP) en de “Bevolkingsfondsen van de Verenigde Naties”, uiteindelijk worden uitgebreid tot een Planetair Regime – een soort internationaal superagentschap voor bevolking, hulpbronnen en het milieu. Een dergelijk alomvattend planetair regime zou de ontwikkeling, het beheer, het behoud en de verdeling van alle natuurlijke hulpbronnen, hernieuwbare en niet-hernieuwbare, kunnen regelen, althans op internationaal niveau. Zo zou het regime de bevoegdheid kunnen krijgen om de vervuiling te controleren, niet alleen in de atmosfeer en de oceanen, maar ook in zoetwaterentiteiten zoals rivieren en meren die internationale grenzen overschrijden of in de oceanen uitmonden.
Het regime zou ook een centraal agentschap kunnen zijn voor de regulering van alle internationale handel, misschien met inbegrip van de hulp van ontwikkelde landen aan ontwikkelingslanden, en van alle voedingsmiddelen van de internationale markt. Het Planetaire Regime zou de verantwoordelijkheid kunnen krijgen voor het bepalen van de optimale bevolkingsomvang voor de wereld en voor elke regio, en voor het vaststellen van de verhoudingen in elk land binnen zijn grenzen. De controle op de bevolkingsomvang zelf zou de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke regeringen kunnen blijven, maar het regime zou enige bevoegdheid hebben om zo nodig de overeengekomen grenzen te handhaven.”

Overwegende dat deze woorden slechts drie jaar na het “National Security Study Memorandum-200” (NSSM-200)27-rapport van Henry Kissinger werden geschreven, dat de doctrine van het Amerikaanse buitenlandse beleid veranderde van pro-ontwikkeling naar pro-bevolkingsvermindering, moeten Holdrens woorden van 1977 niet lichtvaardig worden opgevat.

The Human Genome Project Awakes Sleeping Monsters

In de decennia die volgden, sloot Holdren een hechte vriendschap met de in Harvard gevestigde Rhodes-geleerde en wiskundige Eric Lander, die het Human Genome Project leidde van 1995 tot 2002. Lander kondigde de succesvolle onthulling aan van het volledig gesequenced menselijk genoom in 2003 met t de woorden28:
“Het Human Genome Project is een van de meest opmerkelijke verwezenlijkingen in de geschiedenis van de wetenschap. De voltooiing ervan deze maand betekent het begin van een nieuw tijdperk in het biomedisch onderzoek. Biologie verandert in een informatiewetenschap.”

Sir Richard Dawkins schreef in 2006 29 over de mogelijkheden om de menselijke evolutie te sturen die mogelijk worden gemaakt door het Human Genome Project van Lander en de huidige nieuwe ontwikkelingen in de CRISPR-technologie op basis van mRNA:
“In de 1920s en 1930s zouden wetenschappers van zowel links als rechts het idee van designer baby’s niet als bijzonder bedreigend hebben beschouwd – hoewel ze de term natuurlijk niet zouden hebben gebruikt. Vandaag de dag lijkt het idee waarschijnlijk te bedreigend om zelfs maar rustig naar te kijken, en ik denk dat Adolf Hitler de schuld is van deze verandering…. Ik vraag me af of we ons, 60 jaar na Hitlers dood, niet langzamerhand durven afvragen wat het morele verschil is tussen het fokken op muzikale aanleg en het dwingen van een kind om muziekles te nemen. Of waarom het aanvaardbaar is om snelheidslopers en hoogspringers te trainen, maar niet om ze te fokken. Ik kan een paar goede bezwaren bedenken die me waarschijnlijk zouden overtuigen. Maar is dit niet het moment waarop we moeten ophouden terug te deinzen voor deze vragen?”

Kort daarna kreeg Holdren, als wetenschapssaar en architect van Obama’s “evidence-based” regeringsprogramma – dat maximale financiering voor groene technologieën beoogde om de mensheid koolstofvrij te maken onder nieuwe wereldwijde bestuurssystemen – meer macht dan hij zich ooit had kunnen voorstellen. Lander werkte nauw samen met Holdren als medevoorzitter van Obama’s Wetenschapsraad30 en ook met de voorzitter van het Whitehead Institute, David Baltimore, bij de oprichting van het Broad Institute van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en Harvard.

Lander en Baltimore 2015 zaten samen een grote conferentie voor over het “nieuwe tijdperk van biomedisch onderzoek”, en presenteerden een nieuwe technologie voor genmodificatie, CRISPR genaamd, waarbij enzymen en RNA uit E.coli31 worden gebruikt waarvan is aangetoond dat zij zich kunnen richten op DNA-sequenties en diverse mutaties kunnen veroorzaken. Het is mogelijk dat deze krachtige technologie de mensheid goed zou kunnen doen als instrument om erfelijke ziekten bij mensen en gewassen uit te roeien, maar de ongelooflijke kracht van CRISPR om menselijk DNA voor altijd fundamenteel te wijzigen kan onvoorstelbare schade aanrichten als het in de verkeerde handen valt.

Op de “historische” internationale top over menselijke genetische manipulatie32 in december 2015, herhaalde conferentievoorzitter David Baltimore de grillige woorden van Julian Huxley in zijn keynote speech:
“In de loop der jaren is het ondenkbare denkbaar geworden. We staan op de drempel van een nieuw tijdperk in de menselijke geschiedenis.”

In januari 2021 feliciteerde John Holdren Erik Lander 33 met zijn benoeming tot Joe Biden’s Science Czar (directeur Wetenschaps- en Technologiebeleid van het Witte Huis) – de functie die voorheen door Holdren zelf werd bekleed. In deze functie heeft Lander toezicht gehouden op de reactivering van alle wetenschapsbeleid uit het Obama-tijdperk als onderdeel van een technocratische vernieuwing van de Amerikaanse regering in lijn met de Great Reset agenda van het World Economic Forum. Gebruikmakend van de ruime bevoegdheden van de Emergency Authorisation Act om de FDA te omzeilen en gentherapie-technologieën34, vermomd als “vaccins”, in te voeren, is een nieuw sociaal experiment begonnen. Die CRISPR-Technologie wird bereits als Lösung gegen die neuen mutierenden Stämme von COVID-19 angepriesen35 und als «Impfstoff» gegen bestimmte tropische Krankheiten36 eingesetzt.
Het duidelijke verband dat bestaat tussen de eugenetische organisaties van weleer en de opkomst van het moderne gebruik van mRNA in verband met GAVI en het Oxfordse bedrijf Astra Zeneca, dat door onderzoeksjournalist Whitney Webb aan het licht is gebracht 37 einde 2020, moet ten volle worden gewaardeerd.

Zal deze technologie worden gebruikt door de moderne erfgenamen van nazi-sponsor eugenetisten om verder te gaan waar Dr Mengele ophield, of zal deze biotechnologie de belangen van de mensheid dienen onder een multipolair paradigma dat nationale soevereiniteit, menselijk leven, familie en geloof waardeert?

———————————-

Matthew Ehret38 ist Chefredakteur der «Canadian Patriot Review»39 und Senior Fellow an der «American University in Moskau.» Er ist Autor der Buchreihen: «Untold History of Canada»40 und «Clash of the Two Americas»41-trilogy sowie Mitbegründer der in Montreal ansässigen «Rising Tide
Foundation»42.
Der Artikel im Original:
https://canadianpatriot.org/2021/05/25/how-the-unthinkable-became-thinkable-eric-lander-julian-huxley-and-the-awakening-of-sleeping-monsters/

Übersetzung aus dem Englischen: Kirsten Juel;
Proeflezen: Angelika Kadke

De “Key Points” worden ten zeerste aanbevolen. Zij brengen vaak achtergrondartikelen die elders moeilijk diepgaand te vinden zijn: https://kernpunkte.com/

————————————-

Anmerkungen:

1 https://www.weforum.org/agenda/2020/01/yuval-hararis-warning-davos-
speech-future-predications/
2 https://www.youtube.com/watch?v=HfjpI3J2uNk
3 https://evolutionnews.org/2014/01/jd_watson_eug HoldrenAndAnneH.Ehrlich-1977/page/n1203/mode/2up
27
50 years of environmental conservation | WWF (panda.org)
28 International Consortium Completes Human Genome Project – ScienceBlog.com
(proexistence.blogspot.com)
30 John P. Holdren named President-elect Obama’s Science Advisor – Harvard Gazette
31 Abbreviation of Escherichia coli, intestinal bacterium
32 What Can You Actually Do With Your Fancy Gene-Editing Technology? – The Atlantic
33 https://wilkinsonknagg

%d bloggers liken dit: