Redactionele aanbeveling: – Nu ook in Der Spiegel: De (hoogst actuele!) vernietiging van de Duitse economie (en daarmee de Europese economie (red.)) – Anti-Spiegel

nu-ook-in-der-spiegel:-de-vernietiging-van-de-duitse-economie

14-09-22 07: 25: 00,

Wat vroeger Russische propaganda heette, namelijk dat de Duitse economie momenteel onherroepelijk naar de muur wordt gedreven, kunnen we nu zelfs in Der Spiegel lezen.

Sinds het begin van de Russische interventie in Oekraïne, heb ik gemeld dat de EU met haar sancties haar eigen economie en de welvaart van de mensen vernietigt. Dit werd beschouwd als Russische propaganda, aangezien Europese politici en media verspreidden dat de sancties de Russische economie snel op de knieën zouden dwingen en de roebel zouden devalueren. We weten al lang dat het tegenovergestelde is gebeurd, maar dat weerhoudt de ideologen in Brussel, Berlijn en andere EU-hoofdsteden er niet van deze suïcidale koers te versterken.

Westerse media en politici geven Rusland de schuld van de nu onmiskenbare economische malaise in de westerse landen. De gangbare uitdrukking is dat de “aanvalsoorlog” van Rusland de schuld is van alles. Dit is absoluut niet waar, de schuld ligt uitsluitend bij de westerse sancties, d.w.z. de reactie van het Westen op de interventie van Rusland in Oekraïne.

Het eigen doel van de EU

Dit moet heel duidelijk worden gezegd, want niemand heeft het Westen gedwongen om sancties tegen Rusland op te leggen, die het Westen – met name de landen van de EU – vele malen meer schaden dan zij Rusland schaden. Men kan kritiek hebben op de Russische interventie in Oekraïne, maar dat verandert niets aan het feit dat het niet Rusland was dat de sancties heeft ingevoerd, waarvan de gevolgen de EU nu doen zuchten en kreunen.

Even ter herinnering: er zijn vijf pijpleidingen die goedkoop Russisch gas naar Europa kunnen pompen. Daarvan zijn er nu drie gesloten, alle op initiatief van de EU of andere westerse landen. En de resterende twee pijpleidingen leveren veel minder gas dan ze zouden kunnen, opnieuw niet de schuld van Rusland maar van de EU-landen en Oekraïne. Details over de vijf pijpleidingen zijn hier te vinden, en hier zijn ook de redenen waarom Nord Stream 1 niet langer gas levert.

Gastekorten en inflatie worden genoemd als redenen voor de dreigende economische ineenstorting van de EU-staten. Dit is op zich niet waar, want de exploderende inflatie is een direct gevolg van het gastekort, waardoor de energiekosten – en dus de prijs van alles – de pan uitrijzen. Maar aangezien het de EU en de staten van het Westen waren die met hun besluiten de Russische pijpleidingen hebben stilgelegd, kan niemand ontkennen dat het de EU is die verantwoordelijk is voor deze ellende en dat het EU-beleid de inflatie heeft veroorzaakt.

Nu zelfs in Der Spiegel

In de afgelopen dagen zijn in Der Spiegel veel artikelen verschenen die al mijn – naar verluidt pessimistische – voorspellingen voor de Duitse en Europese economie bevestigen. Ik wil een samenvatting geven van het oorspronkelijke geluid van de artikelen die de afgelopen dagen in Spiegel zijn verschenen.

Op 8 september meldde Spiegel onder de kop “Dreigende golf van faillissementen – “Elke dag krijgen wij noodoproepen van bedrijven”” dat vrijwel alle Duitse brancheorganisaties alarm slaan. Der Spiegel citeerde de BDI, de Vereniging van Ambachten en de Vereniging van Familiebedrijven, die allen waarschuwen voor een dreigende golf van faillissementen. Reinhold von Eben-Worlée, voorzitter van de Vereniging van Familiebedrijven, werd door Der Spiegel als volgt geciteerd:

“Er is al een enorme golf van insolventies aan de gang, en die zal nog veel groter worden. Tienduizenden banen staan op het spel.”

Helaas is deze meneer slecht geïnformeerd, want Der Spiegel citeert hem ook:

“Duitsland heeft nu de hoogste energieprijzen ter wereld door de Russische gasstop. Ze zijn acht keer hoger dan in de VS. Onze industrie, onze bedrijven kunnen daar niet langer tegen.”

Er is geen “Russische gasbevriezing” – dat is een uitvinding van de politiek en de media, want zoals gezien, waren het besluiten van de EU en haar lidstaten om de Russische gaspijpleidingen af te sluiten, of zelfs om Russisch gas officieel af te wijzen. Wat kan Rusland doen voor de besluiten die in de EU worden genomen?

Voor het overige heeft de voorzitter van de Vereniging van Familiebedrijven echter gelijk, want Duitsland heeft nu in feite de hoogste energieprijzen ter wereld. De prijzen zijn nu zo hoog dat we het er niet meer over hoeven te hebben dat ze het concurrentievermogen van de Duitse economie schaden. Het is al lang veel erger, want tegen deze prijzen kan bijna geen enkel bedrijf zelfs maar zijn kosten dekken. Dit betekent dat veel bedrijven binnen afzienbare tijd hun deuren zullen moeten sluiten. Alleen wat blijft er dan over van de economie?

“Recessie en recordinflatie”

Op 8 september berichtte Der Spiegel over de prognose van het Instituut voor de Wereldeconomie (IfW) onder de kop “Inflatie tot 9,5 procent – onderzoekers verwachten recessie en recordinflatie voor 2023“. Am 12. Dit werd gevolgd door een artikel met de bijna woordelijk identieke kop “Inflatie opgelopen tot 9,3 procent – Ifo-instituut verwacht recordinflatie en recessie voor 2023

In het eerstgenoemde Spiegel-artikel lezen we:

“Wat de inflatie betreft, heeft het instituut ook geen goed nieuws. “Indien de prijzen voor elektriciteit en gas gedurende langere tijd hoog blijven – zoals thans het geval lijkt te zijn – zal de inflatie waarschijnlijk stijgen van het recordniveau van acht procent in het lopende jaar tot 8,7 procent in het jaar 2023″, verwachten de deskundigen. De reden hiervoor is volgens hen dat de marktprijzen voor elektriciteit en gas de consument slechts met vertraging bereiken.”

Ook in het tweede Spiegel-artikel wordt op dezelfde problemen ingegaan:

“Met name de komende maanden zijn voor deze ontwikkeling van cruciaal belang. “We gaan een winterrecessie tegemoet,” zegt Wollmershäuser. De energieleveranciers hebben hun elektriciteits- en gasprijzen merkbaar aangepast aan de hoge aanschafkosten, vooral aan het begin van het jaar 2023. Dit zal de inflatie zelfs opdrijven tot ongeveer elf procent in het eerste kwartaal.”

Beide instituten bevestigen wat ik in het begin schreef: De inflatie is een rechtstreeks gevolg van de hoge energieprijzen. De hoge energieprijzen zijn op hun beurt een direct gevolg van de anti-Russische sancties van de EU. De energieprijzen in Europa zijn al merkbaar gestegen 2021, d.w.z. voordat de escalatie in Oekraïne begon, als gevolg van het verknipte energiebeleid van de EU van de afgelopen jaren, waarbij de nadruk lag op weersafhankelijke vormen van energie. Maar sinds de invoering van de sancties tegen Rusland zijn ze echt geëxplodeerd en vormen ze de basis voor de inflatie.

Alleen, wat kan Rusland eraan doen dat de EU dergelijke sancties oplegt?

De laatste zin in het citaat uit het Spiegel-artikel is belangrijk, want de echte inflatieklap moet nog komen wanneer de jaarrekeningen voor elektriciteit en verwarming rond de jaarwisseling worden opgemaakt en wanneer de maandelijkse afbetalingen vanaf januari massaal worden verhoogd. De marktprijzen voor energie zijn vertienvoudigd, dus zouden de elektriciteitsrekeningen vanaf het begin ook moeten vertienvoudigen 2023. Door overheidsingrijpen zal dit waarschijnlijk worden voorkomen, maar desondanks zijn enorme stijgingen van de maandelijkse kosten voor elk afzonderlijk huishouden te verwachten.

Dus als u mensen kent die vol overtuiging beweren dat de rampscenario’s alleen maar bangmakerij en Russische propaganda zijn, noteer ze dan in uw agenda en vraag eind januari of begin februari nog eens of ze het nog steeds zo zien.

“Het ergste moet nog komen”

Op 11. In september publiceerde Der Spiegel een verbazingwekkend goed artikel over wat ons te wachten staat onder de kop “Angst vor dem Absturz – Wie schlimm wird die deutsche Rezession?“. Het artikel laat vrij onverbloemd zien hoe slecht de situatie nu al is. Het begint met een lijst van voorbeelden van hoe zowat alle industrieën in Duitsland vrezen in te storten, culminerend in de volgende samenvatting:

“Het slechte nieuws van bedrijven stapelt zich op, en het komt uit de hele republiek.
“Meststoffenproducent staat voor sluiting”
“Arcelor-Mittal stopt productie in twee Duitse vestigingen”
“Traditionele schoenenverkoper Görtz is insolvent – 2500 Banen op de tocht”
Bedrijfsleiders en vakbondsleiders spreken nu openlijk over hun angsten. “Het ergste moet nog komen”, zegt Uniper-baas Klaus-Dieter Maubach, verwijzend naar de gasprijs. En DGB-leider Yasmin Fahimi waarschuwt in een interview met SPIEGEL dat als de regering niet snel tegenmaatregelen neemt, er een domino-effect dreigt dat kan leiden tot deïndustrialisatie in Duitsland. “Dat zou een catastrofe zijn.””

Het Spiegel-artikel beschrijft de huidige gebeurtenissen zeer goed en legt in vijf stappen uit hoe de gebeurtenissen waarschijnlijk tot een catastrofe zullen leiden als er geen wonder gebeurt. Het artikel is vooral de moeite van het lezen waard omdat het de economische verbanden verklaart en grotendeels vrij is van de gebruikelijke propagandaleugens van Spiegel dat Rusland overal de schuld van is. Deze onzin kan natuurlijk nooit helemaal afwezig zijn in Spiegel, en daarom staat deze alinea ook in het artikel:

“Zeker is dat de economische oorlog van Poetin de Bondsrepubliek treft waar het het meest pijn doet: een gasprijs die al meer dan verviervoudigd is, verbrijzelt het concurrentievermogen – in vrijwel alle bedrijfstakken.”

Zoals gezien is de formulering “De economische oorlog van Poetin” onzin, want het was het Westen dat de economische oorlog verklaarde door de krankzinnige Rusland-sancties op te leggen. Het was niet Rusland dat de economische oorlog begon. Ik herhaal: men kan kritiek hebben op de betrokkenheid van Rusland in Oekraïne, maar die is niet de oorzaak van de komende economische ineenstorting in Europa. De oorzaak van de komende economische ineenstorting in Europa is het ongelooflijk domme beleid van de EU.

Een ander nieuwsbericht van de afgelopen dagen laat de volle omvang van de catastrofe zien aan de hand van het voorbeeld van de staalindustrie. Europese staalproducenten hebben een open brief geschreven aan de EU-Commissie waarin zij waarschuwen dat de hoge energieprijzen een “existentiële bedreiging” vormen voor de metaalproductie in de EU. Van sommige metalen wordt nu al slechts de helft van de normale hoeveelheden geproduceerd vanwege de hoge prijzen. Het ontbrekende metaal is echter nodig in andere sectoren, zoals de automobielindustrie of de machinebouw. Als de metaalproductie instort, kan een hele reeks andere sectoren worden meegesleurd.

De wanhoop van de verantwoordelijken

De EU-Commissie onder leiding van Uschi von der Leyen draagt in belangrijke mate bij tot de economische ondergang. Over het nieuwste geniale idee van de EU-Commissie, ook wel “zijspoor voor bijzonder incompetente politici” genoemd, berichtte Der Spiegel onder de kop “Energiecrisis – EU-Commissie wil prijzen voor gas uit Rusland plafonneren“. De troepen van Uschi in Brussel hebben blijkbaar niet in de gaten dat Rusland zijn gasleveranties volledig zal stopzetten als de EU de gasprijzen denkt te willen beperken, wat zal leiden tot een nog nijpender gastekort in de EU.

Dat dit een lumineus idee is, blijkt ook uit het feit dat Super-Uschi ook het idee had om de gasprijs in de EU in het algemeen af te toppen, wat ertoe leidde dat bijvoorbeeld Noorwegen onmiddellijk antwoordde dat het geen gas aan de EU zou leveren als de EU de prijzen kunstmatig zou aftoppen. Lezen we binnenkort in de media iets over “de economische oorlog van Noorwegen” tegen de EU?

Alleen Groenen en andere mensen die zich informeren in Tagesschau en Spiegel kunnen geloven dat bondssprookjesoom Robert Habeck, die als filosoof en kinderboekenschrijver nog nooit iets met economie te maken heeft gehad, een geschikte benoeming is als bondsminister van Economische Zaken. Dat Habeck bijna elke dag zijn onwetendheid en onbekwaamheid bewijst deert dit publiek niet.

Der Spiegel berichtte over Habecks plannen om de economie te helpen onder de kop “Debat in de Bondsdag – Habeck belooft hulp voor het midden- en kleinbedrijf“. Het is niet de moeite waard hierop in te gaan, want de hulp, die weliswaar vele miljarden kost, zal verdampen als een druppel in een oceaan. Het enige interessante aan het artikel was dat Der Spiegel Habeck citeerde, uiteraard zonder commentaar te geven:

“Habeck viel daarom de oppositieleider aan: “Geachte heer Merz, sinds zestien jaar regeert de CDU/CSU dit land en vele deelstaten. Zestien jaar falend energiebeleid. En wij ruimen in een paar maanden op wat jullie in zestien jaar hebben verknoeid, verhinderd en vernietigd.”

Ik ben zeker geen fan van de CDU, maar één ding kan worden gezegd: De problemen van vandaag bestonden niet onder de CDU. Habeck ruimt niet op wat anderen hebben verpest, hij vernietigt wat de mensen in Duitsland de afgelopen 70 jaren hebben opgebouwd.

Maar het wordt nog beter, want Der Spiegel citeert Habeck verder:

“De stoplichtregering van SPD, Groenen en FDP had vanaf dag één een duidelijke koers aangehouden en de uitbreiding van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie doorgezet en tegelijkertijd de crisis bestreden,” zei hij. Habeck beschuldigde de CDU/CSU van “oppositioneel gekonkel en wannabe economisch beleid”.”

Hebben we nog meer bewijs nodig dat de Groenen mafkezen zijn? De “duidelijke koers” die Habeck sinds zijn benoeming tot minister van Economische Zaken heeft gevolgd, heeft in minder dan een jaar tijd de problemen gecreëerd waarmee Duitsland nu wordt geconfronteerd. Habeck heeft niet “ een crisis bestreden” – hij heeft de crisis zelf gecreëerd.

Ik vraag me echt af hoe ideologisch verblind men moet zijn om, gezien de huidige situatie, nog steeds te kunnen blaten over een “ uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen“. Duitsland heeft nu naar schatting 150 miljard euro in zijn energietransitie gestoken en het enige tastbare resultaat is een energietekort en de hoogste energieprijzen ter wereld. Gefeliciteerd!

De clou van de energiewende

De ideologisch volledig misleide Groenen hebben niet alleen de energiewende aangewakkerd, maar staan er ook om bekend dat zij elektrische auto’s steunen. Deskundigen vragen zich al geruime tijd af waar de elektriciteit vandaan zal komen waarmee over enkele jaren honderdduizenden of zelfs miljoenen elektrische auto’s ’s nachts zullen worden opgeladen. Waarschijnlijk niet van zonne-energie.

De Groenen hebben ook geen antwoord op deze vraag, in plaats daarvan maken ze de vragenstellers uit voor “klimaatontkenners” of iets dergelijks. Bij de Groenen gaat ideologie boven feiten.

Dit blijkt uit een ander nieuwsbericht dat door de media gaat. Het artikel in Der Spiegel was getiteld “Angst voor stroomuitval – Netwerkagentschap waarschuwt voor ventilatorkachels in de winter” en een vraag dringt zich onmiddellijk op: Als al 650.000 ventilatorkachels het Duitse elektriciteitssysteem kunnen doen instorten, hoe moet dat dan met een vergelijkbaar aantal elektrische auto’s, die zoals bekend meer elektriciteit nodig hebben dan ventilatorkachels?

Hiermee bevestigt het netagentschap overigens al diegenen die het volstrekt onrealistische energiebeleid van de Groenen al jaren een hersenspinsel noemen. Maar dit zal een Habeck, een von der Leyen of alle andere herseniacs onder de politici geen twee keer doen nadenken, want zij leven in een zeer eenvoudig wereldbeeld waarin geen plaats is voor feiten.

Het zegt: Poetin heeft altijd overal schuld aan!


In mijn nieuwe boek “Inside Corona – The Pandemic, the Network and the Backers – The Real Goals Behind Covid-19” gebruik ik uitgebreide analyses van uitgelekte gegevens om aan te tonen hoe de pandemie door verschillende organisaties in verschillende fasen werd voorbereid, waarbij de actieve voorbereidingsfase rond 2016/2017 begon. Daarnaast laten de gegevens ook zien welke overkoepelende doelstellingen deze organisatoren nastreven en hoe de pandemie voor hen de weg vrijmaakt om deze doelstellingen te verwezenlijken.

Het boek is momenteel gepubliceerd en kan exclusief hier rechtstreeks worden besteld via J.K. Fischer Verlag.

Klik hier voor het nieuwe boek

%d bloggers liken dit: